Megénekelni Isten dicsőségét - zsolozsmástábor 2021

Megénekelni Isten dicsőségét - zsolozsmástábor 2021

2021-07-29 07:40:19
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Tábor
Hajdúdorogi Főegyházmegye
Az Isteni gondviselés az idén is lehetővé tette az imádkozni vágyók számára a zsolozsmástáborban való részvételt, amelyet július 23-án este - immár hagyományos módon - Fülöp érsek-metropolita atya nyitott meg az esti vecsernyével, mintegy 30 résztvevő jelenlétében. Számukra már több éve a létavértesi Szent Kristóf Ház ad otthont és finom ellátást, amit hálás szívvel köszönnek meg Szimicsku Ferenc parókus atyának és feleségének. Cserésné Deák Judit beszámolója

A test és a lélek együttes odafordulásával egy különösen szép formáját élhettük meg imaéletünknek. Ugyan a test néha megfáradt, de a szüntelen ima megerősített minket.

Az ideérkezők bekapcsolódhatnak egy folytonos imába, ami közvetett módon segít Isten jelenlétébe helyezni bennünket. A folyamatos zsoltárolvasás, imaóra, utrenye, vecsernye, kis esti és éjféli zsolozsma mind magában hordozza görögkatolikusságunk misztikus sajátosságait. Üzenetet hordoznak, amit Isten felénk sugároz, és nekünk csak annyi a dolgunk, hogy nyitottakká váljunk a befogadásra.

Az emberben van egy belső vágy, hogy minél közelebb jusson az Istenhez. A zsoltárok és szertartásaink mély tartalommal vannak megtöltve, és ha ezekre tudatosan odafigyelünk, akkor azt érezhetjük, hogy mindezeket öröm megélni és „kiénekelni” magunkból. Isten és az ember között kialakul egy szoros párbeszéd-kapcsolat. 

A meghívott vendégelőadó Dobos András atya volt, akit nagy szeretettel hallgattunk, és igyekeztünk befogadni minden szavát.

Az előadásban hallhattunk arról, hogy milyen kapcsolatban áll egymással a magán ima és a zsolozsma, illetve milyen kapcsolatban áll a Szent Liturgia és a zsolozsma. A magán ima alatt értjük a belső imát a Jézus-imát, a zsolozsma alatt pedig elsősorban a közösen végzett zsolozsmát értjük. Hogyan hangoljuk össze a kettőt? Van-e mindkettőnek létjogosultsága? Elsősorban azt kell megragadni, amire lehetőségem van. A zsolozsmának két pillére van, emlékeztet arra, hogy testben vagyok, és az istentiszteletem testi, mert bevon engem teljesen. Valamint alázatra nevel azáltal is, hogy el kell viselnem mások időnként nem ”tökéletes” imáját, énekét. Másrészt tudatosítja, hogy egy keresztény nem keresztény. A zsolozsma végzése nem csak a papok feladata, hanem minden keresztényé, mivel a misztikus test egy-egy tagja vagyunk. Az egyházatyák tanítása szerint pedig egy keresztény sem rövidítheti meg Krisztus misztikus testét azzal, hogy távol marad a zsolozsma végzésétől vagy az Isteni Liturgiától.

A zsolozsma bevon minket testestől-lelkestől, ráébreszt saját hiányosságainkra, ugyanakkor inspirál, megtart, és helyes mederbe terel. Ezekben az előadásokban nagyon sok útmutatást kaptunk András atyától többek között arra, hogy istenkapcsolatunkat hogyan tudjuk formálni, mélyíteni és gazdagítani. 

Azt gondolom, akik részesei lehettek ennek a tábornak, mindannyian nagy lelki élménnyel gazdagodtak, megtapasztalhatták Isten szeretetének gazdagságát és különös kegyelmi ajándékban részesülhettek. Adja Isten, hogy az ember számára sokszor felfoghatatlan mély titok teljességgel érzékelhetővé váljék bennünk és általunk.

Hálásan köszönjük meg Érsek atyának és András atyának jelenlétüket és buzdító szavaikat.

Isten kegyelme és bőséges áldása kísérje életük minden lépését!

VEZETŐ HÍREK
Ferenc pápa üzenete a missziók világnapjára

Már előrendelhetők a görögkatolikus időszaki kiadványok, a magazin előfizetések megújíthatók a jövő évre

Szerzetesi összefogás az idősgondozás terén - Konferenciát tartottak Pasaréten
 
AKTUÁLIS
Tisztelendő asszonyok találkozója és feltöltődése Sajópálfalán
 
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Ferenc pápa üzenete a missziók világnapjára

Már előrendelhetők a görögkatolikus időszaki kiadványok, a magazin előfizetések megújíthatók a jövő évre

Szerzetesi összefogás az idősgondozás terén - Konferenciát tartottak Pasaréten
 
AKTUÁLIS
Tisztelendő asszonyok találkozója és feltöltődése Sajópálfalán
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Tisztelendő asszonyok találkozója és feltöltődése Saj...
Tisztelendő asszonyok találkozója és feltöltődése Saj...
 
Ferenc pápa üzenete a missziók világnapjára
Ferenc pápa üzenete a missziók világnapjára
 
Nemzetközi konferencián emlékeztek II. János Pál mária...
Nemzetközi konferencián emlékeztek II. János Pál mária...
 
Megjelent a magyar görögkatolikusság művészeti monográ...
Megjelent a magyar görögkatolikusság művészeti monográ...
 
Épületszenteléssel egybekötött projektzáró ünnepség...
Épületszenteléssel egybekötött projektzáró ünnepség...
 
Szerzetesi összefogás az idősgondozás terén - Konferenc...
Szerzetesi összefogás az idősgondozás terén - Konferenc...