A jó pap igényes, hivatásos lelkesítő és a lélek orvosa - ezüstmiséjét ünnepelte Kiss László atya

A jó pap igényes, hivatásos lelkesítő és a lélek orvosa - ezüstmiséjét ünnepelte Kiss László atya

2023-06-27 15:20:23
Szerző: H. Varga Eszter / Hajdúdorogi Főegyházmegye, fotó: Szikszai Renáta
Debrecen
Hajdúdorogi Főegyházmegye
25 éve áll Isten szolgálatában Kiss László, vagy ahogy a legtöbben hívjuk őt "Lets go" atya. A jubileumot hálaadó Szent Liturgián ünnepelte meg László atya a hívek, családja és paptestvérei körében, Debrecen-Csapókertben, jelenlegi szolgálati helyén. A szertartást dr. Seszták István főhelynök atya vezette, a prédikációt pedig Laczkó Zsolt kórházlelkész atyától hallhatta az ünneplő közösség június 25-én.

Egy pap életében az első fontos "mérföldkő" az ezüstmise, ami negyedszázados szolgálatot jelent. Ahogy a házasságban élők ünnepelni szokták a házasságuk jeles fordulóit, úgy ezt teszik az egyház papjai is. Az ezüstmise hálaadás Istennek az elmúlt 25 lelkipásztori év kegyelméért és találkozás a hívekkel.

„Légy áldott és légy áldás!” Hat évvel ezelőtt, amikor Laczkó Zsolt atya ünnepelte ezüstmiséjét ez a mondat visszhangzott lelkében, amikor köszöntötte az egybegyűlteket. Akkor elmondta azt is, hogy leélte élete felét, s már nem folytathatja akárhogy. „Minőségi életet kell élni, szentnek kell lennem.” – kezdte prédikációját Zsolt atya, aki ezúttal barátjának, paptestvérének Kiss László atyának kívánta ugyanezt: „Légy áldott és légy áldás! Vezessen az Úristen! Légy szent! Semmi másra nincs nagyobb szüksége ennek a világnak, minthogy ma is legyenek hiteles tanúi az Istennek, legyenek hiteles tanúi a hitnek és a szeretetnek!”

A hogyanra Zsolt atya az ezen a napon elhangzó evangéliumból (Mt 8, 5-13) merítve adta meg a választ. A történet egy pogány századosról szól, akinek beteg a szolgája és Jézushoz fordul segítségért. Az ő történetében kell meglátni a magunk papságát, a magunk feladatát – mondta Zsolt atya, akit a kafarnaumi százados Ábrahámra emlékezteti, hiszen mindkettejükben megvan a szeretet, az engesztelés vagy közbenjárás és az áldozatkészség. Ezeknek pedig bennünk is meg kellene lenni!

A tanításban Zsolt atya végig is vette miként érhetők tetten akár a századosban, akár Ábrahámban ezek a tulajdonságok.

Elsőként a szeretet. Ábrahám asztalához ülteti a három vándort, vendégül látja őket. Van benne nyitottság és jóság. Mint ahogy a kafarnaumi századosban is. Szereti a szolgáját.

- Szeretni a legkisebbet, az elesettet is, ez a papnak feladata. Felemelni a bűnöst, támogatni a gyengét. Milyen a jó pap? Szeretet van benne. Közvetlenség. Én úgy ülök oda a betegágyak mellé, hogy mindenkitől, mindenből tanulni akarok. A betegségemben értettem meg: végtelenül szeret az Isten és én megpróbálom végtelenül viszontszeretni Őt – hallhattuk a kórházlelkészként szolgáló Zsolt atyától.

Az engesztelésről és közbenjárásról szólva Zsolt atya azt emelte ki, hogy ha másokért térdelünk az Isten elé, a szeretetünk sokkal nagyobb, a szívünk sokkal tágabb, és ez eléri az Eget. Athoszi Szent Sziluán azt mondja: „Nem lennék boldog a menyországban, ha tudom, hogy egy ember is kimarad onnan.” Ilyen a jó pap, mindenkit a szívében, az imádságában hordoz. Közbenjár, imádkozik a bűnősökért, mások helyett vagy inkább épp másokért próbál még jobb lenni – hangsúlyozta Zsolt atya, majd végül rávilágított arra, hogy Ábrahám megtanít minket az áldozatra is, hiszen a legértékesebbet, a fiát is oda tudja adni.  

Zsolt atya szerint kinek-kinek el kell gondolkozni azon, mit tud odaadni? El kell ugyanis hinni: az üdvösségünkért semmi sem drága. - Számomra a hit egy végtelen nagy nyitottság fölfelé. Ha nem nyitottság, meg nem végtelen, akkor talán nem is vagyok hívő ember. Itt nem én diktálok, legföljebb közreműködök – világított rá Zsolt atya, aki szerint a jó papnak, mint Mesterének, szintén készségesnek kell lennie az áldozatra. Minden áldozatra; legyen az kőből emelt templom építése vagy lelkekből, szívekből épített katedrálisa az Istennek, mások szolgálata, vagy épp a saját kereszt hordozása.

Majd arról elmélkedett Zsolt atya, hogy milyen a jó pap? S mint mondta: egy lépéssel maga mögött megy és egy lépéssel mások előtt. Egy lépéssel maga mögött, ami azt jelenti, hogy van benne alázat. Nem ő az első, nem kinyilatkoztat, nem ő „osztja az észt”. Ha nem maga mögött haladna egy lépéssel, ő lenne az Isten és nem az Isten szolgája. Ugyanakkor mások előtt jár egy lépéssel, amit alatt azt értette Zsolt atya, hogy nem tíz vagy száz lépéssel mások előtt jár, mert akkor utolérhetetlen lenne, és nem lehetne látni, hallani. Ha meg a tömegben megy, vagy mások mögött, akkor nem vezető. Akkor nincs kit követni. Szent II. János Pál pápa azt mondja: „keveredjetek bele a földbe.” Ferenc pápa meg így fogalmaz: „a pásztor legyen bárányszagú.” Ez akkor van így, ha csak egyetlen lépéssel jár a többiek előtt. Mert így látható és érthető, így lehet utána menni – világított rá Zsolt atya.  

A jó pap ismérve még azt is, hogy egyszerre az ész és a szív embere. Éppúgy fontos számára a tudás, mint a lélek, egyszerre olvasott és imádságos, harmóniában van benne a racionalitás és a hit. - Én ezt bölcsességnek is szoktam nevezni. A jó pap igényes, a jó pap hivatásos lelkesítő, a jó pap a lélek orvosa – fogalmazott Zsolt atya, aki kitért arra, hogy paptestvére görögkatolikus papként megtehette, hogy társat válasszon magának, családot alapítson, így az ezüstmiséje egyben az ezüstlakodalma is.

- Mariannal együtt adhattok hálát a Jóistennek az elmúlt 25 évért. Isten éltessen együtt is benneteket! És továbbra is áldja meg szép családotokat! Egymás szerelmével és két leánygyermekkel gazdagította Isten szentségi életszövetségeteket – emelte ki Zsolt atya, aki ennek kapcsán rávilágított arra is, hogy a keresztény, katolikus házasságban Isten soha nem betolakodó. Ő nem akar harmadik fél lenni, nem szeretne szerelmi háromszöget. Nem akar elvenni, nem akar féltékennyé tenni. Épp ellenkezőleg, Ő adni akar, adni még többet. Hiszen a házasságban is Ő maga a szeretet. A házasság szentségében nemcsak a két ember szereti egymást, hanem az Isten szeret bennem téged és fordítva, kölcsönösen.

Sokkal erősebb ez a kötelék, mint a pusztán polgári kapcsolat, ahol azt mondják egymásnak a felek: „drágám, nekem te vagy az első, a legfontosabb.” A keresztény házasságban mondhatnánk: „nekem Isten az első, házastársam, te a második vagy.” És ez a „csak második” hely sokkal erősebb és tartósabb. Mert az alapja az Isten. Aki ezt nem érti, Istent nem érti, aki ezt nem érti, a házasságot nem érti – zárult az ünnepi tanítás.

Fülöp metropolita atya a nagykárolyi görögkatolikus templom szentelése miatt nem tudott részt venni az ezüstmisén, ezért dr. Seszták István főhelynök atya adta át jókívánságait, illetve a papi mellkeresztet, melynek viselésére fel lett hatalmazva László atya. Ezzel is kifejezte a főpásztor elismerését és köszönetét az elmúlt évtizedek során végzett eredményes papi munkájáért, különösen, amit a lelkipásztori szolgálat mellett az iskolai lelki nevelés, az egyetemi lelkészség szellemi munkája és a kollégium vezetése területén tett.

Az emelkedett, örömteli Szent Liturgia után egy kis agapéra hívta meg a híveket László atya a parókia udvarára, ahol tovább folytatódott az ajándékok átadása, a jókívánságok sora, a jókedv, a vidámság, az ünneplés. Szívből kívánunk "Lets go" atyának és kedves családjának, Isten kegyelméből áldott nagyon hosszú, boldog életet, jó egészséget, számos boldog éven át!

 

Kiss László 

Születés helye, ideje: Hajdúnánás, 1972. január 24.

Pappá szentelés: Nyíregyháza, 1997. augusztus 10.

Egyházmegye: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Felesége: Suta Mariann 

Szolgálati helyek: 

1996-1997

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium lelkipásztori kisegítő, hittanár

1997-2001

Debrecen segédlelkész

2001-2007

Filkeháza parókus

2007-2015

Hajdúdorogi Egyházmegyei Hitoktatási Iroda ministráns ügyek referense

2007-2017

Fábiánháza parókus

2010-2017

Szent Mihály Szociális Szolgálat lelki vezető

2015-2017

Nyíregyházi Egyházmegyei Pasztorációs Iroda hivatásgondozási referens

2015-2017

Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskola iskolalelkész és lelki igazgató

2017-2022

Debrecen kisegítő lelkész

2017-

Debreceni Görögkatolikus Egyetemi Lelkészség egyetemi lelkész

Szent Bazil Görögkatolikus Középiskola debreceni tagintézménye lelki vezető

2017-2022

Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon igazgatóhelyettes és lelki vezető

2022-

Debrecen-Csapókert parókus

2022-

Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon igazgató

 

 

VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
 
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
 
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
 
Isten a jókedvű adakozót szereti
Isten a jókedvű adakozót szereti
 
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
 
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor