Hogyan is juthatott el a vízözön utáni ember a bábeli zűrzavarhoz? - nagyböjti gondolatok

Hogyan is juthatott el a vízözön utáni ember a bábeli zűrzavarhoz? - nagyböjti gondolatok

2020-03-21 14:56:11
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye, kép: Bábel tornya Pieter Bruegel 1563-as festményén - Wikipedia
Böjt
Hajdúdorogi Főegyházmegye
A mindnyájunkat próbára tevő időszakban különösen is fontosnak tartjuk, hogy minél több írásos lelki táplálékkal szolgáljunk a kedves testvéreknek. Az első "kapaszkodót" Gyurkovics Miklós atya, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola oktatója, a Hajdúdorogi Főegyházmegye lelkipásztorától kaptuk. Elmélkedése az idei nagyböjt negyedik hetéről szól.

A 2020 március 16-22-re eső hét a nagyböjt negyedik hete. Ezen a héten olvastuk az esti szertartásokon Noé történetét. Ezen a héten a koronavírus már hazánkra is a vízözön félelemét ömlesztette. Ezen a héten hallottunk a bábeli zűrzavarról, és Európa lakosai is összezavarodtak. És ezen a héten olvastunk Ábrahám vándorlásának a kezdetéről is: Ábrahám elindul egy olyan cél felé, amit Isten mutat neki.

Hiszem, hogy Isten a Biblia által Görögkatolikus Egyházunk olvasmányos rendjén keresztül minden időben aktuális üzenetet küld nekünk.

Hogyan is juthatott el a vízözön utáni ember a bábeli zűrzavarhoz? Bábel alapítása és bukása is Nimróddal, Noé dédunokájával kezdődött. A Teremtés könyvének görög nyelvű fordítása azt írja róla, hogy ő volt az első gigász, vagyis hatalmaskodó úr a földön, az ő földjéről indulnak a terjeszkedő nagyvárosok (Ter 10,1-12). Alexandriai Philón (Kr. e. 25 – Kr. u. 45) szerint Nimród a dezertáló ember példája, aki annak érdekében, hogy saját önző hatalmát növelje, az ellenséggel is képes közösködni, vagyis kiegyezik a bűnnel. Nimród miközben a világban bolyongva terjeszkedik, sehol sem akar hosszadalmasan letelepedni, nincs szüksége otthonra. Ugyanakkor jelen akar lenni mindenhol, hogy mindenből hasznot húzzon, hogy mindent levadásszon. Nincs igazi családja, nincs hazája (De gigantibus 65-67). Nimród ezért a gonosz, hatalmaskodó és az egoista ember megtestesítője, aki a bűnösökkel szót ért, aki a szenvedélyek közös nyelvén beszél.

Nimród allegóriája a gigászi bábeli torony építésére vetül ki. Azért épülhetett a bűn tornya olyan sikeresen, mert a bűnösök félelmetes módon egy nyelvet beszéltek és értettek: a bűn nyelvét.

Az emberiségünk valós nagysága az értelmes lelkünk. Ha azonban szövetkezünk a bűnnel, olyanná leszünk, mint a tégla és az aszfalt, így mi is a bábeli torony alkotórészeivé válhatunk. A bűnnel szövetkezve úgy kövesül meg az ember, mint a téglává égetett agyag.

A torony pedig egyre csak épült, gigászivá vált, mert építői a bűn nyelvén megértették egymást, és egyetértettek a bűnnel.

Ma a gigászi multinacionális cégek korszakában nagyon vigyázni kell arra, hogy az anyagi profit érdekében senki se értsen egyet a bűnnel. Nehogy a sok nemzet fiai a bűn nyelvén egyetértsenek egymással, és egyetértsenek a bűnnel.

Lehet-e mindenható a bűn? Van e határa a bűn terjedésének? Akarhat-e Isten rosszat?

Philón Isten jóságát látja abban, hogy véget vetett a bűn terjedésének. Isten többé már nem engedi, hogy „építően” kommunikáljanak egymással a bűn munkásai. Ez a bűnösök Bábele, a bűnösök zűrzavara (De confusione linguarum 190-197).

Ebből a zűrzavarból és az anyagot imádó gonoszság kaotikus bolyongásából lépett ki Ábrahám akkor, amikor meghallotta az Úr szólítását (Ter 12,1-7). Míg a bolyongó Nimród és nemzedéke gigász volt, addig Ábrahám családja vándor néppé válik, aminek következtében Isten naggyá, de nem gigásszá teszi őket.

Ábrahám vándorlása a keleti atyák értelmezésében az anyagi gondolkodásból való felemelkedést jelenti. A nagyböjt negyedik péntek esti előszenteltek liturgiáján imádkoztuk az anyagba merült ember fohászát:

„Lelkem méltóságát szenvedélyek rabságára adva, állatokhoz lettem hasonló. Föl sem bírok nézni rád, fönséges Isten; teljesen összegörnyedve a vámos imáját kiáltom feléd, Krisztus: légy irgalmas hozzám és üdvözíts engem!”

Ábrahám vándorlása az emberi felemelkedés útját mutatja mindazoknak, akik otthonra, családra és békére vágynak, azonban a gigászok világában nem találják azt. Tudnunk kell, hogy bár Ábrahám vándorlása a földön kezdődik, de folyamatosan az ég felé ível, azonban nem úgy, mint a bábeli torony.

A hely, amit Isten mutat Ábrahámnak, és amit kitartóan követ, nem e földön van, mivel a megnyugvás maga Isten. Hazatalálni annyit jelent, mint Istenben megnyugodni.

Azt is tudnunk kell, hogy Ábrahám útja az ismeretlenbe vezet. Sohasem látja a célt, csak követi Isten utasításait, és minden lépésével a biztostól rugaszkodik el, ugyanakkor közelebb kerül ahhoz a helyhez, amit Isten mutat neki. Így volt ez akkor is, amikor elhagyta otthonát (Ter 12,1), és akkor is, amikor elindult, hogy azon a helyen áldozza fel egyszülött fiát, amelyet Isten mutatott neki.

Ábrahám nem tudta megszámolni az égen a csillagokat (Ter 15,5), de felnézett az égre és hitt Istennek. Mivel minden ismeretlen úton Istent követte, ezért Istennel járt, Isten barátja lett.

Ma nyilvánvalóvá vált, hogy egy ismeretlen cél felé vezető úton járunk. Rövid időn belül megváltoztak az emberi kézzel megszabott határok állapotai, a társadalmi szokások és a gazdasági számítások. Újra felismertük, hogy az életből részesülünk, de nem vagyunk az urai. Ezért bevalljuk, hogy az élethez, mint ahogy a beláthatatlan holnap felé való vándorlásunkhoz is, hitre van szükségünk.

A láthatatlan ellenség újra felfedezteti velünk a láthatatlanban való hitet. Az anyagi javak relativitása felidézteti velünk az örök értékeket. Járás-kelésünk korlátozása pedig a szellemi út örömét, mely túlszárnyal minden házat, várost, országhatárt. Szívünkben újra Istenben hazatalálunk.

A 2020 március 16-22-re eső hét a nagyböjt negyedik hetén nagyon sok minden történt velünk. Azonban nem kilátástalan a helyzetünk, még akkor sem, ha még nem látjuk a végét. Ahogy Ábrahám sem látta, mégis hitt, úgy fontos, hogy hitünkben egyre megerősödjünk. A Vízözöntől Bábelig azt a bizonyosságot kapjuk, hogy Isten nem engedi a rossz terjedését. Nagyböjt negyedik vasárnapjának az olvasmányaiból pedig feltárulkozik a beláthatatlan jövő: Ábrahám „türelmesen várakozva megnyerte az ígéretet”, így mi, akik ismerjük Krisztus végtelen emberszeretetét „arra törekedjünk, hogy az előttünk levő reményt elérjük” (Zsid 6,15-18). E reményben folytassuk tovább nagyböjtünket! Mert a mi Urunk még senkit sem csapott be, hűséges az ő ígéretéhez: „Ez a fajta nem megy ki másként, csak imádság és böjt által” (Mk 9,29). Most van itt az ideje és az oka is annak, hogy bűnbánatot tartsunk, hittel imádkozzunk és böjtöljünk!

Kérek mindenkit, aki eddig is sokat böjtölt és imádkozott, és azokat is, akik még nem, hogy közösen ajánljuk fel nagyböjti bűnbánatunkat az orvosainkért, és Kiss Zoltán virológus kutató csoportjáért. A Világ Bölcsessége világosítsa meg a tudósaink értelmét és szívét, hogy megtalálják a vírusellenes terápiát!

Gyurkovics Miklós atya

VEZETŐ HÍREK
Diakónussá szentelték Fehér Csongort

Nők számára szerveznek egynapos zarándoklatot

Jó cselekedetek által is megszentelődünk - Karitatív szolgáltató pont nyílt Sajószentpéteren
 
AKTUÁLIS
Diakónusszentelések a Hajdúdorogi Főegyházmegyében

Várják a jelentkezéseket a II. Országos Cigánypasztorációs Lelkigyakorlatra

A boldogság útján - Ifjúsági gyalogos zarándoklat 2020
 
VEZETŐ HÍREK
Diakónussá szentelték Fehér Csongort

Nők számára szerveznek egynapos zarándoklatot

Jó cselekedetek által is megszentelődünk - Karitatív szolgáltató pont nyílt Sajószentpéteren
 
AKTUÁLIS
Diakónusszentelések a Hajdúdorogi Főegyházmegyében

Várják a jelentkezéseket a II. Országos Cigánypasztorációs Lelkigyakorlatra

A boldogság útján - Ifjúsági gyalogos zarándoklat 2020
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Idén is meg lesz tartva az irotai zsolozsmás tábor
Idén is meg lesz tartva az irotai zsolozsmás tábor  class=
 
A boldogság útján - Ifjúsági gyalogos zarándoklat 2020
A boldogság útján - Ifjúsági gyalogos zarándoklat 2020 class=
 
Várják a jelentkezéseket a II. Országos Cigánypasztorá...
Várják a jelentkezéseket a II. Országos Cigánypasztorá... class=
 
Diakónusszentelések a Hajdúdorogi Főegyházmegyében
Diakónusszentelések a Hajdúdorogi Főegyházmegyében  class=
 
Keresztet szenteltek Hajdúszoboszló határában
Keresztet szenteltek Hajdúszoboszló határában class=
 
Különleges zenei csemegével zárul a Görög Nyári Esté...
Különleges zenei csemegével zárul a Görög Nyári Esté... class=