A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képzési kínálata a 2022/2023. tanévre

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képzési kínálata a 2022/2023. tanévre

2022-01-19 10:58:34
Szerző: SzAGHF
Képzés
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Hasznos
Az alábbiakban a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képzési kínálatát tesszük közzé a 2022/2023. tanévre.

TEOLÓGUS SZAK: osztatlan képzés, világi hallgatók számára 10 félév (nappali és levelező tagozaton), míg papnövendékek számára 12 félév (nappali tagozaton). 

OSZTATLAN HITTANÁR–NEVELŐTANÁR SZAK: Egységes, osztatlan mesterszak, 4+1 év (nappali és levelező tagozaton egyaránt), amelynek elvégzése után a hallgatók pedagógusvégzettséget igazoló diplomát kapnak. A kimenet: általános és középiskolai tanári végzettség.

A szakot egyszakos, illetve a Nyíregyházi Egyetemmel és a Miskolci Egyetemmel együttműködésben közismereti tanár szakkal párosítva, kétszakos képzésben is indítjuk. A hittanár-nevelőtanár szak mellé a Nyíregyházi Egyetemen vendéghallgatói státuszban választható közismereti tanár szakok: 1. magyar nyelv és irodalom, 2. történelem, 3. ének-zene, 4. rajz és vizuális kommunikáció. (Ebben az esetben a hallgatók a 4+1 év végén kétszakos tanári diplomát kapnak, mellyel elhelyezkedési esélyeik jelentősen megnövekednek.) A Miskolci Egyetemmel együttműködésben a következő közismereti tanárszakok választhatók a hittanár-nevelőtanár szak mellé: magyartanár, történelem és állampolgári ismeretek tanára, földrajztanár, angol nyelv és kultúra tanára, német nyelv és kultúra tanára, etikatanár, mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár. A képzés a meghirdetéstől függően 4+1 és 5+1 éves képzésben is végezhető. A képzésre jelentkezőknek (egyszakos és kétszakos képzés esetén is) szakmai alkalmassági vizsgán kell megfelelniük. A kétszakos képzés csak nappali, az egyszakos nappali és levelező munkarendben is indul.

FONTOS: A kétszakos képzésre a felvi.hu oldalon kell elektronikus formában benyújtani a jelentkezést, a képzésre történő felvételi a központi felvételi eljárás részét képezi! 

KÁNTOR SZAK: 6 félév (nappali tagozaton). Azok jelentkezését várjuk, akik a görögkatolikus egyházközségekben kántori feladatok ellátására szeretnének vállalkozni. A kántor szak az alapos zenei, teológiai és egyházismereti képzés mellett az egyéni zenei adottságok fejlesztésének lehetőségét is kínálja. 

OSZTATLAN HITTANÁR–NEVELŐTANÁR SZAK: rövid képzési ciklussal (bármilyen tanári, gyógypedagógus, tanító és óvodapedagógus, teológus diplomával rendelkező jelentkező számára) levelező tagozaton. A képzési idő a korábbi végzettség függvényében kerül kiszámításra. 

JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTELI: A jelentkezést a levelező tagozatos, valamint a nappali tagozatos teológia, kántor, egyszakos hittanár-nevelőtanár képzésre közvetlenül a főiskolára kell elküldeni az intézménytől igényelhető saját jelentkezési lapon, a kért mellékletekkel ellátva. A jelentkezési lap letölthető a főiskola honlapjáról (www.szentatanaz.hu).

A kétszakos hittanár-nevelőtanár-közismereti tanár szakos képzésre jelentkezők a központi felvételi eljárás keretében adhatják be jelentkezésüket. Elektronikus úton (e-felvételi) a www.felvi.hu honlapon keresztül lehet csak jelentkezni. Kérjük, hogy az állami jelentkezési lap mellett az intézményi jelentkezési lapot is töltsék ki és adják le a Tanulmányi Osztályon. 

papnövendéknek jelentkezők esetében a Hajdúdorogi Főegyházmegyei Hivatal (4025 Debrecen, Petőfi tér 8., Kocsis Fülöp érsek-metropolitának címezve) vagy a Miskolci Egyházmegyei Hivatal (3503 Miskolc, Pf. 111, dr. Orosz Atanáz megyéspüspöknek címezve), illetve a Nyíregyházi Egyházmegyei Hivatal (4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5., Szocska A. Ábel megyéspüspöknek címezve) címére várják a főiskola saját jelentkezési lapját és a főpásztorhoz címzett kérvényt. 

Nappali tagozatra jelentkezés esetén a jelentkezési lapokat 2022. február 15-ig, levelező tagozatra jelentkezés esetén pedig 2022május 25-ig várjuk. Bővebb felvilágosítás a főiskola Tanulmányi Osztályán kérhető: Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13–19., telefonon: 42/597-602 és 30/4400001 vagy e-mailben: tanulmanyiugyek@szentatanaz.hu. 

A jelentkezési lapok ismeretében minden jelentkezőt egyénileg értesítünk a felvételi, illetve a pályaalkalmassági vizsga időpontjáról.

 

VEZETŐ HÍREK
Szíriáról Debrecenben - Kocsis Fülöp előadása

Lelkinapra várják az öregdiákokat Hajdúdorogon

Elhunyt Puskás László
 
AKTUÁLIS
VEZETŐ HÍREK
Szíriáról Debrecenben - Kocsis Fülöp előadása

Lelkinapra várják az öregdiákokat Hajdúdorogon

Elhunyt Puskás László
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Elhunyt Puskás László
Elhunyt Puskás László
 
Lelkinapra várják az öregdiákokat Hajdúdorogon
Lelkinapra várják az öregdiákokat Hajdúdorogon
 
Szíriáról Debrecenben - Kocsis Fülöp előadása
Szíriáról Debrecenben - Kocsis Fülöp előadása
 
Erősödjetek meg az Úrban! - egyéves a Szentháromság te...
Erősödjetek meg az Úrban! - egyéves a Szentháromság te...
 
Jótékonysági koncert az Érseki Hivatalban
Jótékonysági koncert az Érseki Hivatalban
 
Újra egy közös úton - Betlehembe
Újra egy közös úton - Betlehembe