Pest vármegyébe keresünk óvodavezetőt

Pest vármegyébe keresünk óvodavezetőt

2024-07-04 09:06:20
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Budapest
Hajdúdorogi Főegyházmegye
A Hajdúdorogi Főegyházmegye pályázatot hirdet a budapesti Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására igazgató munkakör betöltésére.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2024. augusztus 1-től - 2029. július 31-ig.

Óvodapedagógus munkakörre határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

 • 1081, Budapest, Bezerédj utca 16/a (székhely),
 • 2120, Dunakeszi, Barátság útja 2. (tagintézmény).

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai intézményvezetői feladatok ellátása mint igazgató feladata a Púétv. 17. §-a és 75. §-a szerint: az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek szakszerű oktatásának és keresztény nevelésének megszervezése és felügyelete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény és juttatások megállapítása közös megegyezéssel történik, amelyre a Púétv. és vhr. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • óvodapedagógusi felsőfokú végzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői/igazgatói szakképzettség,
 • legalább négy év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • legkésőbb az igazgatói megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, önálló cselekvőképesség,
 • a keresztény értékek ismerete és elfogadása, azokkal összhangban tervezett vezetői program elkészítése,
 • a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • intézményvezetői/igazgatói munkakörben szerzett vezetői tapasztalat
 • egyházi intézményben szerzett óvodapedagógusi, vezetői gyakorlat.

Elvárt vezetői kompetenciák:

 • szakmailag elhivatott személy, aki mások vezetésre is alkalmas,
 • egyházi élettel, keresztény értékekkel összhangban akarja és tudja munkáját ellátni,
 • digitális eszközök, irodai szoftverek használatában jártas,
 • jó vezetői képességekkel rendelkezik: határozott és együttérző, következetes és rugalmas, igényes és elfogadó, jó kapcsolatteremtő, közösségépítő, helyes konfliktuskezelő, ötletes és másokat érvényesülni segítő,
 • jól terhelhető, aktív együttműködésre kész és képes.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • a szükséges szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett,
 • szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, rövid- és középtávú fejlesztési elképzelésekkel,
 • egyházi ajánlás,
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltása alatt.

A munkakör betölthetőségének legelső időpontja: 2024. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ Czövek Éva oktatási megbízottól kérhető az oktatasimegbizott@hd.gorogkatolikus.hu e-mail címen. Az intézményben látogatás tehető Szkiba Tiborné óvodavezetővel való előzetes egyeztetést követően.

Az óvodával kapcsolatos információk elérhetőek a KIR-ben és a honlapon: www.oromhirvetel.hd.gorogkatolikus.hu

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, vagy személyesen a Hajdúdorogi Főegyházmegye Érseki Hivatala, Oktatási Iroda címére (4025. Debrecen, Petőfi tér 8.). Az „Örömhírvétel” kifejezést kérjük a borítékra felírni. Vagy elektronikus úton az oktatasimegbizott@hd.gorogkatolikus.hu címen.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázókat Kocsis Fülöp metropolita és néhány, általa kijelölt munkatárs személyesen meghallgatja. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást visszavonja, valamint a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 31,

Az eredmény közlésének határideje: 2024. augusztus 6.

VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
 
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
 
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
 
Isten a jókedvű adakozót szereti
Isten a jókedvű adakozót szereti
 
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
 
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor