Eusztáthiosz nvt. és felesége: Theopiszta; két fiuk: Agapiosz és Theopisztosz
◀︎ 
 szeptember 20. 
 ▶︎
Szent Liturgia énekek és vecsernye szövegek:A zsolozsma az egyház imádsága - 2019. szeptember 23-29.
Gal 4,8-21

Atyámfiai! Azelőtt ugyan, nem ismerve Istent, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem istenek; de most, amikor megismertétek Istent, sőt ismertek vagytok az Isten előtt, hogyan fordultok ismét az erőtlen és szegényes elemekhez, melyeknek újból szolgálni akartok? Napokat tartotok meg és hónapokat, időket és esztendőket! Féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam köztetek. Legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti: testvérek, kérve-kérlek titeket. Semmivel sem bántottatok meg. Hiszen tudjátok, hogy a test erőtlenségében hirdettem nektek először az evangéliumot; és azt, ami kísértésetekre szolgálhatott testemben, nem vetettétek meg, sem meg nem utáltátok, hanem úgy fogadtatok engem, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hol van tehát a boldogságotok? Mert tanúsítom rólatok, hogy ha lehetett volna, szemeteket kivájtátok és nekem adtátok volna. Tehát ellenségetek lettem, mert igazat mondok nektek? Nem jó szándékkal buzgólkodnak körülöttetek, hanem el akarnak tőlem szakítani titeket, hogy mellettük buzgólkodjatok. Jó dolog mindenkor buzgólkodnotok a jóban, és nemcsak akkor, amikor jelen vagyok köztetek, fiacskáim, akiket fájdalommal szülök újra, míg Krisztus kialakul bennetek! Szeretnék most nálatok lenni, és más hangon beszélni, mert bizonytalan vagyok miattatok. Mondjátok meg nekem, akik a törvény alatt akartok lenni: nem halljátok a törvényt?

Mk 6,45-53

Abban az időben Jézus kényszerítette a tanítványokat, hogy szálljanak bárkába, és keljenek át a túlsó partra, Betszaidával szembe, amíg ő elbocsátja a tömeget. Miután elengedte őket is, fölment a hegyre imádkozni. Közben beesteledett. A bárka a tenger közepén járt. Ő ott maradt egyedül a parton. Amikor látta, mennyire küszködnek az evezéssel, – mert ellenszelük volt –, a negyedik éjszakai őrváltás órájában elindult feléjük a vízen járva. El akarta őket kerülni. Amikor látták, hogy a vízen jár, azt vélték, hogy kísértet, és elkezdtek kiabálni, mert mindnyájan látták és megrémültek. Ő azonban rögtön szólt hozzájuk: „Bátorság! Én vagyok. Ne féljetek!” Aztán beszállt hozzájuk a bárkába, és a szél elállt. Az ámulattól megdöbbenve csodálkoztak, mert még a kenyerek csodáját sem fogták fel, a szívük még érzéketlen volt. Átkelve a tavon Genezáret földjére érkeztek.

Szent Eusztáthiosz nagyvértanú és felesége: Theopiszta; két fiuk: Agápiosz és Theopisztosz

A hagyomány szerint Eusztáthiosz, aki Traianus császár hadvezére volt, egy vadászat közben tért meg, amikor a vele szemben megálló szarvas agancsai között keresztet látott. Családjával együtt keresztény lett, ám nemsokára mindenét elveszítette, és szégyenében Egyiptomba akart menekülni. Útközben feleségét és fiait elrabolták. Egyedül maradt, és 15 évig földművesként dolgozott, aztán a császár megkerestette, mert szüksége volt katonai tudására. Visszatért Itáliába, és csodálatos módon megtalálta feleségét és fiait is. Aztán győzelmet aratott hadvezérként, és diadalmenetben vonult Rómába, ám, amikor nem akart áldozatot bemutatni a pogány isteneknek, kiderült, hogy keresztény. Ekkor Traianus császár az egész családot egy feltüzesített ércbikába záratta. Így szenvedtek vértanúságot 112 és 118 között.