Kelemen fszvt., Péter fszvt.
◀︎ 
 november 24. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
1Tim 4,4-8.16

Fiam, Timóteus! Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, ugyanis megszentelődik Isten igéje és az imádság által.
Ha ezeket tanítod a testvéreknek, Krisztus Jézus jó szolgája leszel, hiszen annak a hitnek és igaz tanításnak az igéivel táplálkozol, amelynek szorgos követője lettél. Utasítsd el az értelmetlen, vénasszonyos históriákat! A vallásos életben gyakorold magad! A testedzésnek kevés a haszna, a vallásos élet viszont mindenhez hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete.
Ügyelj magadra és a tanításra! Mindebben légy állhatatos! Ha így cselekszel, magadat is, hallgatóidat is megmented.

Lk 16,15-18; 17,1-4

Ezt mondta az Úr a hozzá jövő zsidóknak: „Ti igaznak nyilvánítjátok magatokat az emberek előtt, az Isten azonban ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, az az Isten előtt utálatos. A törvény és a próféták Jánosig tartottak. Azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erővel törekszik oda. Könnyebben múlik el ég és föld, mint hogy a törvényből egy vessző is elvesszen. Mindaz, aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságot tör, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, az is házasságot tör.” Aztán így szólt tanítványaihoz: „Lehetetlen, hogy ne forduljanak elő botránkozások. De jaj annak, aki okozza azokat! Jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe vetnék, mint hogy megbotránkoztasson egyet is e kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha vét ellened testvéred, fedd meg őt, és ha megbánja, bocsáss meg neki! Ha hétszer vétkezik is naponta ellened, és hétszer tér vissza hozzád, és azt mondja: »bánom«, bocsáss meg neki!”

Szent Kelemen római pápa, vértanú

Rómában született gazdag és nemes szülőktől. Szüleit még gyermekkorában elvesztette, nevelői pogányok voltak. Először nagy jólétben élt, de nem talált bennük boldogságot. Egy keresztény embertől hallott Krisztusról és a kereszténységről. Egy hagyomány szerint látta az apostolfejedelmeket. Szent Péter keresztelte meg, majd Szent Pálhoz csatlakozva, munkatársa lett. (Fil. 4,3.) Szent Péter harmadik utóda lett a római püspökségben. 91-l0l között kormányozta az Egyházat. Erényes és hit szerinti életével kivívta a keresztények elismerését. Még Galliába is eljutott a keresztény hitet hirdetni. A hagyomány szerint Traján császár a Krím-félszigetre számtűzte. Ott is hirdette a keresztény hitet. Ezt hallva a császár, megparancsolta, hogy fojtsák vízbe a szent főpapot, követ kötve a nyákára. Szent Cirill és Metód, ereklyéit Rómába vitték 867-ben.

Szent Péter felszentelt vértanú

Szent Pétert fiatal korában a város püspöke nevelte. Alexandria püspökévé 300-ban lett. Dioklécián császár keresztényüldözése abban az időben nagyon kegyetlen volt. Szent Péter, apostoli buzgósággal eltelve, erősítette a hitben és kitartásban híveit, sőt Théba és Libia keresztényeit is. Mivel látta, hogy sokan pártolnak el a keresztény hittől és a pogányságba térnek vissza, felbuzdította őt, hogy 306-ban szétküldje bűnbánati szabályzatát. 311-ben váratlanul fogták el keresztény hite miatt és mindenféle ítélet nélkül lefejezték.