EGYHÁZI ÉV

Állandó ünnepeink
   Szeptember 1.: Egyházi újév (indiktion)
   Szeptember 8.: Szûz Mária születése
   Szeptember 14.: Szent Kereszt felmagasztalása
   Október 1.: Istenszülõ oltalma
   Október 11-17. között: A VII. Egyetemes Zsinat atyáinak emlékezete
   November 8.: Szent Mihály és Gábor fõangyal ünnepe
   November 15. Karácsony elõtti böjt kezdete
   November 21. Szûz Mária templomba vezetése
   December 6.: Szent Miklós püspök
   December 9.: Szűz Mária foganása
   December 11-17. között: Az õsatyák vasárnapja
   December 18-24. között: Az ószövetségi szentatyák emlékezete
   December 24.: Karácsony elõestéje
   December 25.: Karácsony
   December 26.: Istenszülõ emlékezete
   December 27.: Szent István fõszerpap, elsõ vértanú
   December 26-31. között: Az Úr Jézus rokonainak emlékezete
   Január 1.: Jézus Krisztus körülmetélése, Szent Bazil fõpap
   Január 5.: Vízkereszt elõestéje
   Január 6.: Úrjelenés (Vízkereszt)
   Január 30.: Három szent fõpap
   Február 2.: Találkozás ünnepe
   Március 25.: Örömhírvétel ünnepe
   Április 23.: Szent György nagyvértanú
   Június 24.: Keresztelõ Szent János születése
   Június 29.: Szent Péter és Pál fõapostolok
   Július 13-19. között: Az elsõ hat Egyetemes Zsinat atyáinak emlékezete
   Július 20. Szent Illés próféta
   Augusztus 6.: Urunk színeváltozása
   Augusztus 15.: Istenszülõ elhunyta és mennybevitele
   Augusztus 20.: Szent István király
   Augusztus 29.: Keresztelõ Szent János fejevétele

Változó ünnepeink
   A vámosról és farizeusról nevezett vasárnap
   A tékozló fiúról nevezett vasárnap
   Húshagyó vasárnap
   Vajhagyó vasárnap
   Elõszentelt áldozatú liturgia
   Nagyböjt elsõ vasárnapja
   Nagyböjt második vasárnapja
   Nagyböjt harmadik vasárnapja
   Nagyböjt negyedik vasárnapja
   Nagyböjt ötödik szerdája: Krétai Szent András bûnbánati nagy kánonja
   Nagyböjt ötödik vasárnapja
   Nagyböjt hatodik szombatja: Lázár feltámasztása
   Virágvasárnap
   Nagycsütörtök
   Nagypéntek
   Nagyszombat
   Húsvét
   Tamás apostolról elnevezett vasárnap
   A kenethozó asszonyokról elnevezett vasárnap
   Az inaszakadtról elnevezett vasárnap
   A szent Ötvened közepe
   A szamariai asszonyról elnevezett vasárnap
   A vakonszületettrõl elnevezett vasárnap
   Urunk mennybementele
   Az elsõ Niceai Zsinat atyáinak emléke
   Pünkösd vasárnap
   Pünkösdhétfõ: a Szentháromság ünnepe
   Pünkösd utáni elsõ vasárnap: Mindenszentek ünnepe

A nagybőjti és a húsvéti időszak rövid képes magyarázata (PowerPoint bemutató)