Kérdezzen bizalommal a lelkiatyától!


Biztonsági kérdés:
Mennyi kilenc meg tizennégy? (a választ számmal kell beírni)


küldés
eddigi válaszok
kedves lekiatya ,van pap aki aszt akarja hogy en vonuljak kolostorba ami regen volt,mottam neki hogy lehetetlen ,utana ra kerdezett hogy van e eretcsegim ,vaszaszoltam hogy szobeli van csak meg en megertem hogy jot akar a tiszti es motam neki hogy nemlesz eretcsegi en mar 30 eves leszek holnaptol ,nekem mar csak egy csaladalapitasra kene csinalnom en meg ecer nem fogok a hivatasok hoz,kedves lekiatya ,hogyan gyozem meg a tiszteledourat hogy ne sercsem meg eben kerem a segicseget,valaki romaniabol
A lelkiatyák, bizony, nem tévedhetetlenek. Nem kell meggyőznie az atyát. Élje a maga életét, ahogyan a lelkiismerete súgja. Az közelebb van Isten Önről alkotott képéhöz, mint amit az illető atya lát Önben. Figyeljen tehát inkább a belső hangra, ne a kívülről jövőre!
Kedves Atya! Ha a munkahelyemen a főnököm olyat kér tőlem, ami ellentétes a keresztény hittel/erkölccsel szemben, akkor mit kell tennie egy jó keresztény embernek? Ilyenkor számít az, hogy kényszer hatására cselekedtem vagy ilyenkor is én követem el a bűnt?
A mai demokráciának ez az egyik legnehezebb kérdése, ez a ?közreműködés?. Nyilván mindenki felel a saját tetteiért, de az is igaz, hogy sok tettünkben befolyásoltak vagyunk. Az önkéntes együttműködés terén (pl. családban, egyházi közösségben) nem nagyon szokott ez probléma lenni, de sokkal nehezebb pl. egy munkahely, a demokrácia, a gazdasági kényszeregyüttműködések területén. Hiszen érezzük, hogy a bűn szövevényeibe vagyunk belebonyolódva mindannyian. Nem csak a kegyelem, a szeretet építi ki a maga struktúráit, hanem a bűn is megszilárdítja a maga szokásait, rendszereit. Egy bűnös világból nem tudunk katapultálni. Hová menjünk? Az űrbe? Keresztényként maradunk és küzdünk, mindig tudva, hogy rászorulunk a megváltásra. Nem tudom, az Ön főnöke milyen bűnös együttműködésre kényszeríti önt. Mindig azt kell néznünk, hogy a bűn főcselekvői vagyunk-e vagy beosztottak. Minden munkahelyen vannak bűnös dolgok: a házasságtöréstől a számok kozmetikázásig sokféle. Amennyire lehet, vonjuk magunkat belőle! Amennyire lehet, a legsúlyosabbaktól kifejezetten tartózkodjunk. Amennyire lehet, vigyünk keresztény szellemet a rossz struktúrákba. A bűnök fő cselekvői ne legyünk. Van sajnos bűnös struktúra, amivel nem tudunk nem együttműködni, a rendszer nélkülünk is megy. Van viszont bűn, amit nem tűrhetünk meg, ami nem egyszerű kis közreműködést jelentene, hanem súlyos bűnt. Akkor váltani kell. Alapszabály: minél inkább vezető vagyok, a vállalkozás vezetője, annál inkább felelős a strukturális bűnökért, a rossz rendszerért, és minél inkább beosztott, annál kevésbé. Itt derül ki, hogy mennyire fontos a hatalom, a vezetés, s a keresztényeknek nem lenne szabad a struktúrákat könnyedén kiengedni a befolyásolás lehetősége alól.
Kedves Atya! Az hogy milyen betegségben (vagy balesetben) fogunk meghalni, azt a Jóisten tudja már a születésünkkor? Vagy pedig az adott betegséget az ember saját magának "okozza"(pl.: dohányzás, túlsúly következményeként)?
A kettő nem áll szemben egymással. Isten mindent tud és lát. Az ő esetében még azt sem mondhatjuk, hogy előre látja, ezt csak mi érzékeljük így, hiszen ő kívül van az időben. Nála nincs előbb vagy utóbb, egyszerre, az örök jelenben látja a Nagy Bummtól kezdve a parúziáig a teljes világ-létet. Amikor valaki megszületik, akkor már előre (nekünk előre) tudja, hogy mi fog vele történni. Ennek ellenére az embernek teljes szabad akarata van a tetteiben. Tehát mindenki felelős a saját életéért, azt nem háríthatja rá senki másra, sem a szüleire, sem a környezetére, sem Istenre.
Kedves lelkiatya, az egyik Litániát hallgattam és megfogott az egyik sora, hogy "Teremtőnk Szent Anyja". Ezen elgondolkodtam, ezt hogy kell érteni? Az Atya a Teremtő Isten, a Fiú a Megváltó Isten, a Szentlélek a megszentelő Isten. A Mennyei Atyának nincs anyja. A Szűz Anya nem csak Krisztus anyja? Válaszát előre is köszönöm Piroska
Erről nagyon sokat vitáztak a IV századtól fogva, de aztán a II. Konstantinápolyi zsinat (553-ban) véglegesítette, hogy Mária Istenszülő. Vagyis tévedés nélkül állítható, hogy Mária Istent szülte a világra. Mégpedig azért, mert Krisztusban Isten és ember elválaszthatatlan. Nem mondható, hogy Mária csak az ember-Krisztust szülte volna. Természetesen az is önmagában elképzelhetetlen volna, hogy egy földi teremtmény az Istent szülje meg. De ennél sokkal lényegesebb a Krisztusban elválaszthatatlan isteni és emberi természet. Mária tehát Istenszülő. Krisztusban azonban benne van a teljes Szentháromság is. A három isteni személy is elválaszthatatlan egymástól. Jóllehet különbséget teszünk a tevékenységükben, amikor úgy fogalmazunk, hogy az Atya teremtette, a Fiú megváltotta, a Szentlélek megszentelte a világot. De amikor az egyik Isteni Személy cselekszik, akkor mind a három Isteni Személy is cselekszik. Az Atya a Fiú által a Szentlélekben teremtette a világot. A Fiú az Atya akaratából a Szentlélekben vitte végbe a megváltás művét. A Szentlélek pedig szintén az Atya kezdeményezéséből a Fiú megváltó önfeláldozása révén viszi végbe a megszentelést. Mivel a három egy, ezért állítható, hogy amikor Mária Jézust a világra szülte, akkor Istent szülte meg. Ez azonban csak a világrajövetel aktusa, hiszen az Atya már öröktől fogva szülte a Fiút, a Fiú azelőtt is létezett, hogy Mária a világra szülte volna. Inkább költői képnek tekinthető, hogy Mária a Teremtő Szent Anyja, de ebben a kifejezésben mindezek a teológiai fejtegetések benne rejlenek.
Kedves Atya! Németországban, Frankfurtban egy istentisztelet alatt 40 fő megfertőződött, úgy hogy minden szabályt betartottak. Ha óvatosságból valaki otthonról követi a szentmisét azzal bűnt követ-e el?
Lehet, hogy ez már idejétmúlt válasz, bocsánat. Természetesen nem követ el bűnt, aki a járvány idején, különösen a kijárási korlátozás alatt nem jut el a templomba, és csak otthonról követi a templomi szertartásokat. Most azonban, hogy ezek már jelentős mértékben feloldódtak, ma már újra azt mondjuk, akik tudnak, inkább menjenek el a templomba, hogy valóságosan is bekapcsolódhassanak az egyház közösségébe, részesülhessenek a Szentségből. Azonban úgy tudom, a 65 év fölöttieknek egyelőre továbbra is tanácsos otthonmaradni. Lehet azonban, hogy éppen holnap (június 15) reggeltől már ezt is föloldják. Akkor az idősebbek is bátran járhatnak az utcán, illetve a templomba is.
Kedves Lelkiatya! A zsolozsmastaborban milyen imadsagokkal lehet talalkozni? Az imadsagokhoz a "segedanyagokat" hol lehet beszerezni?
A zsolozsmástáborban mindent megkapunk, ami az ottani imádságokhoz szükséges. Nagyon sok zsoltározás van, a Zsoltároskönyv beszerezhető, illetve a honlapunkról letölthető (https://hd.gorogkatolikus.hu/liturgia-kathizmak-rendje). Van még sok imádság a Méneából, nyilván a júliusi kötetből. Ez még talán kapható a Kegytárgyboltjainkban. Továbbá az Oktoéchoszból. Ez is egy külön álló könyv, de ez egyelőre sehol sem kapható magyar nyelven. A zsolozsmástáborban aztán eligazítást is lehet kapni mindezek használatára.
Kedves Atyám! Dicsértessék a jézus krisztus! Anyukám halálát nem tudom feldolgozni nehezen megy próbálok a családom előtt erős maradni, visszafolytom a bánatomat emiatt egyre több egészségügyi problémám jön ki pszchiésen csak nyelek egyett ott sirok ahol nem látnak, mi olyan család voltunk akik összetartoztak, tavaly augusztus 19- én ment el szivelégtelenségben az anyukám, még nevetve vittük be hisz mindig azt mondta nincs nekem semmi bajom az Intenziv osztályon hivtunk atyát a kenetet kértük el mentünk Máriapócsra szentelt vizet hoztunk Mária menybemenetele ünnep volt akkor imádkoztunk hogy a szüzanya ne vegye el tőllünk, gyógyitsa meg sajnos nem igy történt ő egy angyal volt akit mindenki szetetett .Görögkatólikus család vagyunk, Minden hitem akkor istenbe vetettem de ő elszólitotta magához 72 éves volt unokái imádták dédunoka imádta, nem zsörtölődők nem tudnám bántani a jóistent, csak nem tudjuk ezt feldolgozni! Szentkuton Máriapócson misét mondttunk érte. Nem tudom mit kezdjek magammal hogy ezek az érzések kijöjennek mert igy magamba folytottam a lányom akivel szinte napi szinten együtt volt Pánikbetegsége lett ami nagyon kemény számára hisz ő segitette mindenbe mível evelvált ott van egy öt éves gyerkekkel mühiba következtébe megsüketült nincs munkája a hallássa miatt bal fule mütétet követöen teljes hallásvesztés Zeneiskolába járt azt is abba kelett hsgynia szeretne a gyönyörű hangjával templomba énekelni kántor képzőt nézte oda orvosi papir kell tehát sehol nem kap segítségett kérem segitségét miért kapunk ennyi rosszatt Atyám! Köszönöm válaszát Erika
Kedves Erika! Először is bocsásson meg, hogy sokáig megválaszolatlan maradt a levele. Hála Istennek sok kérdés érkezik, és a válaszok nem mindig időrendben születnek meg. Nehéz is megszólalni ilyen sok bánat hallatán. De ahogy a levelét is kezdi, nagyrészt erre a gyászra vezethető vissza, hogy így föltornyosulni látszanak ezek a súlyos gondok. Írja, hogy még Máriapócson is könyörögtek, hogy maradhasson közöttük az Édesanyja. Ám a leírásból az is szembeötlik, hogy az Ön - minden bizonnyal imádságos - Édesanyja az Istenszülő mennybevitele ünnepkörében ment el. Mintegy Máriával emelkedett az égbe. Életünknek vastörvénye, hogy meg kell halnunk, a halál elválaszt minket szeretteinktől, legalábbis egy időre. Ez iszonyúan fájó tud lenni, de elkerülhetetlen. Nagyon jól teszi, hogy nem vádolja ezért az Urat - balgaság is volna. De javaslom, hogy ennél többet tegyen. Akarja az Úr szemével látni az eseményeket! Kérje is ezt az Úrtól és törekedjék is rá! Higgye el, nincs más út, de nem is érdemes más utakat keresni. A mostani Nagyboldogasszony ünnep lesz még Önnek különösen is fájó. De készüljön rá! Eleve úgy menjen Máriapócsra, vagy ahol ezt ünnepelni fogja, hogy gondol rá, az Édesanyja Máriával együtt már bejárta ezt az utat. Mindjánunknak rá kell lépni. Édesanyja külön ajándékot kapott azzal, hogy szentségekben megerősítve Máriával együtt emelkedhetett föl. Ha majd túl lesz ezen az ünnepen, meglátja, sok minden lassan változni fog. Nem egy csapásra, hanem fokozatosan. A közeli hozzátartozó halálának általában egy év a gyász-ideje. Utána már könnyebb lesz, meglátja. A többi baj sem fog úgy összetorlódni a szeme előtt, hanem minden Isten hatalmában és irgalmában merül el. A hitünk, Istennel való kapcsolatunk nem veszi el tőlünk a bajokat, hanem megtanít azokat fölülről látni, az Isten szemével. Minden bajunknak nem csak oka, hanem célja is van. A hit segít meglátni ezt a célt. Semmilyen eddigi imádsága nem veszett kárba, amit Édesanyjáért vagy családjának élő tagjaiért mondott. Ezekkel őket is hozzásegíti a fölülről látáshoz. Édesanyja számára ez már természetes, ő mindent fölülről lát. Ennek inkább örüljön, hiszen ő is örül és boldog. Édesanyjának a boldogsága erősítse Önt a földi gondok keserűsége közepette!
Kedves lelkiatya, most olvastam az apostolok cselekedetében hogy az apostoli zsinat úgy határozott hogy kerülni kell a bálványimádást, a paráznaságot,tartózkodni kell a fojtott állatoktól és a vértől. Ez még ma is áll? Vagy ez a törvény már nincs életben? Eddig nem halottam a fojtott állatoktól és a vértől való tartózkodás tilalmáról. Piroska
Ez az őskeresztények között volt így, ez ma már nem érvényes parancs. Vannak olyan szokások, parancsok, amelyek az akkori időhöz, akkori kultúrához vannak kötve, és nem részei a keresztény életnek. Vagy, mint az ószövetség sok mondatát, átvitt és lelki értelemben kell értelmezni. Az Egyház tanítását kell követni, amely a Szentírás alapján fogalmazza meg a kinyilatkoztatott tanítást. Az Egyház ma nem tanítja, hogy nem szabad megenni fojtott állatot és a vért. Azt viszont igen, hogy kerülni kell a bálványimádást és a paráznaságot.
Kedves Atya! Hívőként muszáj lenne megjátszanom magam? A munkahelyemen mindig kedves vagyok a kollégákkal és a főnökökkel, viszont sosem játszottam meg magam. Nem kezdtem hízelegni, bájologni csak azért, hogy befészkeljem magam. Sajnos emiatt napról napra érzem, hogy elfelejtenek, én csak egy munkatárs vagyok, akit bármikor pótolni lehetne. Hiába végzem jobban a munkámat a többieknél, nekem nincs bennfentes kapcsolatom a vezetőséggel. Sajnos úgy érzem muszáj lenne nekem is kicsit tepernem a vezetők kegyeiért, de ez színjáték lenne... Nem tudom hogyan tovább. A mai világban miért a képmutatás a nyerő?
Ne áltassuk magunkat, mindig is így volt. Illetve azt mondhatjuk, vannak helyek, ahol ez érvényesül, van, ahol nem. Sok múlik a vezetőn, vezetőségen, de a munkatársak összetételén is. Semmiképp se érezze följogosítva magát arra, hogy másként viselkedjék, mint amit a lelkiismerete diktál. Nem is volna boldog, ha érdekből, számításból mást próbálna tenni. Bízza gondjait a Mindenhatóra. Hogy mi fog történni, hogyan alakul az élete, sorsa, ezt nem tudhatjuk. De ha hűséges marad hozzá, ha nem hagyja, hogy az alantas emberi érdekek elfordítsák tőle - mert, ha képmutatásba kezdene, akkor bizony, egyre inkább eltávolodna Istentől! -, akkor bármi történjék is a jövőben, mindig Isten kezében marad. Ha netán elveszítené emiatt az állását, az Úr gondoskodik, és még jobbra fog fordulni az élete. Higgyen ebben, és meglátja, hogy így is van. Ha nem hisz, ha nem bízik, akkor nem fogja meglátni!
Kedves Lelkiatya, mit javasolna imádkozni egy olyan hölgynek, aki hosszú ideje nem imádkozott az esti kezed közé leteszem imán kívül semmit, most szeretné elkezdeni, de elbizonytalanodott, hogy rózsafüzér, zsolozsma, vagy valami egész más legyen? Mind a rózsafüzér mind a zsolozsma nagyon vonz, de időben nem fér be és ráadásul el is kalandozik közben a figyelmem.
Eleinte egészen rövid imával kezdje. Annyi egészen bizonyosan belefér a napi 86400 másodpercbe, hogy ezek közül néhányat az Úrnak szentel. Amikor fölkel, akkor imádkozza el a Mennyei Király kezdetű imát, amely a Szentlélekhöz szól. Ha ezt mindennap megteszi, akkor meglátja, meg fog változni tőle az élete. Ha Ön római katolikus, akkor természetesen nem ezt az imát javaslom, hanem egyszerűen a Miatyánkot. Minden napját ezzel kezdje, amikor fölébred, még mielőtt leérne a lába a földre, mondja el ezt az imát. Este pedig a következő fohásszal az ajkán aludjon el: "Uram Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!" Amikor már ágyban van, feje a párnán, akkortól kezdve mondogassa ezt a fohászt, egészen addig, amíg el nem alszik. Ha éjjel fölébredne, újra ugyanezen szavakkal aludjon el! Sokáig csak ezt a két imát javaslom. Később, szinte magától bővülni fog ez a napi adag.
Főtisztelendő Atya! Nemrégiben kaptam választ Öntől ..., amit nagyon köszönök! Megnyugtató volt az írása? Akkor azt kértem, kérdésem ne közölje, csak "gyakorlatias" válaszát. Most is ezt szeretném kérni.... Ez az én keresztem? Tisztelettel: Tamara
Kedves Tamara. Igen, ki kell mondani, ez az Ön (egyik) keresztje. Azt javaslom, arra kérem, a férje érdekében vállalja, viselje ezt a keresztet, és ne dobja el magától. Sajnos az ő magatartása egyenes következménye a függőségének. Egyszerűen már nem tudja helyesen, józanul megítélni a kapcsolatokat, nem tudja helyesen kezelni az érzelmeket. Nem tudom, egészen pontosan hogyan működik, de el tudom képzelni, hogy ez olyan függőség, amiből "ki lehet nőni". Mindenesetre vagy így vagy úgy, de lehetséges a gyógyulás a legveszedelmesebb szenvedélyből is. Addig pedig ki kell bírni. De nem csak kibírni. Higgyen abban, hogy Ön ezzel mentheti meg a férjét. Ha fölajánlja érte azokat a szenvedéseket, amelyeket éppen ő okoz ezzel a szeretetlenségével (vagy betegségével?), akkor ezt minden bizonnyal "beszámítja" az Úr. Sokat tehet tehát Ön a férjéért.
Kedves Lelkiatya! Szabad e kávét fogyasztani Vasárnapi Szent liturgia előtt amelyen belül áldozni is készülünk. Válaszát előre is köszönöm! F.
Szabad. De nem javaslom. Teljesen normális és megengedett a folyadék fogyasztása a szentáldozás előtt. Mégis hasznosnak és üdvösnek tartom, ha az ember "éhgyomorral" megy áldozni. Ez egy kis áldozatot jelenthet, de akit erre indít a szíve, az hallgasson erre az indíttatásra. De megismétlem, szabad kávét fogyasztani a Szent Liturgia előtt.
Kedves Lelkiatya, Hivatalos nyelv már a magyar a Görögkatolikus egyházban? A Wikipédia szerint ugyanis nem. üdvözlettel
Hűha! Nem tudom, a wikipédia honnan veszi ezt a badarságot. Igaz, hogy csak a II. Vatikáni Zsinat óta, de náluk is hivatalos nyelv a magyar.
Tiszelt Atya! Az előbb jóllehet elhamarkodottan írtam, ugyanis utánanézve találtam egy videót, amiben kinyítják a könyvet és beleolvashattam. Azonnal elvetettem a dolgot! Uram Irgalmazz! Örülök, hogy vágyom Istenre, de ezt a könyvet soha nem fogom a kezemben fogni, mégha számomra olykor megfogalmazhatatlan a megtérésem mibenléte.
Ha nem régen tért meg, akkor valóban nem javaslom a könyv elolvasását. Mint említettem, szükséges a megfelelő hittapasztalat, teológiai tudás, hogy károsodás nélkül olvassa el az ember ezt a könyvet.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szendi Gábor: Isten az agyban című könyvének leíró tartalamát olvasva azt gondoltam beszerzem a könyvet, mert felkeltette a kíváncsiságomat. Teológiát tanulok, számtalan könyvet olvastam már, de nem találkoztam még olyannal, amely ilyen dolgokat taglalva HITELESEN "Nihil Obstat" módon tárja elénk a tényeket. Érdekel, de nem biztos, hogy értékes olvasmány. Megkérhetem kedves atyát, hogy ránézzen erre a könyvre? Már csak a leírás alapján is, mit érzékeltet. Rengeteg kérdést fogalmaz meg már ebben is. Érdemes ezzel foglalkoznunk?
Hasonlónak találom, mint a vallástörténelem vagy vallásfilozófia tudományát. A hittel tudományosan foglalkozik. Nevezhetnénk ezt a tudományterületet vallásfizikának vagy vallásbiológiának. Fizikai, kémiai, élettani vizsgálatokkal közelíti meg az embernek azt a képességét, hogy tud imádkozni, s ehhöz hasonlít még sok más vallásközeli élményt. Nem tartom kifejezetten károsnak. A szerző talán nem hívő ember, de lehet, hogy egyszer el fog jutni oda. De nem is teljesen ártalmatlan a könyv. Mindenképpen kell megalapozott teológiai tudás, hiteles hittapasztalat, hogy az ember eltévelyedés veszélye nélkül tudja végig olvasni.
  1 2 
3
  4 5 6 7 8 9 10 11 ...