Kisgyermeknevelőt keresnek a debreceni bölcsődébe

Kisgyermeknevelőt keresnek a debreceni bölcsődébe

2024-06-17 00:00:00
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Munkalehetőség
Debrecen
gyermekvédelem
Az új görögkatolikus bölcsőde még várja csapatába a munkavállalókat, várható nyitás 2025. január.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye pályázatot hirdet a Szent Anna Görögkatolikus Bölcsődében kisgyermeknevelő  munkakör betöltésére.

A jogviszony jellege és időtartama: határozatlan idejű munkaviszony (3 hónap próbaidő alkalmazásával)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, heti 40 óra 

A munkavégzés helye: Szent Anna Görögkatolikus Bölcsőde, 4031 Debrecen, Derék u. 93/A.

Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

A várhatóan 2025. január 01-én nyíló 8 csoportos, összesen 96 férőhelyes bölcsőde gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működik majd. 

A gyermekek szakszerű nevelése és gondozása érdekében az ott dolgozó kisgyermeknevelő lényeges feladataihoz tartozik: 

 • a gyermekek felelősségteljes gondozása - nevelése és biztonságuk biztosítása,
 • a szakmai szabályok és előírások szerinti munkavégzés,
 • pontos és naprakész adminisztráció vezetése,
 • folyamatos önképzés a nevelés és gondozás területén,
 • együttműködő kapcsolat kialakítása az intézmény munkatársaival és a szülőkkel a gyermekek érdekeinek védelme érdekében.

Illetmények és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra

 • a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,
 • a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény,
 • a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet egyes rendelkezései az irányadóak.

Amit kínálunk: 

 • biztos hátterű szervezetnél stabilitást,
 • lehetőséget a szakmai ötleteid megvalósítására,
 • támogató munkahelyi közösséget, ahol empátiával, tisztelettel és alázattal találkozol,
 • továbbképzéseken való részvételi lehetőséget,
 • fejlesztő és csapatépítő tréningeket, személyes vagy teamcoachingot, lelki vezetést, hogy a lehető legtöbb támogatást megkapd a személyes jóllétedhez.

Ellátandó feladatok: 

 1. Gondoskodni a csecsemők és kisgyermekek alapvető szükségleteiről, mint például etetés, tisztaság, alvás és játék.
 2. Biztonságos és támogató környezetet biztosítani a gyermekek számára.
 3. A gyermekek fejlődésének megfigyelése és dokumentálása.
 4. Az egyéni fejlődési tervek kidolgozása és végrehajtása.
 5. Az életkornak megfelelő játékok és tevékenységek megszervezése.
 6. Együttműködés a szülőkkel és más szakemberekkel a gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében.
 7. A gyermeknevelési módszerek és technikák alkalmazása a gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében.
 8. Az egészségügyi és biztonsági előírások betartása.
 9. A gyermekfejlődési folyamatok és a gyermeknevelési módszerek alapos ismerete.
 10. Részvétel a rendezvények szervezésében.

 Pályázati feltételek:

 • a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének II. Rész I. Alapellátások 2.1 Bölcsőde /kisgyermeknevelő pontja szerinti valamely képesítés megléte:
 • csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
 • bölcsődei szakgondozó (OKJ),
 • csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
 • csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
 • csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
 • kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
 • csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),
 • csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
 • vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, szakoktató, pedagógus szakképzettségű személy, pedagógia szakos bölcsész, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) – [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) o egészségügyi alkalmasság, o büntetlen előélet, o magyar állampolgárság, o cselekvőképesség,
 • nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, o keresztény szemlélet kialakításához elkötelezettség, o bölcsődei ellátás iránti szakmai elkötelezettség,  o kiváló kommunikációs és konfliktuskezelési készségek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • bölcsődei ellátás területén betöltött kisgyermeknevelői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, egészségügy és a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • egyéb szakmai, módszertani ismeret megléte (pl. zenepedagógia, gyógypedagógia, zenei nevelés a bölcsődében),
 • jó szervező és kapcsolatteremtő képesség,
 • lelkészi ajánlás,
 • megoldás centrikus gondolkodásmód, o csapatban történő munkavégzésre való képesség,
 • önállóság, precizitás, o kreatív, játékos személyiség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (A szakmai munkakörben foglalkoztatni kívánt személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy vele szemben nem állnak fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjába foglalt kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárás során való adatkezeléséhez,
 • lelkészi ajánlás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően legkorábban 2025. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 12.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóthné dr. Tőkés Margaréta gyermekvédelmi fenntartói irodavezető nyújt, a 30/106-1880 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorogi Főegyházmegye címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Petőfi tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: bölcsőde kisgyermeknevelő pályázat_Debrecen.
 • Elektronikus úton a jelentkezes@tocobolcsode.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen a Hajdúdorogi Főegyházmegye, mint pályáztató gyermekvédelmi fenntartói irodájánál, a 4025 Debrecen, Petőfi tér 9. szám 1. emelet alatt munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 9 órától 15 óráig, pénteken 9 órától 13.30-ig.

A pályázat elbírálásnak módja, rendje:

A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel - a döntést megelőzően – időpontot egyeztet személyes elbeszélgetés céljából. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő beszélgetésre - a pályázati feltételeknek megfeleltek közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a pályáztató szükségesnek ítéli. A munkaviszony létesítéséről a fenntartó dönt, fenntartva azon jogát, hogy indokolás nélkül teljes egészében eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást, és ismételt pályázatot írjon ki.

VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
 
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
 
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
 
Isten a jókedvű adakozót szereti
Isten a jókedvű adakozót szereti
 
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
 
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor