Templombúcsút tartottak Debrecenben
2016.október 2., vasárnap

A görögkatolikus egyházban október elseje jeles nap. Ekkor ünnepeljük az Istenszülő Szűz oltalmát. A X. század elején a konstantinápolyi Blacherna templomban az Istenszülő megjelent Krisztusért balgatag Szent Andrásnak. A hagyomány szerint ekkor az Istenszülő megszabadította a fővárost az ostromló szaracénoktól (egy másik forrás szerint a pusztító járványtól). Krisztusért őrültséget színlelő Szent András szokása volt, hogy az Istenszülőnek szentelt templom ambónja előtt állva imádkozzon, amíg erejéből telik. Egy virrasztás során hajnal négykor látta, hogy a királyi ajtónál az Istenszülő a kíséretével együtt megjelenik, és hosszan imádkozik. Az imája közben a vállkendőjét levette a fejéről és a jelenlévő nép feje fölé terjesztette. Másnap pedig elmúlt a csapás a városról. 

Az ünnep alkalmából templombúcsút rendeztek Debrecenben, az Attila téren 2016. október 1-jén. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Kocsis Fülöp, érsek-metropolita és Dr. Papp László, polgármester is.

Kocsis Fülöp, érsek-metropolita a prédikáció során úgy fogalmazott: „Meg kell látnunk az Istenszülőnek a segítségét életünkben. Az a balgatag ember, András, aki nagyon sokat imádkozott, ő bizony meglátta. Minél többször jövünk el mi is a templomba, rájövünk, hogy életünk legfontosabb építménye a templom, és akkor értjük meg, hogy bennünk van az Isten, bennünk van az égnek és a földnek az összeköttetése. Az ünnep rávezet bennünket arra, hogy megértsük egész életünknek a lényegét: amely nem más, mint ez: egyesüljünk az Istennel, és meglátjuk buzgóságunkban, hogy az Isten mindent megad nekünk ahhoz, hogy ez megtörténhessen.”

Kapin István, parókus atya az ünnepen azt is elárulta, hogy a jövőben jelentős fejlesztésekre készülnek az Attila téren. Felújítják a templomot kívül-belül, építenek mellé egy játszóteret, és a mellette lévő területen szeretnének létrehozni egy látogatóközpontot közösségi házzal, amelyben lenne egy 150 főt befogadó terem.

Dr. Papp László, polgármester úr az agapén kijelentette: „büszkén mondhatom, hogy Debrecen most már háromszoros püspöki székhely és gyakorlatilag a magyar egyházi élet egyik központja az országban. Debrecen erősödik hitben. A görögkatolikus közösség pedig akkor lesz egyre inkább gyarapodó, ha kifelé és befelé is egységes tud maradni. Ha van megértés az új dolgok iránt, és erre akkor van lehetőség, ha megtaláljuk a közös hangot. Én hiszem, hogy ez a görögkatolikus közösség ilyen: nyitott az új lehetőségekre.”

Hajdúdorogi Főegyházmegye