Kérdezzen bizalommal a lelkiatyától!


Biztonsági kérdés:
Mennyi tizenöt meg kettő? (a választ számmal kell beírni)


küldés
eddigi válaszok
Kedves Lelkiatya! A 1,5-2 heti rendszerességű gyónás már túl gyakorinak számít? Köszönöm a választ!
Ó, nem. Dehogyis! Nagyon is szép dolog ez a rendszeresség. Az fontos, hogy ne aggályosság, netán félelem miatt menjen gyónni, hanem azzal a szándékkal, hogy minél kevésbé terheljék az elkövetett bűnök, s minél közelebb lehessen az Úrhoz a gyakori föloldozás, megtisztulás és áldás következtében. Minden bűn egy távolodó lépés az Úrtól. Akinek fáj a legkisebb eltávolodás is, jól teszi, ha mihelyst lehet, újra közelebb lép, az Isten szeretete vonzásának engedve visszatér hozzá. Ez a bűnbánat, ez a megtérés. Ezt valójában minden nap gyakorolnunk kell(ene). Persze, minden nap nem kell gyónni, ez inkább a lelkiélet állandó törekvése. Az egyéni lelkiélettől, a személyiségtől függ, hogy valaki milyen gyakori gyónással tartja karban a lelkét. De a rendszeresség az fontos. Ez a mi odaadásunk, s akkor az Isten is könnyen "karban tud tartani" minket.
Kedves Lelkiatya! Miért teljesítette az Úr Jézus az ördögök akaratát (Mt 8, 28-34) beleküldve őket a megszállott emberekből a sertéskondába? Küönösen is érdekes ez, hiszen a helyszíntől, Gadara városától 10 km-re volt a Genezáreti-tó, így sokan láthatták a sertéskonda tóba rohanását. Lehet, hogy megmutatta Isten irgalmasságát az ördögöknek, azért mert azok nyíltan megvallották az emberek/világ előtt, hogy Ő az Isten Fia? Válaszát köszönve: Kincső
Kedves Kincső! Inkább úgy szokták magyarázni ezt az eseményt, hogy Jézus egész egyszerűen csapdába ejtette az ördögöket azzal, hogy teljesítette a kérésüket. Megtette, amit kértek, viszont tudta előre, hogy mi fog történni. A sertések nem bírták elviselni az ördögök jelenlétét és a tóba rohantak. Minthogy döglött disznóban nincsen ördög sem, ezzel az egyszerű tettével elűzte őket a környékről. Ráadásul, ha zsidókról van szó, akkor nekik nem is lett volna szabad sertéseket tartani, hiszen azzal nem táplálkozhatnak. Tehát erre is figyelmeztetést adott Jézus ezzel a tettével. A jelenet még arra is rámutat, hogy az ember (egy másik leírás szerint két ember), micsoda kínt állt ki az ördögöktől, amit egy kétezernyi konda nem volt képes elviselni. Óriási szenvedés tehát az ördög jelenléte egy emberben. Nem szabad játszani ezzel! A történet másik érdekessége, hogy amikor a meggyógyult ember arra kérte Jézust, hogy vele mehessen, akkor neki viszont ezt nem engedte meg. Az ördögök kérését teljesítette, a meggyógyult ember kérését meg nem. Ezen is meglepődhetünk, de a helyzetre messzebbről tekintve megértjük, hogy Jézusnak ebben is igaza volt. Az ördögöket elűzte a vidékről, a meggyógyult ember pedig ugyanezen a vidéken hirdette, hogy milyen nagy jót tett vele az Isten.
Kedves Lelkiatya! Van egy visszatérő szokásom. Ha kivágott ruhában van egy vonzó nő a közelemben, pl. buszon, próbálok úgy helyezkedni, hogy minél többet lássak. Közben persze félek a lebukástól, ami egyszer-kétszer elő is fordult és nagyon kellemetlen volt. Ha nem teszem, úgy érzem, mintha elszalasztanék valamit. Ez paráznaság? Múltkor meggyóntam és az atya azt mondta, hogy ha megcsodálok egy szép nőt, az nem bűn, de nem szabad tárgyiasítani őket, szemérmetlenül nézni rájuk. A gyónás után egy kolléganőmmel volt hasonló eset. Az egész nőt csodáltam, de közben furdalt a lelkiismeret. Lehet-e valami helyes, amit titokban csinálok és félek, hogy rajtakapnak? Helyes-e, ha direkt ingerlem magamat? Ha bűn, amit elkövetek, tisztán szeretném látni, miért, hogy őszintén meg tudjam gyónni. Hogyan lehetne ezt megfogalmazni a gyóntatószékben? Köszönöm!
Arra buzdítom, hogy ne tegyen ilyet. Igen, ez paráznaság, igaz, nem valami súlyos foka, annak inkább az előszobája. De már oda tartozik. Ezzel már gerjeszti saját magát, s ennek a bűnnek különösen is az a természete - bár minden bűn ilyen - hogy nem áll meg, hanem mindig többet követel. Jól jelzi a lelkiismerete, hogy ezt rejtegetni kell. A gyóntató atyának is igaza volt, amikor arra figyelmeztette, hogy ezzel a tisztátalan tekintettel tárgyiasítja a másik személyt. Szabad gyönyörködni a szebbik nem szépségében, de kerülni kell az érzékiességet. Ne a testet nézze, hanem az arcot, a tekintetet. Persze, belebámulni a másik személy arcába szintén illetlen dolog, zavarba hozza vele az illetőt. Lehet, hogy túlzásnak tűnik Szent Charbel maronita szerzetes magatartása, aki a nőknek még az arcába sem nézett, nehogy kísértésbe essék. Mindenesetre a kemény aszkéziséről ismert remete szent is lett és sok csoda fűződik a nevéhöz. Javaslom, tehát, hogy kerülje az ilyen érzékiességet hordozó és gerjesztő pillantásokat. Ön is nyugodtabbá válik ettől. Legalábbis egy idő után, amikor már leszokott erről az önkéntelen testi késztetésről.
Tisztelt lelkiatya! Van egy nagyon kedves ismerősöm akinek nagyon súlyos próbálja van! Ördög űzte lenne szüksége. Tudna e neki segíteni ebben. Nagyon fontos és nagyon sürgős lenne választ kapjon. Amúgy Romániából írok és az érkörtvélyesi tiszteletről adta meg ezt a címet. Kérem segítsen. Vagy javasoljuk valakit aki tud rajta segíteni. Köszönöm.
Arra kérem, írjon a lelkiatya@gorogkatolikus.hu címre. Hátha tudunk segíteni.
Tisztelt Lelkiatya! Össze tudná nekem foglalni pár mondatban Moszkvai Szent Matróna életét? Előre is köszönöm! Péter
Kedves Péter! Bocsásson meg, erre nem vállalkozhatom. De egyszerű tanácsom, hogy a világháló keresőjébe írja bele a szentnek a nevét, és több lehetőséget is talál, amely Szent Matrónáról ad Önnek megfelelő tájékoztatást.
Kedves Lelkiatya! Egy olyan kérdésben szeretném a véleményét kérni, ami már régóta foglalkoztat, személyes érintettség miatt. Ön szerint lehetséges az, hogy valaki elveszítse a hitét? Ha ez esetleg megtörténik valakivel, visszatérhet még? És vajon az Istenhez való visszatérés milyen kapcsolatban áll az egyházhoz való visszatéréssel? Létezhet a két dolog egymástól külön? Többször olvastam, hogy sokan azért imádkoznak, hogy legyen hitük, de számomra ez egy érthetetlen ellentmondás, hiszen az ima már eleve valamilyen hitből fakad. Válaszát, gondolatait előre is hálásan köszönöm! Tisztelettel: Péter
Kedves Péter! Igen, sajnos lehetséges, hogy valaki elveszítse a hitét. Miként az is, hogy valaki újra megtalálja. Valójában mi, lelkiatyák sok ilyet láttunk már, kísérünk figyelemmel. A hitet táplálni, gondozni kell, különben elhal. Olyan, mint a szerelem. Tud lángoló lenni, életalakító, de ha nem tápláljuk, erősítjük naponta, akkor lassan kihuny, sőt, ellenséges érzületté tud válni. De arra is van példa, s most már inkább erről beszéljünk, hogy az ember újra hitre talál. Az csak logikai önellentmondásnak tűnik, hogy valaki a saját hitéért imádkozik. Aki ezt teszi, az már fölismerte, hogy bizony, nagy szüksége van, volna a hitre, de még ez nagyon hiányzik neki. Igen, az ilyen állapotban lévő embernek azt szoktuk tanácsolni, hogy imádkozzék ezért a hitért. Kicsit olyan ez, mint a holdkóros gyermek apjának a fölkiáltása, aki kérte ugyan a fiának a meggyógyítását, de érezte, hogy még nincs elég hite hozzá. Jézus azt mondta neki: "Minden lehetséges annak, aki hisz". Ekkor az apa fölkiáltott: "Hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen!" A hitét kereső ember ugyanezekkel a szavakkal imádkozhat. Hiszen csíra szerűen már megvan benne a hit, de ő maga is érzi, hogy ez még kevés. De van egy másik tanácsom is. Ha úgy érzi, elvesztette a hitét és szeretné újra megtalálni azt, kövesse ezt az egyszerű gyakorlatot: minden nap olvasson el az Újszövetségből 4-5 mondatot. Abból mindig válassza ki azt a néhány szót, ami abból Önt megfogta, amin érdemes elgondolkodnia. Nem próbálom megjósolni Önnek, hogy mennyi idő múlva, de egészen bizonyosan nem is olyan sokára egyszer csak úgy ébred, hogy természetes lesz a számára az imádság, vagyis az Istennel való közvetlen kapcsolat.
Tisztelt Lelkiatya. olyan problém?val, kérdéssel fordulok Önhöz, hogy gyermekünket szeretnékegkereszteltetni, Isten gyermekévé tetetni. Viszont a leendö keresztapa nem valja a hitet, nincs megkeresztelve. Ez esetleg akadalya lehet gyermekunk keresztsegenek? köszönöm elöre is v?lasz?t.
Aki nem gyakorló keresztény életet él, az valóban nem lehet keresztszülő. Hiszen a keresztszülőnek éppen az a feladata, hogy segítse a megkeresztelt személy további keresztény fejlődését. Ha valami komoly ok miatt mégis azt az illetőt akarják megkérni keresztapaságra, aki nem vallja, nem gyakorolja a hitét, akkor azt szoktuk tanácsolni, hogy válasszanak mellé egy másik személyt, aki viszont hitvalló keresztény. Lehet akár több keresztszülő is. Bár ez nem ajánlatos, mert akkor csak külsőségekkel növeljük az egyébként roppant bensőséges eseményt. Mégis, erre van lehetőség, hogy több keresztszülőt is választanak, s valójában, keresztény értelemben az lesz az igazi, aki felelősséggel fogadja ezt a fölkérést, s nem csupán formaságnak tekinti.
Kedves Lelkiatya. Vallásomat gyakorló, fiatal felnőtt nő vagyok. Tanácsot szeretnék kérni munkahelyi konfluktussal kapcsolatban. Szegény sorból származom, a szüleim mindent meg tettek, hogy diplomát szerezzek. Most én támogatom őket, mert bedőlt a jelzáloghitelük. Én fizetem, hogy ne árverezzék el a házunkat. Szinte erre megy el az egész fizetésem. A kollégáim ezt éreztetik velem, kiközösítenek és nem fogadnak el. Kinevetnek, hogy szegényesen öltözködöm, nincsen kocsim és saját házam. Mindig kérdezik, hogy mikor lesz, és értetlenkednek. Ez már több éve így van. Vidéken élek, váltani nem könnyű, szükségem van erre az állásra,így itt maradtam. De ez a helyzet már egyre szörnyűbb. Én nem veszem fel, amit mondanak,ennek ellenére kedves vagyok velük, de ez nem nagyon segít. Mit lehet tenni ebben a helyzetben?
Nagyon fontos és nagyon értékes, amit tesz. Nem csak a hála, hanem a természetes emberi kötelességteljesítés is erre készteti - nagyon helyesen - hogy a fizetésével nem a saját életét akarja világi módon fejleszteni, hanem a szüleit támogatja. Ezt kevesen értik meg. Éppen ezért nem is érdemes arra törekedni, hogy ezt mások megértsék. Nem is szabad törődni azzal, hogy mit várnak el Öntől az életvezetésében. Ez mindig félresikláshoz vezet, ha valakit ez vezet. Ön eddig erős tudott lenni, s azt tette, amit a lelkiismerete diktált. Ezt meg is áldja a Mindenható. Úgy sejtem, hogy egyelőre nincsen házastársa, akivel ezeket meg tudná beszélni, s ezáltal sokat könnyíthetne a fölösleges terhek viselésében, amelyet az emberek értetlensége tesz a vállára. De addig is jó, ha van olyan barátja/barátnője, s emellett pedig olyan lelkiatyja, akinek ezeket időről időre el tudja mondani, ki tudja beszélni. Akkor több ereje jut arra, hogy továbbra is kedves maradjon, az emberek vádaskodása, netán gúnyolódása leperegjen Önről. Ez tehát a gyakorlati tanácsom, hogy lehetőleg ne egyedül hordozza ezeket a terhes gondolatokat, legyen, akivel meg tudja osztani. Mindenesetre legyen tisztában azzal, hogy helyes úton jár, hogy nem szabad hagyni, hogy más emberek gyarlóságai elbizonytalanítsák. Ha bántást kap, imádkozzék azért az illetőért. Elég, ha akkor mindjárt elmond érte egy Üdvözlégy-et, s az Istenszülő kézbe veszi a dolgát, így őt is, Önt is megsegíti.
Kedves Lelkiatya ! Egy beszélgetésben felmerült, hogy nem kell a templomban feltétlenül diszkrét ruhában megjelenni, mert nem az a lényeg. Válaszomra, hogy az egy szakrális tér és jelen van az Úrjézus az Oltáriszentségben, és őt meg kell tiszteljük, azt a választ kaptam, hogy Isten mindenütt jelen van. Voltak minderre válaszaim, DE rádöbbentem, hogy nem egészen tiszta nekem, hogy a templomban jelenlévő Isten és a mindenütt jelenlévő Isten tényében mi a lényeges különbség. Kérem segítségét és nagyon köszönöm előre is a választ. Üdvözlettel Anna
Kedves Anna! Bár nem a ruházatra kérdezett rá, csak ennek kapcsán az Isten jelenlétére. Mégis néhány szóval hadd szóljak ahhoz is. Én is fontosnak tartom, hogy az ember a templomban szépen, tisztességesen öltözzék föl, kivált vasárnap. Ahogy az ember vendégségbe, hivatalba, különösen, ha magas rangú személyek vannak jelen, odafigyel arra, hogy milyen ruhát vesz föl, éppen így a tőlünk telhető megtiszteltetés jele, ha a templomban is odafigyelünk erre. Persze, az is igaz, hogy Jézus nem csupán egy magas rangú személyiség, hanem a legeslegjobb barátunk, aki bármilyen öltözetben szívesen fogad. Ez is fontos szempont. De ha a legjobb barátainkhoz megyünk el vendégségbe, és ha egyáltalán nem sértődne meg, ha szakadt farmerben állítanánk be, akkor is igen nemes dolog az öltözékünkkel is kifejezni nem csak a baráti szeretetünket, hanem a tiszteletünket is a tisztességes öltözékkel. Zavaró tényező még ebben a kérdéskörben az, hogy nagyon sokan nem az Úrért, hanem az emberek véleménye miatt öltöznek föl szép ruhába, s úgy mennek a templomba. Ez mindenképp alapos félrecsúszás, Az ilyen világi hiúság ne tévesszen meg bennünket, ne csapjuk be magunkat! Az Isten jelenlétéről. Ő valóban mindenütt jelen van, bármikor, bármilyen körülmények között szólhatunk hozzá, akár pizsamában, fürdőköpenyben, papucsban, túrabakancsban, igazán mindegy, hogy mi van rajtunk. Az ő jelenléte mindent betölt. Mégis mi, emberek, érezzük a különbséget az egyes helyek, környezetek között. Másként tudunk imádkozni az erdőben vagy hegytetőn, s másként a buszon utazva, megint másként otthon, a szobánkba zárkózva. A mi lelkünk az, amely nem egyformán, nem egyforma mértékben és módon nyitott az Isten jelenlétére. Ez az, ami különbséget eredményez. De nem is csak a külső körülmények, hanem a belső nyitottságunk. Amikor azt imádkozzuk a Szentlélekhöz, hogy te "mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz,... jöjj el, és lakozzál mibennünk", akkor ezzel azt fejezzük ki, hogy a mindenütt jelenlévő Lélek énbennem minél erőteljesebben, minél hatékonyabban legyen jelen.
Kedves Lelkiatya! Romai katolikus vagyok.Gyermekkorom ota, sok evtizedes kihagyas utan ,kb.egy evvel ezelott tertem vissza a Szentgyonashoz es Szentaldozashoz. Problemam: mikor kovet el az ember sulyos vagy bocsanatos bunt, honnan es mibol lehet azt tudni, hogy bocsanatos-e vagy sulyos bun-e amit elkovettunk, mikor jarulhatok igy nyugodtan gyonas nelkul a Szentmisen Szentaldozashoz? Valaszat halasan koszonom.
Istennek hála, hogy újra fölfedezte az ő erejét, szeretetét. Azt javaslom, hogy tegye rendszeressé a gyónását, és lehetőleg mindig ugyanahhoz a paphoz járjon. Válassza ki azt, akiben legjobban megbízik, és kérje is meg, hogy lássa el tanácsokkal. (Egy ilyen rövid válasz nem tud mindenre kitérni.) Ha rendszeresen gyónik, mondjuk, havonta, akkor rendszeresen áldozhat, tehát minden vasárnap, de akár hétköznap is, ha megteheti. Nem javaslom, hogy a bűnöket figyelje, értékelje, melyik a súlyos, melyik kevésbé az, hanem inkább a Krisztus követő életre összepontosítson. Valósítsa meg a hétköznapi életében az ő életét. Törekedjék arra, hogy tettei az ő tettei legyenek, s kerülje mindazokat, amelyeket ő nem tenne az Ön helyében. Ilyen egyszerű. Persze, ehhöz állandó és személyes, mély kapcsolatot is kell tartania vele, hogy valóban ő legyen jelen az Ön életében, ne pedig csak egy elképzelt messiás. Minden szent misében bűnbánó lélekkel vegye magához az Úr Jézus Testét, s akkor ez a valóságos jelenlét meglepő módon fogja átalakítani az életét.
Tisztelt lelkiatya! Azt szeretném kérdezni hogy egy 17 éves lány és egy 25 éves fiú között nagy a korkülönbség? Köszönöm válaszát.
Ez a személyiségektől függ. Első hallásra valóban soknak tűnik. De főleg ekkor, amikor a leány csupán 17 éves. Később, 20-30 fölött már ez a 8 év eltörpülhet, de ekkor még nagyon nagy a távolság. Ezért nagyon fontos, hogy ne menjenek mélyen bele a testi kapcsolatba. Nem csak a testi egyesüléstől óvom, az magától értetődő, de még az ölelés, csók is túlságosan bódító lehet ebben a korban. Egy felnőtt férfi sokkal jobban tudja kezelni, sőt, irányítani ezt a dolgot, mint a fiatal tapasztalatlan leány. Az e téren való kiegyensúlyozatlanság is okozza, hogy ekkor még nem tud harmonikus lenni egy ilyen kapcsolat. Érdemes tehát várni, nem előreszaladni. Ha tudnak várni, lassan lépegetni a kapcsolatban (azt értem ezalatt, hogy nem túl sokat találkoznak, inkább leveleznek, s ha együtt vannak, akkor inkább sokat beszélgetnek, nem pedig szerelmeskednek), akkor lehet ebből is szép kapcsolat, mely éppen e megfontolt lépések miatt érlelődhet nagyon értékessé.
DJK! Kedves Lelkiatya, most egy érdekes kérdést, tanácsot szeretnék felvetni itt. Hogyan tudnánk ebben az elmaterializálódott, világiasodott Földön keresztényként viszonyulni a földi javainkhoz? Szeretnék néhány példát is felvetni, mire gondolok pontosan. Szinte minden dologból, amit meg tudunk vásárolni óriási választék van a piacon, egészen olcsótól luxus kategóriáig. Mivel még a szüleimmel élő fiatal felnőtt vagyok, egy ideig úgy gondoltam, mint keresztény, a legjobb amit tehetek az, ha a pénzem egy részét eladományozom, egy részét szüleimnek adom, és csak minimálisat költök magamra, a keresetem nagy részét félre teszem. Ezt továbbra is jó ötletnek tartom, viszont úgy gondolom, az Úr azt szeretné, ha boldogok lennénk, és persze boldogságunk nem szabad, hogy tárgyakból fakadjon, de szabad magunkra is költenünk. A kérdés viszont, hogyan lehet ezt keresztényként tenni? Például ha egészségesen szeretnénk étkezni, az akár 2-3x drágább lehet, mint az "átlagos" vagy olcsó élelmiszerek. Hasonlóképpen autót is tud az ember már párszázezer forintért is vásárolni, ami nyilván nem egy életbiztosítás. Hogyan válasszunk? Az ember választhatja az olcsót, és a pénzét inkább fordíthatja jótékony célra, de választhatja a drágább de megfelelő minőséget is, viszont akkor ott van benne a tüske, mi van, ha túl sokat költött valamire, mondjuk jelen példánál egy autóra. Persze a témát lehetne tovább is boncolgatni, hiszen egy drágább autó sokkal tovább megbízható, és nem szorul javításra/cserére, míg az olcsóbb minden bizonnyal igen. Végül egy saját példát szeretnék leírni. Fiatalként elég sokat használom az okostelefonomat. Részben a munkám is igényli ezt. Kb 5 éve vásároltam egy drága de csúcskategóriás telefont, ami majdnem 4 évig tökéletesen működött, soha nem volt szervizben, soha nem volt baja. 4 év után le kellett cserélnem, és úgy voltam vele, nem akarok sokat költeni erre, így egy középkategóriás készüléket választottam. Nos ez a telefon még nincs egy éves, de már alig várom, hogy lecseréljem, mert egyáltalán nem megbízható... Ebből a példából okulva úgy vagyok vele, inkább megveszem a drága készüléket, ami hosszú évekig megbízható "társam". De persze ilyenkor mindig rosszul érzem magam, ha drágább dolgot vásárolok, tudván, emberek milliói éheznek. Vannak dolgok, pl ruha, ami esetén én is könnyen túlköltekezem magam, de nagyon szeretném az Ön tanácsát meghallgatni ebben a témában. Végezetül had kapcsoljam ide a gazdag ifjú esetét, ami miatt szintén tanácstalan vagyok, hogyan álljunk a materiális világhoz keresztény szemmel.
Vannak olyanok, akiket kifejezetten szegénységre hív az Úr. S nem csak a szerzeteseket. A szegénységben könnyebb megélni az Istenre hagyatkozást, az őszinte emberi kapcsolatokat. Ha valaki őszintén és odaadóan törekszik a szegény életre, lehet, hogy csotrogányon jár, ami gyakran cserben hagyja, lehet, hogy a telefonjával bajlódnia kell, de belül sokkal tisztább, egyszerűbb, nyugodtabb az élete. Ezt azonban nem mindenki teheti meg. Van, hogy a munka, az életvitel mást követel. Lehet jó keresztény az is, aki anyagi javakban bővelkedik (Fil 4,12). Ám ekkor is meg kell tartani a józan mértéket. Aki megteheti, használhatja a csúcsminőséget, csak nagyon vigyázzon, hogy ne váljék a rabjává. Ez nem könnyű! Tudatos lelkiismeretvizsgálat, állandó szentgyónás segít abban, hogy ha minőségi, tehát drága dolgokat használok, azért megmaradjak lélekben egyszerűnek, együttérzőnek, adakozónak. Ami az egészséges táplálkozást illeti, az nem biztos, hogy drágább, ha a korábbi szokást követi az ember, vagyis azt fogyasztja, amit éppen az évszak kínál. Érdemes erre is törekedni. Kicsit másfajta életritmust követel, de megéri természetes életet élni. Még ha nagyobb odafigyelést is igényel, mint hajszolni magunkat, vagy hagyni, hogy a világ hajszoljon, s eközben nem is élvezzük az életet, csak mint egy gép, úgy éljük. A világ Isten ajándéka - így kell hozzá viszonyulni. Tele van örömmel, szépséggel. Ezeket meg kell látni, ezekkel szabad, sőt, kell is élnünk. De tudnunk kell kézben tartanunk, hogy ne a tárgyak és az utánuk való vágyak irányítsanak, hanem mi magunk irányítsuk az életünket - mindig az Isten felé.
Kedves Istenszerető Lelkiatya! Látom és tapasztalom, hogy gyermekkorunkból mennyire megmaradnak a szülőktől tanult mozdulatok, szófordulatok, viselkedésminták. Felnőttként mit tudunk tenni az eltanult/leutánzott esetlegesen épp rossz hozzállás leküzdésében? Mi az én felelősségem ebben, aki olykor szinte annyira észrevétlenül, de mégis ezek szerint cselekszem? Ha látom ahogy pl édesanyám viselkedése egyre inkább nagymamáméra hasonlít, akkor vajon ez az "átörökítés" mennyire szabja meg a saját egyéniségem alakulását? Hol lép be, hogyan alakít át engem eközben mégis Isten a maga arcára? Válaszát köszönve: Zsóka
Kedves Zsóka! Nagyon lényeges kérdést fogalmazott meg. Ezzel minden embernek komolyan kell(ene) foglalkoznia. Tudatos életet kell élnünk, nem pedig csak hagyni, hogy az események, hatások sodorjanak bennünket. Ebben a kérdésben az első lépés annak tudatosítása, hogy mit kaptam, mit örököltem. Az önismeret az alapja és első lépcsőfoka az önnevelésnek. Hozzáteszem, hogy ez is a sírig vagy inkább a mennyig tartó folyamat, az embert folyamatosan érik meglepetések saját magával kapcsolatban. Legalábbis, ha tudatosan él. Az önismeret keresztény szemlélete azt jelenti, hogy minden tulajdonság Istentől kapott ajándék, melyet lehet jóra és rosszra is használni. Itt lép be az önnevelés felelőssége. Nyilván nem a gesztusok, átvett mozdulatok számítanak, hanem a másik emberhöz való viszonyulás. Ez folyamatosan tanulható, alakítható. A fölismert, folyamatosan tapasztalt rossz tulajdonságaink miatt sem kell elkeserednünk. Erre adta nekünk az Úr a szentgyónást, a bűnbánat képességét. Ugyanakkor jól kell látnunk a jó tulajdonságokat is, azért is hálát adni, s megpróbálni minél inkább élni azokkal, fejleszteni őket. Minden személyiségből lehet szentet formálni. De persze, nem a saját erőből, hanem Isten Szentlelkével való együttműködés által.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves Lelkiatya, Az utóbbi egy hónapban számos gyötrelmen mentem keresztül, melyekre nem találok megoldást. Felnőttként keresztelkedtem, így nem mindig találom a helyes utat, melyet Isten kijelölt nekem. Ebből fakadóan gyakran korábbi életem szokássá vált bűneit követem el és nagyon lassúnak érzem a fejlődésem. Van, hogy nehezemre esik ezen vétkeim miatt templomba menni és ez állandó jelleggel gyötör. A problémáim több forrásból erednek. Szüleimmel megromlott a kapcsolatom nagyjából öt éve, és azóta hullámzó a kapcsolatunk. Többször kitagadott, elzavart édesapám, édesanyám érzelmi zsarolással válaszol a neki nem tetsző döntésemre. Kifelé folyamatosan igyekeznek megfelelni, de a család összhangja megszűnt. Egyáltalán nem beszélgetünk, nem járunk közös programokra és nem fordulhatok feléjük a problémáimmal, mert fáradtnak mondják magukat és egy sorozatot néznek, amibe én nem szólhatok bele. Nagyon egyedül érzem ilyenkor magam, és ennek hatására gyakran a páromra helyezem a terhet. Én fizikai közeledésre, megnyugtatásra vágyok, ő mindig tanácsot igyekszik adni a helyzeteimre. Ettől mostanában ő is besokall, javasolja, hogy költözzek el otthonról, hisz huszonegy évesen ez teljesen természetes.Tudom, hogy szüleim erre érzelmi zsarolással válaszolnának, amit én nem bírok. Jelenleg se a párom se a szüleim nem szólnak hozzám, és úgy érzem Istent elhanyagoltam így nem vagyok méltó hozzá kéréssel fordulni. Ezen problémák után folyamatosan magányosnak éreztem magam, nem tartom méltónak magam arra, hogy barátaimhoz forduljak. Próbálom Isten kegyelmét keresni, de az az igazság, hogy nem tudom megfelelően imádkozom-e és, hogy meghallgatja-e egy ilyen bűnös lélek imáit az Úr. Az utóbbi egy hétben szuicid gondolataim is támadtak, melyeket hamar elhesegettem, de nagyon megrémítettek (keresztény életem előtt jellemző volt rám az ilyen gondolkodás). Szeretnék megerősödni hitemben és elfogadni önmagamat, mert azt gondolom ez az első lépés a nyugalmam és a tiszta életem felé(van esetleg erre vonatkozó rész a Szentírásban?). Ugyanakkor nem tudom ezt hogyan tegyem meg, illetve szeretném a párommal és a családommal rendezni a helyzetemet, valamiféle kompromisszum által.(A családom és a párom nem vallásos, de elfogadják a hitemet)
Az első és legfontosabb azt megértenie, hogy az Isten Önt egyáltalán nem hagyja el. Arról szó sincs, hogy nem volna méltó hozzá kéréssel fordulni. Ilyen nincs. Ez teljesen téves, mondjuk ki: a gonosztól származó kísértő gondolat. Isten mindig kész Önnek segíteni, Önt meghallgatni, Önt megerősíteni. Ez a legfontosabb, hogy erre az állandó és biztos támaszra újra találjon rá. S éppen ilyen helyzetben erősítheti meg leginkább a vele való kapcsolatot, amikor a családja, a szülei, a kedvese sem érti meg, nem tudnak igazi támaszt adni, de Isten megérti Önt és kész segíteni. Ugyanebből a tévedésből fakad az is, hogy a barátaihoz sem tartja magát méltónak. Ez egyáltalán nem így van. A barátságokra nem méltók vagyunk, hanem ajándéknak tekintjük, amellyel élnünk kell, azért kaptuk. Azt javaslom, keresse föl egyik-másik barátját, de ne azzal a céllal, hogy kipanaszkodja magát nekik, hanem, hogy mivel tudja őket segíteni, mire lehet szükségük. Ha mások gondjaira figyel, akkor a sajátjai eltörpülnek, meg is feledkezhet róluk. Mindazonáltal jót tehet, ha a szüleitől elköltözik. Ha tanul, akkor menjen el kollégiumba. Még akár ugyanabban a városban is. Azt hiszem, ez most elkerülhetetlen. A szülei nem igazán tudnak most Önnek támaszt adni, s amíg velük él, addig óhatatlanul áltatja magát azzal, hogy hátha mégis. Ezzel újabb és újabb csalódásoknak teszi ki magát. Azt nagyon jól látja, hogy saját maga elfogadásával kezdődik a dolog. Ha keres a Szentírásból részeket, akkor azt magától a Szentlélektől kérje. Olvasson főként zsoltárokat, s azokban megtalálja azt, amire most az Ön lelkének szüksége van. Ezek közül is a 30. (31.) zsoltárt javaslom elimádkozni. Persze, nem is csak egyszer. Ne féljen egyáltalán! Ez most jó helyzet arra, hogy megerősödjék az Úrban, majd pedig erős lélekkel tudjon fordulni az emberekhöz.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves Lelkiatya! A testemmel küzdök. Állandóan parázna gondolatok gyötörnek. Sokat imádkozom és kérem az Urat adjon erőt a küzdelemhez, de folyton elesem és ebbe kezdek belefáradni. Lassan átadom magam ennek és hagyom, hogyha rám tör a vágy, akkor történjen meg az, aminek meg kell. Hogyan tudnék ebből az állapotból kilépni? Szeretettel: Bence
Kedves Bence! Egyik tanácsom, hogy ne ezt tartsa a lelki élete legfőbb pontjának. Nem azt mondom, hogy ne törődjön vele, de jó, ha tudja, hogy nem ez a legnagyobb bűne. Amikor szeretetlenül, figyelmetlenül bánik másokkal, amikor önző vagy lenéző másokkal szemben, amikor elhanyagolja az imádságot, ezek a bűnök nem kevésbé súlyosak, legalább annyi figyelmet kell ezek elkerülésére is fordítani. A másik tanácsom hasonló ehhöz, vagyis szintén a figyelem irányítására vonatkozik. Amikor megjelenik a parázna gondolat, akkor ne kezdjen el viaskodni vele, ne akarja minden áron elűzni, mert minél jobban erőlködik ezen, annál jobban rabjává válik. Fordítsa a figyelmét máshová. Kezdjen el egy verset vagy szentírási szakaszt tanulni, kezdjen el számolni, kezdjen el ismeretterjesztő munkát olvasni. Vagy éppen tekintsen Krisztus arcára. Kinek milyen módszer mutatkozik alkalmasabbnak. Fontos még, hogy mindjárt az elején csípje nyakon a gondolatot. Olyan a kísértés természete, hogy ártatlannak, aprócskának mutatkozik az elején, aztán egyre inkább elhatalmasodik. Amikor szentgyónása után újra előmerészkednek a gondolatok, akkor kezdjen erősen más értelmi, gondolatelterelő munkába. Mindazonáltal ne fáradjon bele ebbe a küzdelembe! Ha elesett, kelljen föl! Kérjen bocsánatot az Úrtól és folytassa az útját! Nincs semmi baj. Van, amikor maga az Úr engedi nekünk ezt a küzdelmet, mert közben tanítani akar. Egyik alkalommal Szent Antal remetének nagyon hosszú küzdelme volt a gonosszal, mindenféle módon kísértette. Ő kitartott, de már teljesen kimerült. Végül megnyílt fölötte az ég és meglátta az Urat. Fölkiáltott hozzá: miért nem jöttél hamarabb segítségemre? Az Úr válasza pedig meglepő, azt mondta: "Gyönyörködtem küzdelmedben." Vagyis kedvesen vette ezt a küzdelmet. De azt is tegyük hozzá, amit Szent Pál mond: "Hűséges az Isten, aki erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok" (1Kor 10,13). Ne csüggedjen, tehát. Meglátja, javára fog válni Önnek is ez a küzdelem.
    ... 3 4 5 6 7 
8
  9 10 11 12 13 ...