Szikora Ede Szabolcs papszentelése
2016.szeptember 20., kedd

2016. október 1-jén, szombaton dr. Orosz Atanáz püspök atya Szocska A. Ábel apostoli kormányzó atya közreműködésével a Nyíregyházi Egyházmegye papjává szenteli Szikora Ede Szabolcs diakónust.

Nagy szeretettel és tisztelettel várják a paptestvéreket, híveket, rokonokat, barátokat a szertartásra, melyet a beregdaróci görögkatolikus templomban 10 órakor kezdődő Szent Liturgia keretében tartanak meg. A papszentelés mellett a templom búcsú is ekkor lesz megtartva.

A közös ünneplést agapéval zárják, melyen minden megjelentet szívesen látnak!

Nyíregyházi Egyházmegye