Görögkatolikus Trianon - Tudományos konferencia

Görögkatolikus Trianon - Tudományos konferencia

2019-09-06 13:20:58
Szerző: SzAGHF
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján a MTA-SzAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport tudományos konferenciát rendez a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán a görögkatolikus egyházak történetét, egyházművészetét, liturgikus és kánonjogi fejlődését kutatók számára.

A trianoni békeszerződés eredményeként a történelmi Magyarország nyolc görögkatolikus egyházmegyéjéből mindössze egy, a parókiáinak felét elvesztő Hajdúdorogi Egyházmegye központja került az új határokon belülre. A 82 hajdúdorogi egyházmegyés parókia mellett 20 eperjesi és egy munkácsi egyházmegyés parókia maradt a trianoni Magyarországon. A Munkácsi és az Eperjesi Egyházmegye Csehszlovákiához, az erdélyi román metropólia négy egyházmegyéje (Gyulafehérvár-Fogaras, Nagyvárad, Lugos és Szamosújvár) Romániához, a Kőrösi Egyházmegye pedig Jugoszláviához került. Az országot sújtó trianoni sokk a magyar identitású görögkatolikusokat is érintette, akik közül több tízezren az utódállamok területén éltek. Az impériumváltás a szláv és a román nemzetiségű görögkatolikusok számára is számos kihívást jelentett.


A konferencián a trianonhoz vezető utat és a békediktátum következményeit kívánjuk megvizsgálni görögkatolikus szempontból.


Az alábbi – a teljesség igénye nélkül felsorolt – témakörökhöz kapcsolódó max. 25 perces előadásokat várunk:


• Görögkatolikus egyházak a dualizmuskori Magyarországon és a nemzetiségi kérdés
• A magyar kormányok „görögkatolikus egyházpolitikája” a századfordulótól 1920-ig
• Görögkatolikus egyházi vezetők politikai szerepvállalása és megnyilvánulásai a századfordulótól 1920-ig
• A Hajdúdorogi Egyházmegye felállításának hatása a nemzetiségi kérdésre
• A görögkatolikus egyházi élet sajátosságai: a liturgikus nyelv, a naptár és a szertartási könyvek problémája, a kivándorlók lelkipásztori ellátása és a pánszláv veszély a századfordulótól 1920-ig
• A görögkatolikusok megítélése a közvéleményben és a sajtóban a világháború éveiben
• A Szentszék álláspontja a görögkatolikus kérdésekben az 1910-es és 1920-as években
• A görögkatolikus egyházak sorsa az utódállamokban a két világháború közötti időszakban
• A görögkatolikus magyarság sorsa az utódállamokban


Az előadásokat 5-10 perces diszkusszió követi. A konferencia nyelve: magyar
A konferencia helye: SzAGKHF, 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
A konferencia időpontja: 2020. május 14. Jelentkezni 2020. január 31-ig lehet a tervezett előadás rövid szinopszisával a byzhun@gmail.com email-címen. A konferencián elhangzó előadások szerkesztett változatát konferenciakötetben tervezzük kiadni.

VEZETŐ HÍREK
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán

Stefano Parenti professzor volt a vendégünk

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek világnapjára
 
AKTUÁLIS
VEZETŐ HÍREK
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán

Stefano Parenti professzor volt a vendégünk

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek világnapjára
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán
 
Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül
Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül
 
Idén már hatéves az angliai magyar görögkatolikus köz...
Idén már hatéves az angliai magyar görögkatolikus köz...
 
Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek vilá...
Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek vilá...
 
Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
 
Lítiás nagy vecsernye a budaörsi görögkatolikus templom...
Lítiás nagy vecsernye a budaörsi görögkatolikus templom...