Szoborfelújítás a budapesti Fő utcán, és ami mögötte van

Szoborfelújítás a budapesti Fő utcán, és ami mögötte van

2020-07-28 11:06:26
Szerző: Hekler Melinda/Hajdúdorogi Főegyházmegye
Kultúra
Budapest
Hajdúdorogi Főegyházmegye
Szent Balázs, Szent Flórián és Szent Miklós szobrai a fő utcai Szent Flórián kápolna homlokzatán sok mindent láttak már: 1760 körül kerültek fel a szoborfülkébe, túlélték Budapest bombázását és 2019-ben szakszerű restaurálásuk is megtörtént. A munkálatok izgalmas részleteiről Fabók Balázs, egyházközségi képviselőtestületi tagot és Ákos parókus atyát kérdeztük.

Jól jön a parókián egy restaurátor művész, aki nemcsak hívőként, szakemberként is szemmel tartja, figyeli temploma állapotát, főleg, ha a „Templomatyák” Bizottság tagjaként felelős az épület állapotának megóvásáért. 

Nemcsak rajtunk, embereken, hanem építményeinken is fog az idő vasfoga, és az utóbbi években  a Fő utcai templom körül is mindig volt mit csinálni. A lelki hajlékra méltán lehetnek büszkék a görögkatolikus hívek, hiszen barokk műemléknek számít, szakrális értékén felül minden magyar ember számára kulturális értéket hordoz. Az utóbbi néhány évben folyamatosak a kisebb-nagyobb épületmegóvási-karbantartási munkálatok a Fő utcai templomon, ezek koordinálását a már említett gondviselő szempár tulajdonosa, Fabók Balázs vállalta el, aki saját cégével maga is műemlék épületek, műtárgyak restaurálásán dolgozik. 

A szobrok megújulása 

A tavalyi restaurálást Egry Hunor restaurátorművész végezte, míg a szükséges állványzatot Fabók Balázs cége felajánlásból biztosította. „Állványzatra azért volt szükség, mert ezeket a nehéz szobrokat nem lenne egyszerű ilyen magasról leemelni, és nem is voltak olyan rossz szerkezeti állapotban, hogy erre szükség lett volna, így restaurálásuk a helyszínen zajlott” - meséli Fabók Balázs. Nagyjából szeptembertől október végéig zajlottak a munkálatok. „Talán nem is annyira szembeötlő a változás, pedig sok minden történt a szobrokkal: a fém atribútumokat konzerválták és újraaranyozták, szemcseszórásos tisztítással eltávolították a felületi szennyeződéseket, mely a nagyvárosi környezetben jelentős mértékben besötétítette a szobrokat és kémiai károsodásokat is elindított a kőanyagban” – meséli a görögkatolikus szakember.


Fabóktól megtudtuk, hogy a felújítás már nagyon időszerű volt, mert amellett, hogy rengeteg szakszerűtlen kiegészítést kellett kicserélni a szobrokon és sok plasztikai hiányt pótoltak, olyan munkafolyamatok elvégzése is megtörtént, melyek hiányában később már visszafordíthatatlanná váltak volna egyes károsító folyamatok, és nemcsak a restaurálás költségei emelkedtek volna, de a barokk szoboregyüttes is jelentős mértékben veszített volna eredeti részleteiből. 

A szobrok múltja 

A Szent Flórián szobor Wéber József Lenárt, a Szent Balázst és Szent Miklóst ábrázoló szobor Eberhart Antal alkotása. A Szent Balázs szobor megsérült a második világháborúban, majd Óra Sándor újrafaragta.

Makláry Ákos atya a Fő utcai templom parókusa elmondta: „Igaz, hogy a bizánci rítusban nincsenek szobrok, de templomunkat eredetileg római katolikusok használták, és éppen száz esztendővel ezelőtt Budapest Fővárostól az esztergomi érsek jóváhagyásával a Budán élő görögkatolikusok ajándékba kapták meg. A homlokzat három szobra a keleti és a nyugati kereszténység három nagy szentjét ábrázolja, ezért így együtt a görögkatolikus híveknek különösen is kedvesek.” 

Szoborsors a nagyvárosban 

Budapesten és más nagyvárosokban is jellemző, hogy a kültérben elhelyezett kőszobrok a magas légszennyezettség miatt anyagukban károsodnak, mert a járművek égésterméke, a szmog olyan kémiai, savas reakciókat indítanak be, amik „oldják” a köveket. A mészkövet gipsszerű anyaggá képesek átalakítani, ami utána már porlik, akár le is hullik az utcára, tehát még veszélyes is lehet. A köztérben álló mészkő szobrok másik nagy ellenségei a madarak, legfőképp a galambok. A tollas állatok előszeretettel piszkítanak rájuk, de előfordul, hogy fészekrakáshoz használják a művészeti alkotásokat. Ürülékük szintén kémiai reakcióba léphet a mészkővel, a lerakódott szennyeződés rácementálódik a felületre. A leleményes ember azonban igyekszik a maga eszközeivel felvenni a harcot: az utóbbi időben bevett gyakorlattá vált, hogy amikor homlokzatra egy-egy szoborhoz feljutnak a szakemberek, úgy vonulnak le onnan, hogy ellátják a felületeket galambvédő, madárriasztó tüskékkel. Nem történt ez máshogy a Fő utcán sem. 

Titokzatos színek 

Szokatlan jelenség lehet a mai ember számára, hogy ezek a szobrok annak idején ki voltak festve, színesek voltak, de a bőrszín és a ruhák különböző színeiből ma már csak a fém részletek aranyozottsága utal a múlt ecsetvonásaira. Bár a restaurátor itt-ott talált szinezéknyomokat a Fő utcai szobrokon, de az általános eljárás szerint a szobrokat ma már nem színezik vissza. Nagyon kevés olyan információ maradt fenn a javítások, régi restaurálások után, ami alapján hitelesen lehetne rekonstruálni az eredeti színvilágot, illetve alig van színes köztéri szobrunk, valószínűleg komoly visszatetszésre adnának okot. „Az idő múlásával ma már másképp is közelítünk a kőhöz. Ezen a templomon is vannak homlokzati kőelemek, amiket meg szoktak fosztani mostanában a homlokzati színezéktől, mert a követ akarják láttatni, holott néhány évszázaddal ezelőtt a kő csak egy formahordozó eszköz volt, tehát szinte mindig festett volt.

Az elmúlt 60-70 év műemlékvédelmi gyakorlatában voltak divatként váltakozó irányelvek – ezeknek köszönhetjük például a 70’-es évek vasbeton romkiegészítéseit, de ugyanilyen jelen korunk totális rekonstrukciós hulláma – ezek mindig megosztották a szakembereket, de vannak bizonyos konszenzusok. Manapság, bár a nem szakmai megrendelőkben mindig erős a szándék a természetes kő felületek bemutatására, általánosan elfogadott szakmai gyakorlat, hogy a homlokzatok kő elemeit (főleg nyíláskeretek, párkányok, oszlopfejezetek) festik, azok színezését beleillesztik a teljes architektúra rendszerébe.” – meséli a restaurátorművész, majd folytatja. „Amellett, hogy nyilvánvalóan ez volt a művet létrehozó alkotó (építész) szándéka is, el kell ismernünk, hogy egy kulturális műveltségében érzékenyebb, kifinomultabb korszak „termékével” állunk ilyenkor szemben és a legkevesebb, amit a restaurálásban vagy rekonstrukcióban részt vevő szereplőknek tenniük kell, hogy a lehető legnagyobb tisztelettel állítják helyre és őrzik meg azt. Hátha ezeken a kulturális „kapukon” keresztül átszivárog egy kevéske a régi idők harmóniájából a jelenkor kissé zavarossá váló életébe. Saját kultúránk fennmaradt tárgyi emlékeit megőrizni és hitelesen továbbadni, bemutatni a jelenkor emberének – elnézést a párhuzamért - valami olyasmi lehet, mint a Szentírást közvetíteni vasárnaponként a híveknek…” - véli Fabók Balázs. 

Szükséges (anyagi) háttér 

Ákos atya elmondta, régóta várták már a Fő utcán a kedvező alkalmat a restaurálásra. Gyűjtést hirdettek, ami nagyon sokakat megérintett, így a munkálatok költségeinek fedezésére "házon belül" körülbelül a teljes összeg egynegyede állt rendelkezésünkre. Budapest II. Kerületének Önkormányzata támogatása a másik negyedet biztosította számunkra, a fennmaradó ötven százalékot pedig a Hajdúdorogi Főegyházmegye nyújtotta abból a kormánytámogatási keretből, amely egyházi ingatlanok állagmegóvására kapott. A parókus kifejezte, minden támogatónak hálásan köszönik az áldozatvállalást!

A Fő utcai templomban folyamatosak voltak a kisebb-nagyobb felújítások: az elmúlt években a templom ablakait restaurálták, a belső festést végezték el, a tetőszerkezetet és a karzatot kellett felújítani, és a fűtést korszerűsíteni. Jelenleg éppen az üvegablakok cserélődnek, és egy tervezett homlokzatfelújítás veszi nem soká kezdetét.

Jó látni, ahogy szépülnek és gyarapodnak parókiáink!

 

 

 

VEZETŐ HÍREK
Szent István ünnep zarándoklat

Az Istenszülő elszenderülése

Célba ért a 20. ifjúsági gyalogos zarándoklat
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Szent István ünnep zarándoklat

Az Istenszülő elszenderülése

Célba ért a 20. ifjúsági gyalogos zarándoklat
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Szent István ünnep zarándoklat
Szent István ünnep zarándoklat
 
Célba ért a 20. ifjúsági gyalogos zarándoklat
Célba ért a 20. ifjúsági gyalogos zarándoklat
 
Állásajánlat - szakács munkakör betöltésére
Állásajánlat - szakács munkakör betöltésére
 
Megjelent a Görögkatolikus Szemle augusztusi száma
Megjelent a Görögkatolikus Szemle augusztusi száma
 
Lelki nappal folytatódott az ifjúsági gyalogos zarándokl...
Lelki nappal folytatódott az ifjúsági gyalogos zarándokl...
 
A huszadik ifjúsági gyalogos zarándoklat 3. napja
A huszadik ifjúsági gyalogos zarándoklat 3. napja