Szolgálni az Úr rendelkezésére állva - Istentiszteletet tartottak a Krisztus-hívők egységéért

Szolgálni az Úr rendelkezésére állva - Istentiszteletet tartottak a Krisztus-hívők egységéért

2020-01-20 08:48:28
Szerző: Körössy László, fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír
Kocsis Fülöp érsek
Budapest
ökumenikus
Hajdúdorogi Főegyházmegye
Idén január 19. és 26. között rendezik meg az ökumenikus imahetet a Krisztus-hívők egységéért. Az országos ünnepi nyitó istentiszteletet január 19-én tartották Budapesten, a Kálvin téri református templomban.

A nyitó istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) tagegyházainak vezetői szolgáltak, szentbeszédet mondott Erdő Péter bíboros, prímás, igét hirdetett Kondor Péter evangélikus püspök.

Az imahét és ezen belül az istentisztelet szövegrészeinek anyagát a máltai és a gozói keresztény egyházak állították össze a következő mottó alapján: „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2). Kérésükre egy virágokkal övezett fahajót állítottak fel a budapesti istentiszteleten. E szimbólum jelentéséről a későbbiekben esett szó.

A szolgálattevők, valamint a johannita és máltai lovagok bevonulását követően Páll László, a Budapest-Kálvin téri református egyházközség lelkipásztora köszöntötte a jelenlévőket, majd Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára vette át a szót. „Azért gyűltünk össze, hogy imádkozzunk az egységért a keresztények között és a megbékélésért a világban. A keresztények közötti megosztottság hosszú évszázadok óta tart. Ez nagyon fájdalmas és ellenkezik Isten akaratával. Hiszünk az imádság erejében, hogy legyőzzük a megosztottságot” – fogalmazott.

Az idei imahét forrásanyagát különböző máltai felekezetek állították össze. A hagyomány szerint Szent Pál Kr. u. 60-ban ért Málta partjaira. E mozgalmas és a Gondviselés oltalma alatt zajló történet elbeszélését Az apostolok cselekedetei utolsó két fejezetében olvashatjuk. Az ökumenikus imahét idén arra a vendégszeretetre összpontosít, amelyet a szigetlakók a Szent Pállal együtt hajótörést szenvedők iránt tanúsítottak: „Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk” (ApCsel 28,2). Az istentiszteleten kihelyezett hajómodell Pál apostol viszontagságos tengeri utazására utalt. A hajó azt az olykor viharos utat is jelképezi, amelyen a keresztények együtt haladnak az egység felé.

A bevezető szavak után Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita mondott imát: „Szerető Istenünk, Te mindannyiunkat hívsz; előhívsz otthonainkból, irodáinkból, bányáinkból és gyárainkból, mezőinkről, üzleteinkből, halászcsónakjainkból és nyájaink mellől, iskoláinkból és kórházainkból, börtöneinkből és fogházainkból – hívsz, hogy egyek legyünk az Úr Jézussal való közösségben.” Az invokáció a következő szavakkal zárult: „Add, hogy jó úton járjunk, ó áldott Isten! Úgy éljünk a földön, ahogyan a testvérekhez illik; tudjunk örülni egymás áldásainak, tudjunk együtt érezni egymás bánatával, és veled együtt Jézus nevében, a Szentlélek ébresztő erejével megújíthassuk a föld arculatát.”

A bűnvalló imádságot Fabiny Tamás evangélikus püspök mondta: „Bocsásd meg, Urunk, a különböző egyházak, az eltérő hagyományokat követő keresztények által elkövetett hibákat, bűnöket és bizalmatlanságot..

A főpásztor szentbeszédét ide kattintva teljes terjedelmében elovashatják.

Az istentisztelet főbb részei között a Kálvin Kórus szolgált Pálóczy Krisztina vezényletével, orgonán közreműködött Bódiss Tamás.

A következő szentírási szakaszt (ApCsel 27,18–26; 27,41–28,2) Papp János baptista egyházelnök olvasta fel, majd ennek alapján Kondor Péter evangélikus püspök, a MEÖT alelnöke tartott igehirdetést. Mint mondta, a Szent Pál fogságáról és a hajótörésről szóló újszövetségi szakaszok „egy kétezer évvel ezelőtti tengeri élményt örökítenek meg, ugyanakkor az itt leírtakból megtanulhatjuk, hogyan él a keresztény, hívő ember”.

Az evangélikus püspök rámutatott: Pál sorsa kilátástalannak tűnik, fogságban van, de még a hajótöréskor is szolgálja Jézus Krisztust. Nem a megtörni látszó karrierjét siratja vagy önmagát sajnálja, nem is látszik rajta letörtség, hanem mindvégig, egészen utolsó leheletéig Krisztus rendelkezésére áll. Így él minden idők igaz kereszténye, bármely helyzetben Krisztus rendelkezésére bocsátja magát.

De a tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem magától értetődő – folytatta Kondor Péter –, rendszerint valamit kapni akarunk Krisztustól. Kimondatlanul is azt gondoljuk, hogy a megváltás azért történt, hogy gördülékenyebbé tegye az életünket, megszüntesse az akadályokat. Mintha azt mondanánk magunkban: ha már hívő vagyok, jogom van ahhoz, hogy jó házasságom legyen, sikeres gyermekeim, kényelmes életem. Valamiképpen Jézust akarjuk használni életünk boldogulásához, éppen úgy, mint a pogányok a fétiseiket.

Érezzük, hogy a Szentírásban másról van szó. Jézus követőket szeretne, akik Uruknak vallják őt, és szolgálni is készek. A hánykolódó hajón fogságban lévő Pál mondhatta volna, hogy éppen nincs abban a helyzetben, hogy bizonyságot tegyen, nem hívő szemmel bizony siralmasnak is tűnik az állapota. Hittel nézve azonban láthatjuk, Pál célja, hogy eljuttassa az evangéliumot Rómába, a hajóút végcélja ez a bizonyságtétel. Amikor összeomlik minden, őt nem uralja el a közhangulat, hanem bizakodásra biztatja a hajó utasait. Ahogy Pál a hajón lévőkkel, úgy mi is sorsközösségben vagyunk a társadalmunkban, nemzetünkben élőkkel – hangsúlyozta a szónok –, az Úr nem tesz minket, keresztényeket vitrinbe, hanem a világba helyez, feladatot ad.

Mindannyiunk életében vannak kényszerhelyzetek (például a családban is), amelyeket meg kell töltenünk Krisztus jelenlétével, s ez üdvösségünkre fog szolgálni, ez életeket fog átalakítani. S az embereknek szükségük van Krisztusra. Nem ideológiai csatákat kell megnyernünk, hanem embereket; úgy, hogy keresztény mivoltunkkal megláttatjuk Krisztust, mint életet átformáló erőt – s az imahétnek is ez a célja. Másokat is evangelizálóvá kell tennünk – biztatott Kondor Péter.

Az „apostolok cselekedetei” nem értek véget Péterrel és Pállal, az egyháztörténet, a misszió története ennek az egyenes folytatása. És te is folytatod, ha úgy élsz, mint Krisztusban hívő ember – zárta beszédét az evangélikus püspök. 

Az igehirdetés után az Apostoli Hitvallás közös elmondását Pataky Albert pünkösdi egyházelnök vezette be e szavakkal: „Gondoljunk azokra, akik hitük megvallásával egyúttal életüket is adták/adják.”

A közbenjáró imádságot Szabó István református püspök vezette; többek közt elhangzott: „Irgalmas Istenünk! Nyisd meg szemünket, hogy a teremtett világban a te ajándékodat lássuk. Nyisd meg kezünket, hogy egymás iránti odaadással osztozzunk gyümölcseiben.” A református püspök az üldözött keresztényekért is fohászkodott: „Mindenható Mennyei Atyánk! Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Rá bíztad a világot, de rá bíztad egymás szolgálatát is. Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és hivatásukban – ahogyan ezt a szolgálatot Fiad, Jézus Krisztus megmutatta nekünk. Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, a kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke. Add, hogy minden ember a saját hazájában, üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak. Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat. Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a Szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen.”

A Miatyánkot Magyar Péter Marius ortodox esperes vezette be. 

Az ökumenikus istentisztelet végén elbocsátó áldások hangzottak el különféle felekezetek képviselői (többek között Erdő Péter bíboros) részéről, majd felcsendült a Himnusz.

Az idei ökumenikus imahéten gyűjtött adományokat a Kárpátalján és a Kárpátokon túl élő magyar keresztény közösségek támogatására fordítják. 

VEZETŐ HÍREK
Görögkatolikus Tudásolimpia

Ennek az imádságnak lesz ereje

Hazaérkeztek Líbiából a kutató-mentők
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Görögkatolikus Tudásolimpia

Ennek az imádságnak lesz ereje

Hazaérkeztek Líbiából a kutató-mentők
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Ennek az imádságnak lesz ereje
Ennek az imádságnak lesz ereje
 
Görögkatolikus Tudásolimpia
Görögkatolikus Tudásolimpia
 
Keresd a békét! - ökumenikus szertartás Pannonhalmán
Keresd a békét! - ökumenikus szertartás Pannonhalmán
 
Együtt a közös otthonért címmel teremtésvédelmi konfe...
Együtt a közös otthonért címmel teremtésvédelmi konfe...
 
Hétvégén rendezik meg a Katolikus Társadalmi Napokat
Hétvégén rendezik meg a Katolikus Társadalmi Napokat
 
Hazaérkeztek Líbiából a kutató-mentők
Hazaérkeztek Líbiából a kutató-mentők