Nem a homály uralkodik az életünkön, hanem az isteni fény

Nem a homály uralkodik az életünkön, hanem az isteni fény

2020-08-06 21:09:33
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye/BSZI
Debrecen
Ünnep
Augusztus 6-a Urunk színeváltozásának ünnepe. Ezen a fényes napon szentelték diakónussá Baranyi Károlyt, és ekkor emlékeztünk meg Laczkó Zsolt kórházlelkészünk pappá szentelésének évfordulójáról

Az ünnep története szerint Jézus a hegyen színében átváltozott 3 apostola szemeláttára. Az Úr maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte őket a Tábor hegyére, és szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a hó. Majd megjelent Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Egy hagyomány szerint ez a csodálatos jelenség 40 nappal történt nagypéntek előtt. Hogy a hagyomány kifejezésre jusson, a szent kereszt felmagasztalása előtt 40 nappal ünnepeljük meg a színeváltozás eseményét. Ekkor szoktuk megáldani a gyümölcsöket is.

Kocsis Fülöp metropolita atya homíliájában fényes ünnepként jellemezte az Úrszínváltozást. „Ez ugyanis a fény kiárasztásának az ünnepe, amikor megmutatkozik az isteni fény a Tábor hegyén. Igaz, a többi ünnepünket is fényesnek szoktuk mondani” – tette hozzá. Például vízkeresztkor is ezt énekeljük: „Fényes volt az előző ünnep (vagyis a karácsony), de még fényesebb ez a mostani. Meg leginkább húsvétot szoktuk a legfényesebb ünnepnek nevezni. S persze, méltán -  magyarázata a metropolita. "Karácsonykor a sötét barlangot világította meg a betlehemi csillag, vízkeresztkor ugyan a folyóvíz kapott nagyobb szerepet, de ott is megnyílt az ég és hallható volt az Atya tanúsága: "Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok!" A sír is eredetileg sötét, nyirkos barlang volt, de a legtündöklőbb fényforrássá lett, a föltámadás helyszíne és hírnöke. Ennek a fényében lehet értelmezni az összes többi ünnepet. A sötétségből támad a világosság. Mint amikor Mózes fölment a füstölgő hegyre, belépett a sűrű homályba, de amikor lejött onnan, arca úgy ragyogott, hogy nem tudtak ránézni, el kellett födnie magát. Mi is sokszor sötétséget tapasztalunk magunk körül. Még a templom félhomályában is keveset látunk. Csakhogy akár a templom félhomálya, akár az életünk sötétsége, a föltámadás óta mindig hordozza és közvetíti ezt a fényt. Meg kell látnunk, hogy ez a homály, ez a sötétség egy olyan misztériumot jelent, amely titokzatos módon az isteni fényt közli velünk. Így adja az Isten a híveknek az egyházon keresztül ezt a tábor hegyi fényt.

Ezen a fényes ünnepen diakónust szentelünk. Baranyi Károly testvérünk hosszú útvesztőkön át kereste az útját, amíg rátalált erre a krisztusi útra: szolgálni az embereket. Papsága előtt egy éven át diakónusként fog szolgálni. Imádkozzunk Károly testvérünkért, hogy a szolgálat homályosságán keresztül fedezze föl ő is ezt az isteni fényt. Imádkozzunk tehát érte, hogy szálljon le reá a legszentebb Lélek kegyelme, hogy szolgálata során a Tábor hegyihez hasonló élményt éljen át. Most ugyanis közel kerül a szentélyhez és egész életét megpecsételi, hogy az Úrszínváltozás ünnepén lép be a papi rendbe. Sugározza hát az ő tekintete is az Istennek ezt a közelségét! Kérjük, hogy az ő szolgálatán keresztül minél több ember megértse, hogy életünk sötétségei nem tudják elhomályosítani ezt az isteni fényt.” – zárta szavait Kocsis Fülöp metropolita.

A Szent Liturgián nem feledkeztek meg arról sem, hogy Laczkó Zsolt kórházlelkészünk pappá szentelésének  évfordulója volt. Ebből az alkalomból Fülöp metropolita atya felhatalmazást adott neki a papi mellkereszt viselésére, illetve egy gyönyörű ikont  is ajándékozott Zsolt atyának. Az ikonon a pócsiIstenszülő mellett két kortárs szent is látható: Szent II. János Pál pápa és Szent Nektáriosz, a daganatos betegségek gyógyítója. A szertartást az ilyenkor szokásos gyümölcsáldás és miroválás zárta. 

Idén nyáron öt alszerpapot szentelnek diakónussá a Hajdúdorogi Főegyházmegyében. Baranyi Károly 1987. augusztus 10-én született Budapesten, és Szigethalmon nőtt fel. Itt végezte el az általános iskolát és Budapesten a középiskolát. Édesanyja rítusa szerint görögkatolikusnak keresztelték, de csak a felnőtt korhoz közeledve gondolkodott el mélyebben a hitén, illetve kereste az útját.  Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szociális munkát, majd Veszprémben hittudományt tanult. Itt Mosolygó Péter atyával folytatott beszélgetések erősítették hivatásában. 2012-ben jelentkezett a görögkatolikus szemináriumba. Nyíregyházán végezte tanulmányait, közben Angliában egy év szociális munkát végzett: időseket gondozott és fogyatékkal élőket ápolt. Egy gyakorló évet pedig a debreceni cigánypasztorációs kollégiumban és a csapókerti parókián töltött. Július 4-én vette feleségül Dr. Bozi Szilviát, aki állatorvosként dolgozik. Diakónusi szolgálatát Makón kezdi el. 

„Feleségemmel együtt bízunk abban, hogy segíthetünk másoknak is megtalálni a maguk útját Istenhez." Ehhez kérjük Isten áldását!

VEZETŐ HÍREK
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán

Stefano Parenti professzor volt a vendégünk

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek világnapjára
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán

Stefano Parenti professzor volt a vendégünk

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek világnapjára
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán
 
Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül
Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül
 
Idén már hatéves az angliai magyar görögkatolikus köz...
Idén már hatéves az angliai magyar görögkatolikus köz...
 
Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek vilá...
Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek vilá...
 
Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
 
Lítiás nagy vecsernye a budaörsi görögkatolikus templom...
Lítiás nagy vecsernye a budaörsi görögkatolikus templom...