Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Agathón (28.) Dániel abba mondta: „Mielőtt Arszeniosz abba atyáimhoz jött, ők is Agathón abba mellett voltak. Agathón abba pedig nagyon szerette Sándor abbát, mert az aszkéta volt és alapos ember. Egyszer történt, hogy összes tanítványa sást mosott a folyóban, Sándor abba pedig igen alaposan dolgozott. A többi testvér azt mondta az öregnek: »Sándor testvér semmit sem csinál!« Mivel meg akarta gyógyítani őket, így szólt hozzá: »Sándor testvér, jól mosd meg ezeket, hiszen ez len!« Amikor pedig az meghallotta, elszomorodott. Később ezekkel a szavakkal vigasztalta meg őt az öreg: »Talán nem tudtam, hogy helyesen cselekszel? Ámde azért mondtam ezt az ő jelenlétükben, hogy engedelmességed által helyreigazítsam gondolatukat, testvérem.«” A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010