Nem a homály uralkodik az életünkön, hanem az isteni fény

Nem a homály uralkodik az életünkön, hanem az isteni fény

2020-08-06 21:09:33
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye/BSZI
Debrecen
Ünnep
Augusztus 6-a Urunk színeváltozásának ünnepe. Ezen a fényes napon szentelték diakónussá Baranyi Károlyt, és ekkor emlékeztünk meg Laczkó Zsolt kórházlelkészünk pappá szentelésének évfordulójáról

Az ünnep története szerint Jézus a hegyen színében átváltozott 3 apostola szemeláttára. Az Úr maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte őket a Tábor hegyére, és szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a hó. Majd megjelent Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Egy hagyomány szerint ez a csodálatos jelenség 40 nappal történt nagypéntek előtt. Hogy a hagyomány kifejezésre jusson, a szent kereszt felmagasztalása előtt 40 nappal ünnepeljük meg a színeváltozás eseményét. Ekkor szoktuk megáldani a gyümölcsöket is.

Kocsis Fülöp metropolita atya homíliájában fényes ünnepként jellemezte az Úrszínváltozást. „Ez ugyanis a fény kiárasztásának az ünnepe, amikor megmutatkozik az isteni fény a Tábor hegyén. Igaz, a többi ünnepünket is fényesnek szoktuk mondani” – tette hozzá. Például vízkeresztkor is ezt énekeljük: „Fényes volt az előző ünnep (vagyis a karácsony), de még fényesebb ez a mostani. Meg leginkább húsvétot szoktuk a legfényesebb ünnepnek nevezni. S persze, méltán -  magyarázata a metropolita. "Karácsonykor a sötét barlangot világította meg a betlehemi csillag, vízkeresztkor ugyan a folyóvíz kapott nagyobb szerepet, de ott is megnyílt az ég és hallható volt az Atya tanúsága: "Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok!" A sír is eredetileg sötét, nyirkos barlang volt, de a legtündöklőbb fényforrássá lett, a föltámadás helyszíne és hírnöke. Ennek a fényében lehet értelmezni az összes többi ünnepet. A sötétségből támad a világosság. Mint amikor Mózes fölment a füstölgő hegyre, belépett a sűrű homályba, de amikor lejött onnan, arca úgy ragyogott, hogy nem tudtak ránézni, el kellett födnie magát. Mi is sokszor sötétséget tapasztalunk magunk körül. Még a templom félhomályában is keveset látunk. Csakhogy akár a templom félhomálya, akár az életünk sötétsége, a föltámadás óta mindig hordozza és közvetíti ezt a fényt. Meg kell látnunk, hogy ez a homály, ez a sötétség egy olyan misztériumot jelent, amely titokzatos módon az isteni fényt közli velünk. Így adja az Isten a híveknek az egyházon keresztül ezt a tábor hegyi fényt.

Ezen a fényes ünnepen diakónust szentelünk. Baranyi Károly testvérünk hosszú útvesztőkön át kereste az útját, amíg rátalált erre a krisztusi útra: szolgálni az embereket. Papsága előtt egy éven át diakónusként fog szolgálni. Imádkozzunk Károly testvérünkért, hogy a szolgálat homályosságán keresztül fedezze föl ő is ezt az isteni fényt. Imádkozzunk tehát érte, hogy szálljon le reá a legszentebb Lélek kegyelme, hogy szolgálata során a Tábor hegyihez hasonló élményt éljen át. Most ugyanis közel kerül a szentélyhez és egész életét megpecsételi, hogy az Úrszínváltozás ünnepén lép be a papi rendbe. Sugározza hát az ő tekintete is az Istennek ezt a közelségét! Kérjük, hogy az ő szolgálatán keresztül minél több ember megértse, hogy életünk sötétségei nem tudják elhomályosítani ezt az isteni fényt.” – zárta szavait Kocsis Fülöp metropolita.

A Szent Liturgián nem feledkeztek meg arról sem, hogy Laczkó Zsolt kórházlelkészünk pappá szentelésének  évfordulója volt. Ebből az alkalomból Fülöp metropolita atya felhatalmazást adott neki a papi mellkereszt viselésére, illetve egy gyönyörű ikont  is ajándékozott Zsolt atyának. Az ikonon a pócsiIstenszülő mellett két kortárs szent is látható: Szent II. János Pál pápa és Szent Nektáriosz, a daganatos betegségek gyógyítója. A szertartást az ilyenkor szokásos gyümölcsáldás és miroválás zárta. 

Idén nyáron öt alszerpapot szentelnek diakónussá a Hajdúdorogi Főegyházmegyében. Baranyi Károly 1987. augusztus 10-én született Budapesten, és Szigethalmon nőtt fel. Itt végezte el az általános iskolát és Budapesten a középiskolát. Édesanyja rítusa szerint görögkatolikusnak keresztelték, de csak a felnőtt korhoz közeledve gondolkodott el mélyebben a hitén, illetve kereste az útját.  Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szociális munkát, majd Veszprémben hittudományt tanult. Itt Mosolygó Péter atyával folytatott beszélgetések erősítették hivatásában. 2012-ben jelentkezett a görögkatolikus szemináriumba. Nyíregyházán végezte tanulmányait, közben Angliában egy év szociális munkát végzett: időseket gondozott és fogyatékkal élőket ápolt. Egy gyakorló évet pedig a debreceni cigánypasztorációs kollégiumban és a csapókerti parókián töltött. Július 4-én vette feleségül Dr. Bozi Szilviát, aki állatorvosként dolgozik. Diakónusi szolgálatát Makón kezdi el. 

„Feleségemmel együtt bízunk abban, hogy segíthetünk másoknak is megtalálni a maguk útját Istenhez." Ehhez kérjük Isten áldását!

VEZETŐ HÍREK
Ünnepre gyűlnek össze a Londonban élő görögkatolikusok

Örömmel és hálával a szívemben távozom - kánoni vizitáció Létavértesen

A főiskola aggregációjának sikeres megújítása
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Ünnepre gyűlnek össze a Londonban élő görögkatolikusok

Örömmel és hálával a szívemben távozom - kánoni vizitáció Létavértesen

A főiskola aggregációjának sikeres megújítása
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Örömmel és hálával a szívemben távozom - kánoni vizi...
Örömmel és hálával a szívemben távozom - kánoni vizi...
 
Ünnepre gyűlnek össze a Londonban élő görögkatolikuso...
Ünnepre gyűlnek össze a Londonban élő görögkatolikuso...
 
A főiskola aggregációjának sikeres megújítása
A főiskola aggregációjának sikeres megújítása
 
Országos lelki nap Budapesten Kocsis Fülöp metropolitáva...
Országos lelki nap Budapesten Kocsis Fülöp metropolitáva...
 
Róma püspöke az egységet szolgálja: vatikáni dokumentu...
Róma püspöke az egységet szolgálja: vatikáni dokumentu...
 
Imádságos természetjárás Debrecen közelében
Imádságos természetjárás Debrecen közelében