Fókász fszvt., Kodrátosz ap.
◀︎ 
 szeptember 22. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Ef 4,17-25a

Testvéreim! Mondom, és nyomatékkal kérem az Úrban: ne éljetek többé úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint! Értelmükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük. Erkölcsi érzékükben eltompulva szabadosságra vetemedtek, és telhetetlen vágyakozással mindenféle tisztátalanságot követnek el. Ti azonban nem így ismertétek meg Krisztust, hiszen hallottatok róla, és tanítást kaptatok felőle a Jézusban megvalósult igazságnak megfelelően. Vessétek le korábbi életmódjával együtt a csalárd vágy által megrontott régi embert! Újuljatok meg lelketekben és értelmetekben! Öltsétek magatokra az Isten hasonlóságára, igaz mivoltban és igaz szentségben teremtett új embert!
Ezért félre a hazugsággal!

Mk 12,1-12

Mondta az Úr ezt a példabeszédet: „Egy ember szőlőt ültetett, és körülvette sövénnyel, sajtót ásott benne, és tornyot is épített. Aztán bérbe adta szőlőműveseknek, és idegen földre ment. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőművesekhez szolgáját, hogy szedje be a neki járó részt a szőlő terméséből. Ezek elfogták, összeverték, és üres kézzel elzavarták. Erre másik szolgát küldött hozzájuk, ennek betörték a fejét, és megszégyenítve elküldték. Majd egy újabb szolgát küldött. Őt pedig megölték. Aztán még sok másikat küldött, akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Így már csak egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Utoljára őt küldte el hozzájuk. Azt gondolta: »Fiamat csak megbecsülik!« De azok a szőlőmunkások ezt mondták egymásnak: »Ez az örökös. Gyerünk, öljük meg, és mienk lesz az örökség!« Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőből. Mit tesz majd a szőlő ura? Eljön, megöli a szőlőműveseket, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok-e az Írást: »A kő, melyet az építők elvetettek, szegletkővé lett; az Úr műve ez, és csodálatos a mi szemünkben«?” Erre el akarták fogni, de féltek a tömegtől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Aztán otthagyván őt eltávoztak.

Csodatévő Szent Fókász vértanú

Szinope püspöke volt. Fiatal korától ördögöket űzött és betegeket gyógyított. Erényes életével és tanításaival sok tévelygőt térített igaz útra. Mivel nem akart áldozatot bemutatni a római isteneknek, megkínozták. 117-ben szenvedett vértanúságot Traianus egyházüldözése során.

Szent Kodrátosz apostol

Az apostolok tanítványa, a keleti egyház a 70 tanítvány között tartja számon. A II. század elején athéni püspök és hitvédő teológus volt. Hadrianus császár uralkodása idején száműzték, később elfogták, mert lerombolta a bálványokat és ördögöket űzött ki. Meg akarták kövezni, de Isten megoltalmazta, aztán bebörtönözték és éheztették, végül Magnéziában lett vértanú 130 körül.