Eufrozina sza.
◀︎ 
 szeptember 25. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Ef 4,25-32

Testvérek! Félre a hazugsággal! Mindenki mondjon igazat felebarátjának, mivel tagjai vagyunk egymásnak! Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le haragotok fölött! Ne adjatok alkalmat az ördögnek! Aki lopni szokott, ne lopjon többé, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek! Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el ajkatokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az alkalmas a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják! Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki pecsétjével jelölt meg titeket a megszabadulás napjára! Minden keserűség, indulat, harag, veszekedés és rágalmazás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt! Legyetek egymáshoz jóságosak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban!

Lk 3,19-22

Abban az időben János megrótta Heródes negyedes fejedelmet testvérének felesége, Heródiás miatt, és a többi gonosztettért, amit Heródes elkövetett. Mindezt még megtetézte azzal is, hogy börtönbe vetette Jánost. Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is fölvette a keresztséget és imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

Szentéletű Fruzsina

Egy istenfélő és gazdag alexandriai család egyetlen gyermekeként született. Hogy szüzességét megőrizhesse, elmenekült apja házából, aki férjhez akarta adni. Nem mert női kolostorba vonulni, mert félt, hogy megtalálják és hazaviszik, ezért egy férfikolostorba ment. Itt 38 évet élt önmegtartóztatásban, álnév alatt. Csak halála után 470-ben tudták meg kilétét.