Kisasszony-napi búcsú Máriapócson
2016.szeptember 13., kedd

Kisasszony-napi búcsút tartottak Máriapócson, 2016. szeptember 10-én, szombaton, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye zarándoklatával indult a hétvége, melyen több mint 25 atya vett részt híveivel együtt. Az Ungvárról érkezett zarándokok vezetésével, kórusuk közreműködésével végeztek szláv nyelvű Szent Liturgiát. Ebbe kapcsolódtak be a három busszal érkező ózdi római katolikusok is. Délután - már hagyományos módon - vecsernyével kezdődött meg a Kisboldogasszony-napi búcsú, majd római és görögkatolikus szertartásokkal folytatódott. Este a régi temetőben halottainkra emlékeztünk a Parasztász szertartásával, majd egész éjszakás virrasztás kezdődött a kegytemplomban Kocsis Fülöp érsek atya vezetésével.

Vasárnap az ünnepi Szent Liturgiát Szocska Ábel apostoli kormányzó atya vezette, a szónok Beregi István mezőladányi parókus atya volt. Beszédében köszöntötte mindazokat, akik e szép zarándoklattal indítják a görögkatolikus egyházi évet. „Királyi papság, szent nemzet” – idézte többször is Péter apostol 1. katolikus leveléből István atya, emlékeztetve a jelenlévő ezreket, miért is jövünk Máriapócsra. Nem csupán az Istenszülő közbenjárását kérni ügyes–bajos dolgainkban, nem is csak azért, hogy az ő születését ünnepeljük, hanem azért is, hogy valami megfoghatatlant jelenítsünk meg a világban, hogy a világ számára láthatóvá tegyük hitünket.

A máriapócsi könnyező  ikon bemutatásakor a vallásos élettől távol álló látogatóink gyönyörködve hallgatják a magyarázatot: az Istenszülő gyermekére mutat, mely mozdulat jelentése a gyakorló keresztény ember életmódjának összefoglalása: íme, a Ti utatok, íme, a mi Utunk. Egy búcsú – jelen esetben a Kisasszony-napi búcsú - és a rajta résztvevő zarándoktömeg: útmutató jelzés a világ számára, hitünk egyfajta megvallása. Ennek is a tudatos okok között kell lennie, amikor Máriapócsra indulunk.

A zarándokok sokasága, a búcsú méltóságáért szolgálatot vállaló atyák és civilek munkája, és a pócsi Szűzanya közbenjárására a Gondviselő Isten kegyelmének köszönhetően méltó módon kezdtük meg az új egyházi évet.

Máriapócs Nemzeti Kegyhely