Anasztázia vtnő
◀︎ 
 december 22. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Zsid 7,1-6

Atyámfiai! Melkizedek, Szálem királya, a fölséges Isten papja, aki Ábrahámnak elébe ment, amikor a királyok legyőzése után visszatért, megáldotta őt. Ábrahám tizedet is adott neki mindenből. A neve először azt jelenti, hogy az igazságosság királya, azután pedig Szálem királya, azaz a békesség királya; apa nélkül, anya nélkül, nemzetségtábla nélkül jelent meg; mivel sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, hasonlóvá lett Isten Fiához, és pap marad mindörökké. Lássátok tehát, milyen nagy az, akinek a zsákmány legjavából Ábrahám pátriárka tizedet is adott. Azoknak, akik Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsuk van arra, hogy a törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz testvéreiktől, noha azok is Ábrahám testéből származtak; az viszont, akinek eredetét nem is tőle számítják, tizedet szedett Ábrahámtól, és megáldotta azt, akié az ígéretek voltak.

Anasztázia nagyvértanúnő

Római származású asszony, aki korán megözvegyült. Életéből nem sok részletet lehet pontosan megtudni. Az bizonyos, hogy gyógyszerkészítésnek szentelve magát sok jótékonyságot gyakorolt, s ezért nevezték el „Pharmakolitriának”. Valószínűleg Szirmiumban szenvedett vértanúságot Diocletianus keresztényüldözése idején, 304-ben. Ereklyéi részben a Tesszaloniki melletti Szent Anasztázia monostorban találhatók, azoknak egy másik részét pedig a római császári palotákba szállíttatták.