A nikomédiai vtk.
◀︎ 
 december 28. 
 ▶︎
Szent Liturgia énekek és vecsernye szövegek:A zsolozsma az egyház imádsága - 2019. május 20-26.
1Tim 6,11b-16

Fiam Timóteus! Igazságra, vallásosságra, hitre, szeretetre, béketűrésre, szelídségre törekedj. Harcold a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, amelyre meghívást kaptál, s amelyre számos tanú előtt letetted a szép hitvallást. Isten előtt parancsolom neked, aki mindenkit éltet, és Krisztus Jézus előtt, aki Poncius Pilátus alatt tanúságot tett ugyanarról a szép hitvallásról; tartsd meg a parancsot szeplőtelenül, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig, amelyet meg fog mutatni annak idején a boldog s egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya, az urak Ura, aki egyedül bírtokolja a halhatatlanságot, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit senki ember nem látott s nem láthat, akinek dicsőség s örök hatalom! Amen!

Mt 12,15b-21

Abban az időben nagy sokaság követte Jézust, és ő mindnyájukat meggyógyította, de szigorúan meghagyta nekik, hogy ne fedjék fel kilétét, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit Izajás próféta által mondott: „Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben lelkemnek kedve telik. Ráadom a Lelkemet, és ő ítéletet hirdet a nemzeteknek. Nem vitatkozik és nem kiáltozik, a tereken senki sem hallja a hangját. A megroppant nádszálat nem töri le, a pislákoló mécsbelet nem oltja el, míg győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében reménykednek a nemzetek.”

A nikomédiai vértanúk

Maximianus császár idején nagy tömeg keresztény égett benn egy templomban, amelyet a legenda szerint karácsonykor gyújtatott föl a császár, aki a bálványok előtti áldozatbemutatásra hívott meg minden keresztényt a templom elé. A templomban ünneplő hívek viszont ott maradtak püspökök körül, aki még a tűzvész közepette is folytatta a hitjelöltek keresztelését és az áldoztatást. Az egyes bizánci forrásokban említett húszezres szám nemcsak ezeket a vértanúkat, hanem a többi nikomédiai vértanút is magában foglalhatja. Közöttük különösen is számon tartjuk a következőket: Zénón és Theophilosz diakónus, Dorotheosz, Mardoniosz, Migdioniosz diakónus, Indisz, Gordoniosz, Péter, Euthümiosz vértanú.