SZERTARTÁSAINK
Szokásos kezdet

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és
örökkön-örökké!
(Ha nem pap kezdi, akkor: Szent atyáink imái által, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk!)
olv.: Amen.

Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked!
Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen
vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek
megadója, jöjj el, és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden
szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk! (3x)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor
és örökkön-örökké. Amen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől!
Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd
meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor
és örökkön-örökké. Amen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól!

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és
Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Olv.: Amen.