Pol. János ap. és evta. elhunyta
◀︎ 
 szeptember 26. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
1Ján 4,12-19

Testvéreim! Istent soha nem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne lakozunk, ő meg bennünk, hogy Lelkéből adott nekünk. Mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ Üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban Isten lakozik, és ő Istenben. Mi megismertük a szeretetet, amellyel Isten van irántunk, és hiszünk benne.
Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az Istenben marad, és Isten őbenne. Akkor tökéletes bennünk a szeretet, ha bátor bizalommal tekintünk az ítélet napja elé, mert ahogy ő, úgy vagyunk mi is ezen a világon. Nincs félelem a szeretetben. A tökéletes szeretet elűzi a félelmet, ugyanis a félelem a büntetéshez kötődik. Aki pedig fél, abban nem tökéletes a szeretet. Mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket.

Jn 19,25-27; 21,24-25

Abban az időben ott állt Jézus keresztje mellett az ő anyja, anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége és Mária Magdolna. Jézus, látva anyját és az ott álló tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te a fiad!” Azután így szólt a tanítványhoz: „Íme, a te anyád!” És attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz ezekről, és ezeket írta, és tudjuk, hogy igaz a tanúsága. De van sok egyéb dolog is, amit Jézus tett, amelyek, ha egyenként le lennének írva, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Amen.

Szent János apostol és evangélista elköltözése

A galileai Betszaidában született János apostol az idősebb Jakab apostol öccse. Az apostolok között kiváltságos helyzete volt, hiszen az elsők között hívta meg Jézus, és mint az Úr „szeretett tanítványa” és negyedik evangélistája maradt meg a keresztény egyház emlékezetében. Először Keresztelő János tanítványai közé tartozhatott a testvérével együtt, majd Jézus tanítványai lettek. Szemtanúi voltak Urunk színeváltozásának. Halálát az első század végére tehetjük, miután egy korábbi merénylet ellene és a forró olajjal telt üstben való elégetés nem sikerült. Így teljesedett be az evangéliumának végén Jézustól idézett utolsó jövendölés. Talán épp ezért a mai napon nem a halálát, hanem egy másik helyre való átköltözését ünnepeljük.