Szinaxárion, a vezeklő atyák szombatja

Szinaxárion, a vezeklő atyák szombatja

2023-02-17 18:00:00
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
imádság
A nagyböjt vasárnapjainak és jeles napjainak szinaxárionját honlapunkon folyamatosan közöljük. Február 18-án az összes önmegtagadásban kitűnt szentnek, a szentéletű férfiaknak és nőknek emlékét ünnepeljük.

Az itt maradt hamvaknál az igazak lelkéhez

intézem szavamat, kiknek emléke örökké tart.

Miután isteni ihletésű atyáink szép csöndben végigvezettek bennünket az előbbi ünnepeken, és ezzel a neveléssel felkészítettek bennünket arra, hogy a pályafutás megkezdésére készen álljunk, s egyszerre mind a bűnös élvezettől mind az elkeseredettségtől eltávolítottak, majd pedig az eljövendő ítélettől való félelemmel szembesítettek bennünket, a vajfogyasztásnak ebben az utolsó hetében kellő módon megtisztítottak, s még két böjti napot is közbeiktattak, hogy némileg megeddzenek minket. Most aztán az összes szentéletű atyát és anyát állítják példaként elénk, hogy rájuk és küzdelmeikre emlékeztetve még alkalmasabbá tegyenek bennünket a böjti pályafutásra, s az ő életük például és útmutatásul szolgáljon mindnyájunknak. Harcaik és erőfeszítéseik alapján ugyanis mi is kedvet kapunk ahhoz, hogy nekiveselkedjünk a saját lelki küzdelmünknek, főleg ha megfontoljuk azt, hogy ők is csak a mienkhez hasonló emberi természettel rendelkeztek.

Mert ahogyan a csatarend kialakításakor miután már katonáik arcvonalba álltak, a hadvezérek még a hajdan kiválóan harcolt férfiak emlékével, szavaival és példáival bíztatják harcosaikat, hogy azok a győzelem reményétől lelkesedve inaikat megfeszítve veselkedjenek neki a harcnak, ilyen bölcs módon intézkedtek isteni ihletésű atyáink is. A szentéletűek példájával ugyanis férfit és nőt egyaránt a böjti pályafutás lelki küzdelmeihez szükséges erőfeszítésre késztetnek; hogy az ő nem közönséges életüket mintaképnek tekintve mindegyikünk a maga képességeinek megfelelően sokféle különböző erényre tegyen szert: elsősorban a szeretetre, aztán a helytelen tettektől és cselekedetektől való tudatos tartózkodásra, majd pedig magára a böjtölésre. Ez utóbbi persze nem csak az eledelektől való tartózkodást jelenti, hanem egyúttal a nyelv, az indulatok és a szemek megtartóztatását, vagy egyszóval minden rossztól való tartózkodást és eltávolodást.

Ezért iktatták tehát be szent atyáink mára az összes korábbi szentnek az emlékünnepét, hogy a böjtölésük és egyéb jócselekedeteik folytán Isten tetszését elnyert emberek példaképe alapján minket is elindítsanak az erények pályafutására, és erősen fölfegyverezzenek a szenvedélyek és sátáni erők elleni harcra. Így gondolhatták, hogy ha majd mi is ezekhez hasonló buzgóságot tanúsítunk, akkor semmi sem akadályozhat meg abban, hogy azt tegyük, amit ők végbevittek, s így az általuk kiérdemelt ajándékokra legyünk méltókká, hiszen ők is a mienkkel azonos természetűek voltak.

A vajas eledelek fogyasztásának erről a hústalan hetéről egyébként némelyek azt állítják, hogy Hérakliosz császár rendelte el, s előtte ekkor még csak a karnevál húsevéséről volt szó. Amikor ugyanis ő már hat éve harcolt Khoszroesz és a perzsák ellen, megfogadta Istennek, hogy ha ezeket legyőzné, akkor ezt a változtatást megteszi, vagyis a böjt és a karneváli élvezetek közé beiktatja a húsról való teljes lemondásnak ezt a hetét amit aztán így meg is tett. Véleményem szerint viszont még ha az így is történt, ezt akkor is a szent atyák gondolták így el, mégpedig valamilyen előzetes tisztulási gyakorlatként: nehogy túlságosan nehezünkre essen közvetlenül a húsevésről és a mohó étkezésekről egyszerre a teljes étlenségre áttérnünk, amivel egyébként testi egészségünknek is árthatunk, hanem inkább szép nyugodtan és lassanként hagyjuk el először a zsírosabb és édesebb falatokat, s mint a nehezen megzabolázható lovak, némileg csökkentett táplálkozással vegyük aztán magunkra a böjt kantárját. Mert ahogyan lelkünket készítették fel a példabeszédekkel, ugyanígy hárították el lassanként testünkből is a böjtölés akadályait.

Összes szentednek könyörgései által, Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk!

 

VEZETŐ HÍREK
22+ a fiatal felnőtteknek - Íme a részletes program!

Tanítót keresnek Nyíracsádra

Isten a jókedvű adakozót szereti
 
AKTUÁLIS
VEZETŐ HÍREK
22+ a fiatal felnőtteknek - Íme a részletes program!

Tanítót keresnek Nyíracsádra

Isten a jókedvű adakozót szereti
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Isten a jókedvű adakozót szereti
Isten a jókedvű adakozót szereti
 
A Metropóliai Hivatal nyári nyitvatartása
A Metropóliai Hivatal nyári nyitvatartása
 
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor
 
Együtt Máriapócsra - Csatlakozzon a motorosokhoz!
Együtt Máriapócsra - Csatlakozzon a motorosokhoz!
 
Jó hangulatban, újra együtt: ilyen volt a Görögtűz + t...
Jó hangulatban, újra együtt: ilyen volt a Görögtűz + t...
 
Pest vármegyébe keresünk óvodavezetőt
Pest vármegyébe keresünk óvodavezetőt