Módosul az óvodai beiratkozás ideje és eljárásrendje

Módosul az óvodai beiratkozás ideje és eljárásrendje

2020-03-31 11:00:05
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Oktatás
Hajdúdorogi Főegyházmegye
Hasznos
Az emberi erőforrások minisztere 7/2020 (III.25.) EMMI határozata alapján a Hajdúdorogi Főegyházmegye az óvodai beiratkozások idejéről és eljárásáról az alábbi fenntartói közleményt adja közre. Ennek két lényeges pontja van: az egyik, hogy a beiratkozások kizárólag április 2-20 között lehetségesek, a másik pedig, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a beíratást az egyik szülő/gondviselő (egy személy) az óvodával telefonon vagy e-mailben előre egyeztetett időpontban teheti meg.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák szeretettel várják a 2020/2021. nevelési évre beiratkozó gyermekek szüleit az alábbiak szerint.

Óvodák
Vezetők
Időpontok
Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Óvodája
Kiss Péterné
(06 52 389-612)
e-mail: gorogovoda@freemail.hu
2020. április 2-20.
8:00 – 16:00
Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI
(4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 5.)
Vass Emese
(06 52 786-788)
e-mail:
gorogovidebrecen@gmail.com
2020. április 2-20.
8:00 - 16:00
Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola
(5000 Szolnok, Temető u. 13.)
Szkiba Tiborné
(06 56 800-230)
e-mail: szolnoki.gorogkatolikusovoda@gmail.com
2020. április 2-20.
08:00-16:00
Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola
(4254 Nyíradony, Jókai u. 3.)
Gólya Györgyné
(06 52 203-786)
e-mail: szentmihalyalt.isk@gmail.com
2020. április 2-20.
8:00 - 16:00
 
Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda (1081 Budapest, Bezerédj u. 16/a)
Kolláth Ágnes
(06 30 140-6088)
e-mail: oromhirvetelgrovoda@gmail.com
2020. április 2-20.
8:00-16:00
 

 

Az egyes óvodák honlapján a beiratkozási hirdetményekben további részletek olvashatók.

A szülők kötelesek óvodába íratni gyermeküket, ha 2020. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Ezt követően a gyermek 2020. szeptember 1-jétől legalább napi négy órát óvodai nevelésben kell, hogy töltsön.

Ha a gyermek az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, a szülő előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az óvodai jelentkezéshez a szülőknek jelentkezési lapot kell kitölteniük, amelyet a kiválasztott óvodában szerezhetnek be.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok, amelyeket a beiratkozáskor be kell mutatni, az alábbiak:

  1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
  2. a szülő(k) személyi igazolványa;
  3. a gyermek, valamint a szülő(k) lakcímkártyája;
  4. a gyermek TAJ kártyája;
  5. a gyermek esetleges betegségét, sajátos nevelési vagy speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás;
  6. a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata;
  7. elvált szülők esetében a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentum;
  8. nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §);
  9. gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről szóló határozat, ha van ilyen.

Intézményeinkben a felvételi eljárás során előnyben részesítjük a keresztény, vallásukat gyakorló családok gyermekeit, kiemelten a görögkatolikus családokét, amelyet lelkészi ajánlással támaszthatnak alá.

A szülő(k) személyesen írassák be gyermeküket, ehhez az előírt dokumentumokat mutassák be. Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt legkésőbb a beíratást követő 24. napon, s ezt írásban közli a szülővel.

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a beíratást az egyik szülő/gondviselő (egy személy) az óvodával telefonon vagy e-mailben előre egyeztetett időpontban teheti meg.

Az óvodai felvételt elutasító óvodai határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül az intézménybe nyújtható be jogorvoslati kérelem (fellebbezés), a Hajdúdorogi Főegyházmegyének (4025 Debrecen, Petőfi tér 8.) címezve.

A nevelési év első napja 2020. szeptember 1., utolsó napja 2021. augusztus 31.

A beiratkozás idejét és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(1a) bekezdései határozzák meg.

 

 

VEZETŐ HÍREK
Úton vagyunk - Már lehet jelentkezni az idei Ifjúsági Gyalogos Zarándoklatra!

Két keréken érkeztek az Istenszülőhöz

Megjelent a Vigilia júliusi száma, a görögkatolikusokkal a középpontban
 
AKTUÁLIS
A világ első operája lesz hallható a Metropólia székházában
 
VEZETŐ HÍREK
Úton vagyunk - Már lehet jelentkezni az idei Ifjúsági Gyalogos Zarándoklatra!

Két keréken érkeztek az Istenszülőhöz

Megjelent a Vigilia júliusi száma, a görögkatolikusokkal a középpontban
 
AKTUÁLIS
A világ első operája lesz hallható a Metropólia székházában
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
A világ első operája lesz hallható a Metropólia székh...
A világ első operája lesz hallható a Metropólia székh...
 
Elhunyt Erdei József bazilita szerzetes
Elhunyt Erdei József bazilita szerzetes
 
Megjelent a Vigilia júliusi száma, a görögkatolikusokkal...
Megjelent a Vigilia júliusi száma, a görögkatolikusokkal...
 
Úton vagyunk - Már lehet jelentkezni az idei Ifjúsági Gy...
Úton vagyunk - Már lehet jelentkezni az idei Ifjúsági Gy...
 
Két keréken érkeztek az Istenszülőhöz
Két keréken érkeztek az Istenszülőhöz
 
Görögkatolikus motorosok zarándoklata
Görögkatolikus motorosok zarándoklata