Jézus Krisztus halála a nép hálátlanságának következménye - Nagypéntek a főszékesegyházban

Jézus Krisztus halála a nép hálátlanságának következménye - Nagypéntek a főszékesegyházban

2021-04-02 22:11:26
Szerző: H Varga Eszter, fotó: Domokos Éva / Hajdúdorogi Főegyházmegye
Debrecen
Húsvét
Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb ünnepe: Jézus kínszenvedésének, halálának és sírba tételének napja. Az Anyaszentegyház ősi hagyomány szerint nem mutat be Szent Liturgiát ezen napon, mert maga az örök Főpap, Krisztus az áldozat a kereszt oltárán.

A debreceni főszékesegyházban felállított üres sír emlékeztette szimbolikusan a híveket Jézus passiójára. A hagyományoknak megfelelően e napon sírbatételi vecsernyét végeznek a görögkatolikus templomokban.

Mit cselekedtem nektek, én népem? * Nem árasztottam-e el Júdeát csodákkal? * S nem támasztottam-e fel a holtakat puszta szóval? * Mindezeket mivel viszonozzátok nekem? * Miért nem emlékeztek vissza rám?

Mikor egyházunk ezeket a sorokat énekelteti velünk a nagypénteki vecsernyén, akkor Jézus fájdalmára mutat rá. Arra a fájdalomra, ami erősebb minden testi gyötrelemnél, amelyet Jézus akkor érzett, amikor a nép hálátlanságból halálra adta őt, mert ez volt halálának az oka: a hálátlanság – hívta fel a figyelmet prédikációja elején Dobos András atya, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola dogmatika tanára. Persze a nép vezetői, az irigységtől elvakult farizeusok és főpapok úgyis addig mesterkedtek volna, amíg ki nem oltják a nagyhatású tanító életét. De, ha a nép ott és akkor kiáll Jézus mellett, nem kellett volna mindenkitől elhagyatva, meggyalázva meghalnia. De a nép akkor Barabást választotta, pontosabban dacból, hálátlanságból nem Jézust választotta – világított rá András atya, majd egy érdekes ellentétre hívta fel a figyelmet.

A Nagyhét evangéliumi szakaszait hallva talán feltűnhet, hogy mintha az evangélisták nem egyeznének a történések sorrendjét illetően. Mert az első három evangélista azt írja le, hogy Jézus a zsidók húsvétjának ünnepén halt kereszthalált; pontosan magán az ünnepen. S hogy az előestén még elfogyasztotta tanítványaival a pászkavacsorát, amit ősei évszázadok óta elfogyasztottak az Egyiptomból szabadulás emlékére. Ezen a vacsorán adta nekünk Jézus testét és vérét új szövetséget, örök szövetséget kötve velünk. János érdekes módon másként tárja elénk az eseményeket: nála Jézus az előkészület napján hal meg, erre utal az a megjegyzése is, hogy a zsidók vezetői nem mentek be Pilátus palotájába, nehogy tisztátalanná váljanak, mert így nem részesülhettek volna a húsvéti vacsorából.

„Vajon honnan ez az ellentmondás? Máté, Márk és Lukács evangélista emlékezne rosszul vagy János az, aki összekuszálja az eseményeket?” – vetette fel a kérdést András atya és hozzátette, hogy a Szentírás tudósai mindenféle magyarázattal álltak már elő, hogy feloldják ezt az ellentét, de valójában nincsen szó olyan éles ellentétről. Arról van szó, hogy mind a négy evangélista annyira egyben látja ezeknek a napoknak az eseményeit, hogy szinte minden eggyé olvad, és mindannyian azt akarják bizonyítani, hogy Jézus az igazi húsvéti bárány, csak máshová helyezik a hangsúlyt. Az első három evangélista úgy írja le az eseményeket, hogy Jézus a titkos vacsorán már a régi bárány helyett önmagát adja az apostoloknak, míg János figyelmét más köti le.

„Az ő időrendjében Jézus abban a pillanatban hal meg, amikor Jeruzsálemben a templom tövében kis bárányok ezreit vágják le a főpapok. Abban a pillanatban szúrja át szent oldalát a lándzsa, amikor kis bárányok sokasága áldoztatik fel a templom oldalában, azért, hogy a zarándokok családonként este elfogyaszthassák. Jánost megrendítik az előképeknek, a próféciáknak, a törvénynek ez a beteljesedése és ünnepélyes szavakkal írja le evangéliumában: egy a katonák közül lándzsával megnyitotta az Ő oldalát és legott vér és víz jött ki” (vö Jn19, 33)” – magyarázta András atya és hozzátette, Jézus az igazi húsvéti bárány, amint megmondta ott, az utolsó vacsoráján: „ez a test értetek adatik”. S ezt az érteteket nem úgy kell érteni, hogy a ti kedvetekért, hanem ti helyettetek, a ti bűneitekért, nektek kellene meghalnotok, de én halok meg.

De miért is rendelte el Isten Mózes által a Húsvét megünneplését? Azért mert tudta jól, hogy az ember szíve ingatag és feledékeny, ezért emlékeztetőül rendelte el. A húsvéti vacsora minden gesztusa, minden szava, cselekedete erre irányul, hogy emlékezetükbe véssék, hogy Isten hűséges és nem hagy el a legnehezebb pillanatban sem. Mihelyst a gyermekek értelme nyiladozik megtanítják őket erre. Miért nem emlékeztek vissza tetteimre? – utalt ismét a vecsernye énekére András atya és megjegyezte, hogy igen szörnyű bűn a hálátlanság, s mégis milyen könnyen esünk a hálátlanság bűnébe. Például akkor, amikor elégedetlenek vagyunk, csakúgy, mint a zsidók, akik épphogy kiszabadultak az egyiptomi fogságból, rálépett lábuk a szabad földre a Vörös-tenger után, s máris zúgolódni kezdtek, hogy nincsen vizük. S ekkor az Isten adott nekik vizet.

Majd azért zúgolódtak, hogy nincs mit enniük, megkapták a mannát, ám ráuntak az eledelre és másra vágytak. Isten ekkor fürjeket, tehát húst küldött, s mikor minden megvolt már és elérkeztek az ígéret földjének határához, akkor a kémek felderítették és megállapították, hogy csodás terület ez, amit Isten nekik készített, de úgy ítélték meg, elfoglalni nem tudják, mert a hatalmas és erős néphez képest a zsidók gyengék. Megtorpantak az ígéret földjénél, mert a hálátlanságból bizalmatlanság születik – részletezte tanítását András atya.

Ha Jézus egyik nagy fájdalma a kereszten a nép hálátlansága volt, szívének másik gyötrelme a bizalmatlanság volt, amelyet tanítványai részéről tapasztalt. Hiába jövendölte meg számos alkalommal, hogy ez vár rá, ne lepődjenek meg, hiába mutatta meg istenségét, dicsőségét bizalmas barátainak a tábor hegyén, hiába azon a titkos vacsorán többször elmondta: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek bennem, a tanítványok ott és akkor meg voltak győződve arról, hogy Jézus már nem fog győztesen kikerülni ebből a helyzetből.

„Nagy kísértés a bizalmatlanság, amikor nem vagyunk képesek hinni abban, hogy Isten meg tud változtatni egy helyzetet, amikor nem vagyunk képesek hinni a másikban, hogy meg tud változni. A bizalmatlanság kísértés, önmagában nem tehetünk róla, de ha hálátlan szívben ver gyökeret, akkor eluralkodik az emberen” – mondta András atya.

Jézust is megkísértette a bizalmatlanság, engedte, hogy az emberi létnek ez az egyik legnagyobb sötétsége meglepje Őt a kereszten, és mit csinál Jézus? Ajkára veszi a 22. zsoltár szavait: „Én Istenem, én Istenem miért hagytál el engem?” – ez az a zsoltár, amelyben az imádkozó megígéri, hogy ha Isten kiszabadítja őt a nehézségből, akkor örökké emlékezni fog és emlékeztetni fog másokat.

„Elképesztő, hogy milyen hálátlanokká, bizalmatlanokká tudunk válni, mintha Isten nem bizonyított volna már százszor, ezerszer a mi életünkben. S ha egy olyan helyzet áll elő, amit nem tapasztaltunk még, amihez nem vagyunk hozzászokva, akkor pánikba esünk, s olyankor szívünkben együtt kiáltjuk a néppel Barabás nevét. Gyakoroljuk hát a hálát, mégpedig úgy, hogy emlékezünk Isten jótetteire minden nap, mielőtt nyugovóra térünk, mikor felébredünk. S amikor a Húsvét nehéz, akkor emlékezzünk szép Húsvétjainkra, s akkor hálával telik meg szívünk és a bizalmatlanság nem ver benne gyökeret és megnyugvást találunk Jézus ígéretében” – zárult András atya homíliája.  

A sírbatételi vecsernyét követő szokásos körmenet sajnos a járvány miatt idén is elmaradt, így a szertartás zárásaként a plascsenyicát (sírlepel) csak a szentélyben és a templomban vitte körbe paptársaival Fülöp metropolita atya, majd helyezte el a síron.

VEZETŐ HÍREK
Családok és nyugdíjasok is jelentkezhetnek

Ebben a tanévben is lesz középiskolai hittanverseny

Magyar-könyvtár szakos pedagógust keresnek Debrecenben
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Családok és nyugdíjasok is jelentkezhetnek

Ebben a tanévben is lesz középiskolai hittanverseny

Magyar-könyvtár szakos pedagógust keresnek Debrecenben
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Angolt tanárt keresnek a debreceni gimnáziumba
Angolt tanárt keresnek a debreceni gimnáziumba
 
Magyar-könyvtár szakos pedagógust keresnek Debrecenben
Magyar-könyvtár szakos pedagógust keresnek Debrecenben
 
Ebben a tanévben is lesz középiskolai hittanverseny
Ebben a tanévben is lesz középiskolai hittanverseny
 
Családok és nyugdíjasok is jelentkezhetnek
Családok és nyugdíjasok is jelentkezhetnek
 
Aki zarándokol, önmaga felé tart...
Aki zarándokol, önmaga felé tart...
 
Minden hónap első vasárnapján
Minden hónap első vasárnapján