Eumeniosz fp.
◀︎ 
 szeptember 18. 
 ▶︎
Szent Liturgia énekek és vecsernye szövegek:2019.03.24. - Hangos kiegészítés a szertartási utasításhoz
Gal 3,15-22

Atyámfiai! Emberi módon szólok. Még embernek jogérvényes végrendeletét sem érvénytelenítheti senki, s nem egészítheti ki. Nos, az ígéretek Ábrahámnak és utódjának szóltak. Nem azt mondja az Írás: »és utódainak«, mint soknak, hanem mint egynek: »és a te utódodnak«, aki a Krisztus. Azt mondom tehát: az Istentől megerősített végrendeletet a négyszázharminc évvel később adott törvény nem teszi érvénytelenné, hogy megszüntesse az ígéretet. Mert ha a törvényből származnék az örökség, akkor már nem az ígéretből; Ábrahámnak pedig Isten ígéret által adta ajándékát. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt hozták, amíg el nem jön az utód, akinek az ígéret szól. Angyalok által lett elrendelve, közvetítő útján. A közvetítő azonban nem egy személy közvetítője, az Isten pedig egy. A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van? Semmi esetre sem! Mert ha olyan törvényt adtak volna, amely éltetni képes, valóban a törvényből lenne a megigazulás. De az Írás mindent a bűn alá foglalt, hogy az ígéretet Jézus Krisztus hite által nyerjék el a hívők.

Szentéletű Eumeniosz Gortina püspöke

Kréta szigetén született a VII. században. Gortina püspöke lett, ahonnan a monotheléták eretneksége elleni harcban Rómába is elment segítségért. Az egyiptomi Thébaisz monostorában halt meg számkivetésben, onnan vitték vissza ereklyéit Krétára. Sok csodát tett.