Rekollekció a szinódus jegyében

Rekollekció a szinódus jegyében

2018-11-16 14:40:28
Szerző: Miskolci Egyházmegye
Kocsis Fülöp érsek
Fülöp metropolita tartott papi rekollekciót a Miskolci Egyházmegyében a püspöki szinódusról november 14-én. A XV. szinódus középpontjában a hit, a fiatalok és a hivatástisztázás kérdéskörében megfogalmazandó feladatok álltak. Kocsis Fülöp metropolita ezeket az irányelveket tárta az egyházmegye papjai elé, kitűzve a metropólia előtt álló hosszútávra szóló feladatokat. Fülöp atyával a rekollekció előtt készült beszélgetés.

- Már a szinódus előkészítésében is megjelent a fiatalok felé való nyitással egyfajta megújuló szemlélet.

A szinódust előkészítő munka során gyakorlat, hogy előtte a világegyház minden püspöki kara véleményt mond a kiadott kérdések segítségével. Ezek feldolgozására, megválaszolására minden egyházmegye saját módszert választhat. Ezzel párhuzamosan folyt, szintén a világegyház fiataljainak kérdezgetése az ifjúság-pasztoráció területéről. Kisebb, illetve országos szinten is hozzá szólhattak a témához, ezeket összefoglalva márciusban megrendezett ifjúsági találkozón fogalmazódtak meg ismét gondolatok. Ami egészen újszerű volt, hogy bárki, a világhálón keresztül lehetőséget kapott, hogy elmondja  véleményét. Több mint háromszázezren éltek ezzel a lehetőséggel, arányaiban legtöbben az ázsiai fiatalok. Ez talán meglepő, de tudnunk kell, hogy míg mi arról beszélünk, hogy a fiatalok elhagyják az egyházat, nem járnak templomba, az ott nem így van. A távol-keleti és egyes afrikai országok fiataljai sokkal aktívabbak, a keresztény önmagukra találásban példásan járnak élen. Látnunk kell, hogy a jólét nagyon megrágja a hitéletet.

- A mostani szinódusra a fiatalok is meghívást kaptak. Magyar résztvevő volt közöttük?

A szinóduson résztvevő harminc fiatal között nem, azonban a római világtalálkozóra utazó háromszáz között igen, egyikőjük görögkatolikus. Részvételük a tanácskozások hangulatát is meghatározta.

- Felvetődik a kérdés, hogyan lehet mindenkire érvényes irányelveket megfogalmazni a sokrétű kultúrával és hagyománnyal rendelkező országokban?

Ez egy óriási dokumentum, ami mindenre kiterjedően próbál irányelveket megfogalmazni, persze éppen ebben rejlik a nehézsége is a feladatnak. De ilyen az egyház is, egy gigászi család. Az egyik ilyen irányvonal, ami jól megfogalmazhatóan felszínre jött, a meghallgató egyház. Tehát nagyobb figyelemmel kell legyünk a fiatalokra. Eddig jobbára a püspök, a papok mondták meg mit kell tenniük. Persze továbbra is ők a kinyilatkoztatás közvetítői, de csatlakozni kell a fiatalokhoz, be kell lépni abba a közegbe, ahol a fiatalok élnek, és így elvezetni őket a Jézussal való találkozásra. Nagyon szemléletes evangéliumi kép ehhez az emmauszi tanítványok példája, amely mentén a záródokumentum is szemlélteti az egyház feladatait. Jézus együtt „lépeget” a tanítványokkal, faggatja őket, és ennek alapján kezdi el őket tanítani, egészen addig, míg a tanítványok aztán maguk nem kérik, hogy maradjon közöttük. Ezt kell tehát elérnünk, hogy mindenki önmagában érezze meg a Krisztus felé mutató igényét. A személyes találkozás élménye lesz az, ami, mint a tanítványok esetében is volt, elvezet ahhoz, hogy maguk is tanúságtevőkké váljanak, ők a lesznek a legjobb „tanítók” a saját kortársaik számára.

A másik jól körülírható irányvonal a hivatástisztázás, mint pedagógiai munka, ami egyben misszionálási lehetőség is. Ha egy fiatalt egyáltalán nem érdekel, hogy mit mond a pap, de ha ő, vagy más erre alkalmas személy, egy hitoktató, aki elkezdi kérdezgetni ki vagy te, mi a dolgod, tehát aki abban segít, hogy önmagára találjon a fiatal, hogy megtalálja saját helyét a világban, akkor ez már egy óriási lépés a Teremtővel való kapcsolatának rendezésére, hiszen az életét is Tőle kapta. Ezen az úton is a távollevő fiatalokat is közelebb tudják vinni Istenhez. Sőt ugyanígy, akik a hivatásukat keresik, az Istennel való kapcsolatukat is erősítik.

- Ezek az irányelvek a pasztorációs módszerek megújítását is feltételezik.

Igen, szemléletváltást, esetleg új eszközök használatát igényli, de ezt a záródokumentum már nem részletezi. Az már a püspökök feladata, hogyan alkalmazzák tovább saját területükön, aminek a hatása természetesen csak jóval később lesz látható, érezhető.

- Metropolita atya miben szeretne változtatásokat?

Püspökök, papok legyünk meghallgatóbbak, odafigyelőbbek. A miránk is jellemző hivataloskodó hangvétel, amellyel elvárjuk egy fiataltól, hogy keressen minket, keresse az egyházat, már nem működik. Meg kell ismernünk az ő életterüket, megtanulnunk az ő nyelvezetüket, kivált azt, amit az őket körülvevő digitális világ diktál. Jó lehetőséget látok továbbá arra, hogy az intézményeken keresztül tudjunk megszólítani minél több fiatalt.

- Van elég olyan fiatal hazánkban, aki megszólításra vár?

A szinódus arra is rámutatott, hogy sokkal több az a fiatal, aki Istent keresi, mint akikkel nekünk kapcsolatunk van. Azt is szem előtt kell tartani, hogy alapvetően van bennük egyfajta istenkeresés. Amikor önmagát keresi, és a szórakozásban merül ki a fiatal lét, az egy abszolút meddő folyamat, amiből kimozdítani őket nem könnyű. De ha tudjuk, hogy a szórakozó helyen bulizó, vagy a droghoz nyúló fiatalban ugyanúgy ott van ez az istenkeresés, akkor könnyebb megérteni, hogy őt nem elítélni kell, hanem utána menni, belépni az életterébe, a saját nyelvezetében megszólítani. Úgy vélem ezeket a feladatokat most fogjuk megtalálni, most kell kidolgozni. Erre sürgető szükség van, hiszen éppen ezt a belső nyitottságot tépázza, bénítja a szórakozást istenítő világ, de tudnunk kell, hogy lelkük mélyén ott van a nyitottság, a lelkesedés, amit meg kell látnunk. Az viszont nekünk nagy segítség, hogy keresztény szellemű ország vagyunk, amit sokkal jobban ki kellene használnunk.

VEZETŐ HÍREK
2019.10.20. - Hangos kiegészítés a szertartási utasításhoz

Megmutatjuk a Görkapocs Fesztiválon mit eredményez az Istennel való együttműködés! - Részletes programmal

A Szentatya, Ferenc pápa üzenete a missziók vasárnapjára
 
AKTUÁLIS
Zarándoklat utótalálkozó a Görkapocs Fesztiválon

Ismét lesz Szent Liturgia a londoni görögkatolikusoknak

Jézus-ima Debrecenben
 
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
2019.10.20. - Hangos kiegészítés a szertartási utasításhoz

Megmutatjuk a Görkapocs Fesztiválon mit eredményez az Istennel való együttműködés! - Részletes programmal

A Szentatya, Ferenc pápa üzenete a missziók vasárnapjára
 
AKTUÁLIS
Zarándoklat utótalálkozó a Görkapocs Fesztiválon

Ismét lesz Szent Liturgia a londoni görögkatolikusoknak

Jézus-ima Debrecenben
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Irodalmi ihletésű zenei csemege érkezik a Görög Zenei E...
Irodalmi ihletésű zenei csemege érkezik a Görög Zenei E... class=
 
Kántori találkozók Fülöp metropolitával
Kántori találkozók Fülöp metropolitával  class=
 
Debrecenbe érkezik a Magyar Katolikus Rádió országjáró...
Debrecenbe érkezik a Magyar Katolikus Rádió országjáró... class=
 
Jézus-ima Debrecenben
Jézus-ima Debrecenben  class=
 
Ismét lesz Szent Liturgia a londoni görögkatolikusoknak ...
Ismét lesz Szent Liturgia a londoni görögkatolikusoknak  ... class=
 
Zarándoklat utótalálkozó a Görkapocs Fesztiválon
Zarándoklat utótalálkozó a Görkapocs Fesztiválon  class=