Kérdezzen bizalommal a lelkiatyától!


Biztonsági kérdés:
Mennyi kilenc meg kilenc? (a választ számmal kell beírni)


küldés
eddigi válaszok
Kedves Atya! Érdeklődni szeretnék, hogy a Katolikus Egyház tervezi-e Iványi Gábor által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget támogatni? Borzasztó, ami történik velük, biztos olvasta Ön is. A Mazsihisz is pénzzel segíti őket. Elindult valami a katolikus egyházon belül? Jó lenne kiállni értük, de még nem hallottam erről információt.
Nem tervezi.
Kedves lelkiatya mit jelent az hogy "Heródesi keresztény"?
Nem hallottam még ezt a kifejezést. Csak találgatni tudok én is. Két Heródest ismerünk az újszövetségi szövegek alapján. Mindkettőhöz véres események kötődnek. Az egyik a gyermekgyilkosságot rendelte el, a másik Keresztelő Szent Jánost fejeztette le a börtönben egy buja tánc jutalmaként. Tehát egyiksem épp rokonszenves alak. Ha egy keresztényre ilyet mondanak, akkor alighanem arra utal ez a furcsa jelző, hogy valaki már külsőleg keresztény, de valójában véreskezű, erőszakos ember. Nem tudom, aki használta, szintén erre értette-e, de nekem ez jut eszembe e kifejezés hallatán.
Kedves Lelkiatya! Lehet áldozni komolyabb függőségek mellett(kávé, okostelefon)? A telefonfüggés ellen küzdök, a kávé ellen nem (kétszámjegyű adag fogy egy nap).
Igen, sőt, javaslom is. A függés megkötözöttség, amelyből önerővel nem tud kilépni az ember. Isten azonban mindenható. Ezt el is kell hinnem. Úgy kérjem a segítséget a szabadulásért. Az efféle függést nem szemtől-szembe harccal lehet legyőzni. Arra nem érdemes törekedni, hogy kevesebbet telefonozok. Másfelé vegyem a célirányt. Keressem meg, hogy mit tegyek helyette! Alakítsak ki olyan tevékenységet, amely helyettesíti. A kávéról annyit javaslok, hogy próbálja meg első körben egy számjegyűvé visszaszorítani. Ha ezt tűzi ki célul, akkor talán ez elérhető. De a legfontosabb, hogy hittel kérje Istentől a gyógyulást, a szadulást.
Tisztelt Atya! Mit csináljunk, ha a papunk folyamatosan politikai nézetéről oszt meg Facebookon képeket? Sajnos egyáltalán nem felebaráti stílusban. Ezt nem ellenőrzik a felettesek? Úgy gondoljuk, hogy nem a hívek dolga lenne felhívni az atya figyelmét erre.
Szinte biztos, hogy ezt nem ellenőrzik a felettesek. Nem az a dolguk. Szerintem ugyanazt tegye, mint egy másik ismerősével tenné. Szóljon neki, hogy erre jobban kell vigyáznia. A papot szabad megszólítanunk, szüksége is van erre. Segítsünk neki! Ha senki nem szól, akkor mindig azt hiszi, hogy jó az, amit tesz. Igen, elsősorban a saját híveinek a dolga, hogy felhívják erre a figyelmét. Ha ez nehéz volna közvetlenül, akkor szólítsák meg azt az embert, akire hallgat, a pap barátját, esetleg közvetlen felettesét, az esperest. De legjobb, ha neki egyenesen megmondják a dolgot.
Kedves Atya! "Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám." Mit jelent felvenni a keresztet?
Mindenkinek van keresztje, az életének ilyen vagy olyan súlyos terhe. A keresztet fölvenni azt jelenti, hogy ezeket a terheket elfogadom, sajátomként magamhoz ölelem, Istentől jövő ajándéknak tekintem. Az nem méltó keresztény élet, ha lépten-nyomon csak azt keresem, hogy hogyan szabadulhatok meg ezektől a keresztjeimtől, hogy legyen könnyebb az életem. Ez még önmagában nem bűn, de nem méltó keresztény élet. Akkor válik bűnné, amikor ezt a kényelemkeresést mások kárára teszem, vagy akár a magam kárára, a magam egészsége rovására.
Kedves Lelkiatya! Debrecenben hova tudok eljutni Szent Liturgiára vasárnap délután 4 óra után? A vírus kirobbanásáig volt erre lehetőség az Attila téren, azóta viszont tudomásom szerint ott sem! Tervezik-e és ha igen, mikortól megadni a lehetőséget arra, hogy akinek bármilyen okból csak ez a lehetősége van, hogy elhusson Szent Liturgiára, eljuthasson? Vagy ezekről a hívekről úgymond lemond a görög egyház? Járhatok vecsernyére, de szentáldozáshoz sosem járulhatok, mert vecsernyén erre nincs lehetőségem? Köszönöm a választ: egy elkeseredett hívő
Épp a minap érkezett ugyanerre vonatkozó kérdés. Kérem, ne keseredjen el, az Úr Isten látja az Ön törekvését, és meg is áldja!
Kedves Atya! Ha egy pap kilép a papságból, akkor utána ugyanúgy áldozhat és lehet templomi esküvője is?
Ehhöz a Szentszéknek kell föloldozást és engedélyt adnia, különben nem részesülhet a szentségekben.
Kedves lelkiatya azt szeretném kérdezni hogy ha ima helyett csak levelet írok az Úrnak az jó e? Sokszor nem tudok imádkozni, de levelet szoktam írni és abban le írom miért vagyok hálás mit szeretnék kérni Tőle és hogy mi fáj mi történt velem az utóbbi időben... Viszont az ima alatt folyamatosan elkalandozik a figyelmem.
Érdekes megoldás. Természetesen nem rossz. Ki-ki maga alakítja ki a saját imádságát, Isten-kapcsolatát. De kinek-kinek fejlődnie is kell ebben. Ismétlem, nem rossz az, ha Ön leveleket ír, abban fogalmazza meg a gondolatait az Úrnak. De az Úr mikor és hogyan válaszoljon ezekre? Vagy esetleg erre a Szentírást használja? Az sem rossz. Hiszen az meg az Isten szerelmeslevele az emberhöz. Mégis ki kell mondanunk, hogy a hozzám legközelebb álló személlyel mégsem csak levelezek csupán, hanem jó érzés tölt el, amikor egyszerűen csak a közelében vagyok. Érdemes tehát gyakorolni azt az imamódot, amikor semmi mást nem csinálok, csak figyelek: Szólj, Uram, szolgád figyel (1Sám 3,9).
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves Lelkiatya! Ha jól emlékszem az egyik tanításra, akkor Szűz Mária fogantatásának ünnepét azért rakták át december 9-re, mivel ezzel is üzenni szeretné az Anyaszentegyház, hogy Jézus Krisztus az egyetlen, aki konkrétan 9 hónapra született (nagyon sarkítva fogalmazva), viszont ezzel szemben a szertartási utasításban azt láttam, hogy a héten lesz Keresztelő Szent János fogantatásának ünnepe 9 hónappal a születésének ünnepe előtt. Ez hogy lehet? Mi az oka?
Nem emlékszem olyan érvelése, hogy Jézus Krisztus lenne az egyetlen, aki napra pontosan 9 hónapra született volna. Másrészt, akár még ez is megállná a helyét, ugyanis Keresztelő Szent János születését június 24-én tartjuk, a fogantatását pedig lám, szeptember 23-án. Ezzel együtt is nem sok szerepet játszik a december 9-ei dátumban a pontos vagy nem pontos 9 hónap. Egész egyszerűen ez volt az ünnep eredeti napja, ekkor szentelték föl Szent Anna tiszteletére a templomot. Eredeti értelmében ez volt a december 9-ei ünnep oka és tartalma. Később helyeződött át a hangsúly a megfogant magzatra, Máriára, és lett belőle kiemelt Mária ünnep a nyugati egyházban, ahol december 8-ára tették ezt a Mária-ünnepet. https://hd.gorogkatolikus.hu/December-9-Szent-Anna-foganasanak-unnepe-2016-december-09 https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=2571&l
Mélyen Tisztelt Lelkiatya! Csodálom odaadó munkáját a néha igazán - számomra legalábbis - tabunak tartott, vagy talán merész jelzővel illetett kérdésekre. Én " egyszerűbbet " kérdeznék: Miért nincs este is szentmise amikor szerintem van elegendő pap Debrecenben ahhoz, hogy ez legalább vasárnap megoldható legyen ? Tudom, hogy mindig kevesen jártak és most a járvány miatt szomorúan látom, hogy a nyáron csökkentett számú misén is igen kevés ember volt Debrecenhez képest. Én magam is érzem, hogy lanyhult a lelkem, bár talán csak 3 vasárnap nem voltam a tiltások miatt és amikor újra ott lehettem a templomban, könnybe lábadt a szemem az örömtől. Otthon nem lehet a TV mellett igazán "felemelni a szívünket ", bár a BÓNUM TV -n minden nap min. 3 római szertartású mise is van, de az nem görög! Talán ezen is kellene változtatni, ha tényleg jön még egy komoly járvány. Tudom az interneten sok görög katolikus misét nézhet az, akinek van rá lehetősége. Másik kérdésem : miért olyan - nem nevezném sokszínűnek - az egyes nagyobb településeken a szertartások, de elsősorban a misei énekek dallama. Ma Miskolcon a 10 órai szentmisén voltam Férjemmel és bizony nagyon zavaró volt számunkra a nagyon egyéni dallamvilág. Mindketten egyetemistaként a Búza térre jártunk és azóta is voltunk néhányszor a Búza téri miséken, így nem tudnánk mentségül azt felhozni, hogy helyi szokás szerinti dallamok voltak, amit persze egyes tájegységeken természetesnek gondolok. Nem lehetne a kántoroknak azonos kottából, lehetőleg a régi dallamok figyelembevételével énekelniük, hogy a hívek mindenütt be tudjanak kapcsolódni az éneklésbe ? A Férjem kérte írjam be, hogy úgy énekelni közösen, hogy azt odafent is meghallják.Tudom ez különös megfogalmazás, de időnként szoktuk az orosz ortodox miséket nézni, és ez a talán furcsa megjegyzés azért is van. ( Egyszer évtizedekkel ezelőtt Bilkén voltunk - Kárpátalján - misén és ott úgy énekeltek közösen a hívek, hogy valóban az ember közel érezte magát Istenhez, bár az ének nem magyarul szólt, de tudtuk, éppen mi történik és szívesen álltunk több óra hosszat a templomban, mert már nem jutott hely) ... Érsek atya az internetre is felénekli az aktuális dallamokat, tehát lenne honnét tanulni azoknak is akik nem járnak kántorképzőbe. Persze lehet, hogy túl naív vagyok és egyszerűen csak az a baj, hogy nincs megfelelő számú vállalkozó ember a kántori feladatra. Elnézést kérek a zavarásért! Dicsőség Jézus Krisztusnak ! M.
Kedves M.! Nem is olyan könnyű ez a két kérdés. Egyrészről gondolom, hogy Debrecenben az esti Szent Liturgia hamarosan visszaáll, hiszen többen is kérdezték, kérték már ezt. Ugyanakkor igaz, hogy este ez nincs igazán jó helyen, csak mára már szinte teljesen kiveszett az erre való érzékenység. Az Isteni Szent Liturgiának ugyanis meg volna a maga helye a liturgikus napban, annak csúcsaként a 3. vagy 6. imaóra után, tehát legkésőbb délben. Sokkal később azért is nem, mert elvileg erre a szertartásra az Eucharisztia vétele miatt éhgyomorral kellene érkezni. Hiszen az eucharisztikus böjtnek egyik fontos eleme, hogy amikor részesül belőle az ember, akkor ez az első falat legyen, amit aznap magához vesz. Ennek sok szép teológiai, lelki, lélektani oka is van. Az erre való érzékenység is kiveszett mára már. Azonban nem kizárt, hogy ez a liturgikus szempont is szerepet játszott abban, hogy a parókus atya nem sietett visszaállítani a régi rendet. Ráadásul így az igazán estére való szertartás, a vecsernye is egyre többek számára lett ismertté. A másik kérdésére még kevésbé tudok jó választ írni. Szerintem van arra vonatkozó erőfeszítés, hogy egységes és szép legyen az éneklésünk a templomainkban. De az is tény, a szakemberek mindig hangoztatják, hogy a különbözőségek is hordoznak értéket. Például éppen az északi részeken, Borsodban vannak sajátos dallamok, amelyeket nem szabad kiveszni hagyni. De én is egyetértek Önnel abban, hogy erre még több figyelmet, energiát, esetleg pénzt is érdemes áldozni.
Kedves Lelkiatya! Ha jogos sérelmem van valami miatt, dühös vagyok és szomorú, ezek nyilván normális emberi reakciók. De honnan tudom, hogy már-már önsajnálatba megy át a dolog? Meddig szabad elfogadni, hogy az engem ért traumákat dolgozom még fel és azok hatása alatt vagyok? Sokat sírok valami miatt, haragszom is, bár nem akarok haragot érezni, de nagyon fáj a seb,amit okoztak nekem. Na de hol a határ?
A határ mindjárt az első indulat megjelenésének első árnyalatánál van. Lehet azt mondani, hogy ezek normális emberi reakciók, de ez csak a bűn foglyaként élő ember esetében állítható. Márpedig a megváltásban meghaltunk a bűnös életnek. "Most azonban, miután meghaltunk annak, ami fogva tartott minket, kikerültünk a Törvény hatálya alól, úgyhogy a lélek adta új életben szolgálunk" (Róm 7,6). Tehát ne tekintsük ezeket a bűnös szenvedélyeket természetesnek. Mert ezek a lélek szerinti életben nem természetesek, hanem természetellenesek. Kicsit később még merészebben fogalmaz Szent Pál: "Ha test szerint éltek, meg fogtok halni, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok" (Róm 8,13). Az Ön kérdésfölvetése tehát teljesen jogos. Ha egy darabig, egy bizonyos pontig megalkuszom a bűnös szenvedéllyel (sértődés, harag, düh), akkor joggal kérdezhetem, hogy "de meddig?" Míg a megváltottság állapota ennél sokkal tisztább helyzetet teremt: egyáltalán nem alkuszom meg semmiféle bűnös szenvedéllyel. Ez lehetetlen? Erre törekedni nem lehetlen. Hogy aztán mi valósul meg belőle, az nem is annyira rajtam múlik, mert az már kegyelem, az már az Isten ajándéka lesz. De ha törekszem arra, hogy ne legyen bennem, a szívemben, a gondolataimban semmi ártó, bűnös szenvedély, ha ezt kérem is a Mindenhatótól, ha élek a tőle kapott kegyelemmel, akkor gyönyörű eredményeket fogok elérni. Persze, Isten kegyelméből. Az is fontos azonban, hogy ne csapjam be magam. Ez sajnos sokszor megtörténik a keresztényeknél, hogy a bűnös szenvedélyeket csak elfojtjuk, letagadjuk, mások előtt nem mutatjuk, de azért ugyanúgy megvannak bennünk, sőt, a sértett igazságérzetünk miatt jogosnak is tartjuk. (Olykor még a kereszténységre, az egyházra, az Istenre is haragszunk, mert nem mutathatjuk ki. Legalábbis jólnevelt keresztényként ezt gondoljuk.) Helyesen kell kezelni ezeket az indulatokat. Van, amikor teret kell nekik engedni, ki kell beszélni, ki kell sírni magunkból. Erre (is) valók a lelkiatyák, gyóntatók. Őszintén ki kell ezeket mondani. De őszintén törekedni kell arra is, hogy teljesen elengedjem ezeket. Ha bántanak, imádkozzam az engem bántókért. Ha ebben gyönge vagyok, hívjam segítségül a szenteket, az Istenszülőt, hogy ők imádkozzanak velem, helyettem. Aztán tartsak őszinte, mély bűnbánatot, hogy nem tudok igazán szeretni, és ezt is kérjem a jóságos Mindenhatótól, hogy adja meg nekem a végtelen szeretet kegyelmét. Megadja annak, aki kéri! Ezeket tudom Önnek tanácsolni. Meg még azt, hogy ne legyen saját magával szemben sem türelmetlen. Induljon el ezen az úton. Határozza el, hogy egyáltalán nem akar beengedni semmilyen bűnös szenvedélyt. Meglátja, meglepő eredményei lesznek - persze, ha kéri is ezt Istentől.
Krisztushoz hű Lelkiatya! Az aug 30-i Püspökkenyérben elhangzott egy olyan gondolat, hogy aki azt hiszi az ima erősebb a fertőtlenítőszernél az fanatikus. Akkor ezek szerint Páduai Szent Antal is fanatikus volt, amikor elmondott egy imát és megette a mérgezett levest, azért hogy megmentse az Őt és szerzetestársait megmérgezni és megölni vágyó nemes lelkét Krisztusnak? Vajon nem példaképeink a szentek, akik így szerették Istent és Érte/Benne/Általa olyan hitük volt, hogy lehívták az Úr mindenható hatalmát, hogy lelkeket mentsenek Neki? Hol van a mi hitünk? Hol van az én hitem, ha félek? Kérem segítsen tisztán látni ebben. Köszönve: Sára
Kedves Sára! A hiten nagyon sok múlik. Mondhatni, minden azon múlik. De nem mindenkinek egyforma a hite. A szenteknek erősebb volt, nekünk gyengébb. De ma is vannak olyanok, akiknek nagyon erős a hitük. Például ismerek olyan személyt, aki nagyon erősen gluténérzékeny, egyetlen morzsadarabka sem juthat a szervezetébe, mégis rendszeresen áldozik két szín alatt, mert hiszi, hogy az Eucharisztia nem lesz ártalmára. S ez így is van. Ugyanakkor nem mondhatom minden gluténérzékenynek, hogy ugyanezt tegye. Nem kényszeríthetem rá arra, hogy egyszeriben legyen ekkora hite és kész. Ha van olyan személy, aki az imájában bízva szembeszegül a biológiai jelenségekkel, az nagyszerű. Akinek valóban ekkora hite van, az minden bizonnyal van olyan alázatos is, hogy ezzel nem hivalkodik, ezt senki más nem tudja róla. Viszont az egyháznak, a vezetőknek számolnia kell a gyengébb hitű emberekkel is. Nem az a baj, hogy ha valaki az ima erejében bízik és ezért semmilyen óvintézkedést nem követ, hanem az, ha valaki ezzel kérkedik, ha fennen hangoztatja, és másoktól is ezt követeli meg. Ez fanatikus hit, nem pedig a Lélek szerinti. Félni természetesen egyáltalán nem kell. De amikor valaki fertőtlenítő szert vagy maszkot használ, az nem félelemből teszi, hanem elővigyázatosságból a maga és mások érdekében.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves lelki atya! Nem lelki kérdést tennék föl. Arról szeretnék kérdezni, hogy mi a jelentése a tömjénezőn a csengőknek, és a számuknak? Több helyen járva látom, hogy 12 kis csengő van rajta, nálunk viszont csak 7 található a tömjénezőn. No meg van, amelyiken egyáltalán nincs is. Milyen szimbolikus jelentést hordoz a csengő? Köszönöm válaszát! Marika
Kedves Marika! Általában azt szokták mondani, hogy a 12 csengettyű a 12 apostolt jelképezi. Jelenlétükkel a teljes mennyországot jelenítik meg, az apostolok karát. A tömjénfüst a szentek imádsága a Jelenések könyve szerint (Jel 8,3). Ezt kísérik mindenhová a kiemelt szentek, az apostolok. A 7 szintén szent szám, erre utalhat, amikor hét csengő van a tömjénezőn. De az sem kizárt, hogy csak a használatban lepotyogott öt. Ezzel azt akarom mondani, hogy azért nincs olyan nagy jelentősége annak, hogy hány csengő van a tömjénezőn. Hogy van, ez egyszerűen szebbé, különlegesebbé teszi a liturgiát. Mondhatni, ez az egyetlen hangszer, mely a bizánci rítusban megjelenik. A koptoknál például cintányér van. Nem igazi hangszerek ezek, de csengésükkel mégis különlegessé teszik az Isten-dicséretet. A régebbi tömjénezőkön nem volt egyáltalán csengő, ez az utóbbi 10-20 évben kezdett el nálunk terjedni. Szóval, ahol egy sincs, ott nem valószínű, hogy mind lepotyogott, hanem azon valószínű korábban sem volt.
Kedves Lelkiatya! Atya! Megbontrankoztam egy pap viselkedesen. Mar mas szemmel nezek az egyhazra, a szentsegekre. Nem tudom megerositeni a hitemet. Mit lehet ekkor tenni?
Ha egy pap viselkedése ennyire megzavarta, akkor azt javaslom, gondoljon egy másikra. Böjte Csaba atyára, Papp Miklós atyára, Székely János püspök atyára, s van még sok más hiteles ember. Egy ember bűne miatt ne hagyja, hogy az Úrral és Egyházával megromoljék a viszonya. Ez nyilvánvalóan kísértés, amelybe belemászik a gonosz, hogy Önt még rosszabb helyzetbe taszítsa. Az Egyházat Jézus alapította, éppen azért, hogy általa köztünk maradjon tapasztalható módon a közösségben, a szentségekben, a mennyei liturgia földi megvalósulásaiban. Ezért küldte el Szentlelkét, hogy járja át az egész egyházat és mindazokat, akik az egyház élő tagjai. Kérje a Szentlelket, hogy tüzesítse át újra a lelkét, a hitét. Igen, ezt tegye: kérje magát az Urat, hogy erősítse meg újra, és mentse meg Önt ebben a kísértésben! Érdemes ezt meg is gyónni, mert jó szándékkal ugyan, de szépen belesétált a gonosz csapdájába.
Kedves Lelkiatya! Ha nem csak "belecsúsztam" egy önkielégítésbe, hanem tudva és akarva rákészültem, mondhatni szinte kísértés nélkül, akkor az halálos bűnnek számít?
Ne ezt feszegesse, hogy ez halálos bűn vagy sem. Ha igen, akkor mit tesz? Az visszatartja legközelebb? Ne ez tartsa vissza! Ne a félelem vezérelje a tetteit! Sokkal inkább az Isten iránti szeretete, hűsége, kitartása. Erre törekedjék, ezt kérje az Úrtól! Ha már belecsúszott, akkor menjen, és gyónja meg mihamarabb. Én erre is azt mondom, hogy belecsúszott, csak hamarabb, nem csupán a tett elkövetésekor, hanem amikor beleegyezett a kísértésbe. Attól kezdve már nem volt megállás a lejtőn. Arra figyeljen, hogy hol van a lejtő széle! És azt kerülje el! Ha már csúszik lefelé, akkor nagyon nehéz megállni. Szinte lehetetlen. De ebben ne fölmentést találjon, hanem tanulságot lásson. Eddig nyilván nem érdemes elmenni, mert akkor nem lesz megállás. Amíg kicsi a kísértés, kicsi a kígyó, addig kell nyakon csípni és megsemmisíteni. Később már nagyon bajos.
1
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...