Állásajánlat

Állásajánlat

2017-04-05 11:27:07
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Álláslehetőség
A Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Pályázatot hirdet

Gyermekfelügyelő/vagy gyermekvédelmi asszisztens munkakör

Szükséges képesítés: (a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében rögzítettek szerint)

gyermekfelügyelő: gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), dajka (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ), óvodai dajka (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), gyermekotthoni asszisztens (OKJ) vagy kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ)

gyermekvédelmi asszisztens: gyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), mentálhigiénés asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ) vagy szociális asszisztens (OKJ)

Feladatellátás: Az intézmény lakásotthonaiban elhelyezett, gyermekvédelmi szakellátás keretében élő gyermekek nevelése, teljes körű ellátásának biztosítása. Segítséget nyújt a napi rendszeres tevékenységek elvégzésében, a gyermekeknek az életkoruknak megfelelő étkezési, higiéniai, öltözködési szokásainak kialakításában. Figyelemmel kíséri a gyermekek egészségügyi ellátását. Munkára nevelés, a gyermekek életkori sajátosságainak, képességeinek figyelembe vételével. Aktívan részt vesz a szabadidő szervezésében. 

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony 3 hónap próbaidővel. A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős foglalkoztatás, folyamatos munkarendben. Munkavégzés helye: Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ II. számú Lakásotthoni Szakmai Egység Nyírbátor 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

A jelentkezéshez kérjük mellékelni a következőket:

 • szakmai önéletrajzot (benne a szakmai tapasztalat részletes bemutatásával)
 • a szakirányú végzettséget igazoló okirat másolatát
 • lelkészi ajánlást
 • erkölcsi bizonyítványt 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10. (hétfő). A pályázatokat a központi székhely címére, a 4400 Nyíregyháza, Víz u. 15. szám alatti postacímre vagy a gyermekvedelem@szlgsz.hu e-mail címre várjuk. Pályázatot személyesen is be lehet nyújtani a fenti címen. A munkakör legkorábban a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető. A felvételi elbeszélgetés időpontjáról telefonon a fenti feltételeknek megfelelő pályázókat értesítjük. Az álláshelyre beérkező pályázatok elbírálásának határideje: 2017. április 13.  A pályázat benyújtásával kapcsolatban (hétfőtől-csütörtökig 7:30-tól 16:00-ig, pénteken: 7:30-tól 13:30-ig) érdeklődni lehet az intézmény 42/310-217-es telefonszámán.

Nevelőszülői tanácsadót keresnek! 

A Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Pályázatot Hirdet Nevelőszülői Tanácsadó munkakör betöltésére. 

Szükséges képesítés: felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, pszichológus, mentálhigiénés szakember, védőnő, teológus, hittanár vagy hittantanár (a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében rögzítettek szerint) 

Feladatellátás: A nevelőszülői családokban ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermekek és nevelőszülők tanácsadással történő segítése, a nevelőszülők tevékenységnek ellenőrzése. A nevelőszülői család rendszeres meglátogatása. A gondozott gyermek egyéni gondozási - nevelési tervének elkészítésében való közreműködés. Rendszeres tájékozódás és együttműködés a gyermekek nevelési, oktatási intézményeivel. Kapcsolattartás elősegítése a vér szerinti családokkal. Nevelőszülői alkalmassági vizsgálathoz, új nevelőszülők jelentkezéséhez környezettanulmány készítése. Korrekt együttműködés a családokat segítő kollégákkal, társintézményekkel. Utógondozói ellátottak segítése. (a 15/1998.(IV.30.) NM rendeletben, valamint az 1997. évi XXXI. törvényben rögzítettek szerint) 

A jogviszony időtartama: Határozott idejű jogviszony, 2017. december 31. napjáig, 3 hónap próbaidő kikötésével. A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős foglalkoztatás, heti 40 órában, kötetlen munkaidőben. Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ezen belül Kisvárda, Ajak, Gávavencsellő, Balsa, Nyírtura, Újfehértó települések 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

A jelentkezéshez kérjük mellékelni a következőket:

 • szakmai önéletrajzot (benne a szakmai tapasztalat részletes bemutatásával)
 • a szakirányú végzettséget igazoló oklevél másolatát
 • lelkészi ajánlást
 • erkölcsi bizonyítványt 

A jelentkezés feltétele:

 • B kategóriás jogosítvány
 • saját gépkocsi 

Az elbírálásánál előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik valamelyik ellátandó településről vagy azok vonzáskörzetéből jelentkeznek. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10. (hétfő). 

A pályázatokat a központi székhely címére, a 4400 Nyíregyháza, Víz u. 15. szám alatti postacímre vagy a gyermekvedelem@szlgsz.hu e-mail címre várjuk.

Pályázatot személyesen is be lehet nyújtani a fenti címen. A munkakör legkorábban a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető. A felvételi elbeszélgetés időpontjáról telefonon a fenti feltételeknek megfelelő pályázókat értesítjük.

Az álláshelyre beérkező pályázatok elbírálásának határideje: 2017. április 13. A pályázat benyújtásával kapcsolatban (hétfőtől-csütörtökig 7:30-tól 16:00-ig, pénteken: 7:30-tól 13:30-ig) érdeklődni lehet az intézmény 42/310-217-es telefonszámán.

Asszisztenst keresnek! 

A Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ és a Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ pályázatot Hirdet gyermekfelügyelő/vagy gyermekvédelmi asszisztens munkakör betöltésére

Szükséges képesítés: (a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében rögzítettek szerint)

gyermekfelügyelő: gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), dajka (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ), óvodai dajka (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), gyermekotthoni asszisztens (OKJ) vagy kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ)

gyermekvédelmi asszisztens: gyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), mentálhigiénés asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ) vagy szociális asszisztens (OKJ)

Feladatellátás: A két intézmény lakásotthonaiban elhelyezett, gyermekvédelmi szakellátás keretében élő gyermekek nevelése, teljes körű ellátásának biztosítása. Segítséget nyújt a napi rendszeres tevékenységek elvégzésében, a gyermekeknek az életkoruknak megfelelő étkezési, higiéniai, öltözködési szokásainak kialakításában. Figyelemmel kíséri a gyermekek egészségügyi ellátását. Munkára nevelés, a gyermekek életkori sajátosságainak, képességeinek figyelembe vételével. Aktívan részt vesz a szabadidő szervezésében.

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony 3 hónap próbaidővel. A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős foglalkoztatás, folyamatos munkarendben

Munkavégzés helye: Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ I. számú Lakásotthoni Szakmai Egység IV. számú lakásotthona Balkány, valamint a Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ II. számú Gyermekotthoni Szakmai Egység nyíradonyi lakásotthona 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

A jelentkezéshez kérjük mellékelni a következőket:

 • szakmai önéletrajzot (benne a szakmai tapasztalat részletes bemutatásával)
 • a szakirányú végzettséget igazoló okirat másolatát
 • lelkészi ajánlást
 • erkölcsi bizonyítványt 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10. (hétfő). A pályázatokat a központi székhely címére, a 4400 Nyíregyháza, Víz u. 15. szám alatti postacímre vagy a gyermekvedelem@szlgsz.hu e-mail címre várjuk. Pályázatot személyesen is be lehet nyújtani a fenti címen. A munkakör legkorábban a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető. A felvételi elbeszélgetés időpontjáról telefonon a fenti feltételeknek megfelelő pályázókat értesítjük. Az álláshelyre beérkező pályázatok elbírálásának határideje: 2017. április 13. A pályázat benyújtásával kapcsolatban (hétfőtől-csütörtökig 7:30-tól 16:00-ig, pénteken: 7:30-tól 13:30-ig) érdeklődni lehet a Szent Lukács Gyermekvédelmi Központ 42/310-217-es telefonszámán.

VEZETŐ HÍREK
Ápolónők Világnapja a Szent Damján Görögkatolikus Kórházban

Örömünnep Boldog Ceferino napján Szátokon

Ökumenikus istentisztelettel kezdődött Novák Katalin államfői beiktatási programja
 
AKTUÁLIS
VEZETŐ HÍREK
Ápolónők Világnapja a Szent Damján Görögkatolikus Kórházban

Örömünnep Boldog Ceferino napján Szátokon

Ökumenikus istentisztelettel kezdődött Novák Katalin államfői beiktatási programja
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Ökumenikus istentisztelettel kezdődött Novák Katalin ál...
Ökumenikus istentisztelettel kezdődött Novák Katalin ál...
 
Örömünnep Boldog Ceferino napján Szátokon
Örömünnep Boldog Ceferino napján Szátokon
 
Ápolónők Világnapja a Szent Damján Görögkatolikus Kó...
Ápolónők Világnapja a Szent Damján Görögkatolikus Kó...
 
"Úton vagyunk" - Gyermekbúcsú Máriapócson
 
Gyermekbúcsú
Gyermekbúcsú
 
Imádkozzunk közösen Máriapócson a békéért!
Imádkozzunk közösen Máriapócson a békéért!