Alipiosz szé., Győző szé.
◀︎ 
 november 26. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Gal 1,3-10

Atyámfiai! Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiragadjon minket a jelen gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Csodálom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által meghívott, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, holott nincsen más, csak vannak egyesek, akik titeket zavarba ejtenek és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De még ha mi, vagy egy angyal az égből hirdetne is nektek más evangéliumot, mint amit hirdettünk nektek, átkozott legyen! Mint ahogy azelőtt mondtuk, most megismétlem: Ha valaki más evangéliumot hirdet nektek, mint amit átvettetek, átkozott legyen! Vajon embereket akarok most megnyerni, vagy Istent? Embereknek igyekszem-e tetszeni? Ha még az embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája!

Lk 9,37-43a

Abban az időben, amikor Jézus lejött a hegyről, nagy tömeg járult hozzá. És íme, a tömegből egy férfi felkiáltott: „Mester, könyörgök, tekints fiamra, mert egyszülött gyermekem! Íme, időnként egy gonosz lélek keríti hatalmába, és hirtelen felordít, úgy rángatja, hogy tajtékzik tőle, és ritkán hagy fel a gyötrésével. Kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki, de nem tudták.” Erre Jézus feleletül ezt mondta: „Ó, hitetlen és romlott nemzedék! Meddig legyek még veletek és meddig tűrjelek titeket? Vezesd ide a fiadat!” Ahogy feléje tartott, földhöz vágta őt az ördög és össze-vissza rángatta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és visszaadta apjának. Ekkor mindannyian elámultak az Isten nagyságán.

Szent Alipiosz oszlopos atya

A paphlagoniai Adrianopoliszból származott, s Herakliosz császár idején, a VII. században élt. Egy ideig diakonusként működött, majd harminc éves korában visszavonult a pusztába, ahol egy oszlopon állva élte le hátralévő 53 évét. 640-ben halt meg.


Szent Győző vagy Nikón

Görög mellékneve „metanoeite”, mert mindenkinek ezt kiáltotta: „Térjetek meg!”. Vándorló szerzetes volt, aki egész Kisázsiát és Kréta szigetét körbejárt, és Spártában halt meg a X. század végén. Ereklyéit máig is ott tisztelik.