Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya húsvéti homíliája

Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya húsvéti homíliája

2019-04-21 02:48:17
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Húsvét
A bűneinket kell legyőznünk, hogy szentekké legyünk, és önmagunkon keresztül megszenteljük a világot. Ezért fontos hinnünk a győzelemben. Ezért fontos hinnünk a föltámadásban!

Krisztusban szeretett testvéreim!

Nagy örömmel, erővel, szívből énekeljük ezen a szertartáson azt, hogy „Föltámadt Krisztus”, mégis sokszor olyanok vagyunk, mint a győztes olimpiai csapat azon tagjai, akik nem mernek hinni abban, hogy valóban világbajnokok lettek. Vagy mint a végzetes kimenetelű csata katonái, amelynek győzteseiként nem merünk igazán hinni a győzelemben. Továbbra is félünk, hátha ez még nem a teljes diadal. Még visszajöhet az ellenség, még újra támadhat. Még mindig félünk: mi lesz, ha újra ránk támad?

Nyilván saját magunkból indulunk ki. Nem én vagyok éppen a hadsereg legjelesebb katonája. Ha a többiek is olyanok lennének mint én, akkor valószínű, csakugyan aligha győzhettünk volna. A világbajnok olimpiai csapatban is én vagyok a leggyöngébb láncszem. Ha rajtam múlt volna, egészen biztosan nem győzünk. Ez igaz.

Csakhogy a csapatban mások is vannak. Hősök, szentek, állhatatosak, erősek. De még csak nem is nekik köszönhető a végső győzelem, hanem egyedül a vezérnek, a kapitánynak, aki szintén tagja a csapatunknak, aki szintén harcolt, harcol velünk. Egyedül neki köszönhetjük, hogy végérvényes legyőztük az ellenséget. Igen, az a nagy baj, hogy ebben az egyedüli győztes hadvezérben nem hiszünk, félelmünkben nem merünk benne bízni.

Még mindig félünk. Még mindig a saját gyöngeségeinket látjuk, ennek félelme uralja a gondolkodásunkat. Mert igaz, egyéni csaták is vannak. Ha a ringbe szállunk, bizony, sok ütést kapunk mi magunk is, sok sebtől szenvedünk, sokszor elesünk. De a vezér, a mester mindig fölemel, mindig ad új erőt nekünk. A ringben nem az győz, aki erősebb, aki gyorsabb, hanem az, aki hisz a győzelemben. Aki eleve úgy áll ki a küzdelembe, hogy tudja, már eldőlt a csata, hiszi, hogy a győzelem már a kezében van.

Ezért tűnünk vert seregnek, mert bár Mesterünk, Vezérünk, egyszer s mindenkorra kivívta nekünk a győzelmet, már legyőzte az ellenségeinket, mi még sem merünk neki hinni, mi mégis kétségeskedünk, félünk, tipródunk, toporgunk, nem merjük hinni, hogy legyőzhetetlenek vagyunk.

Ki az ellenség? Az ellenség nem a szegénység, amelyet le kell győznünk. Nem a társadalmi kirekesztés, a gazdasági- vagy migránsválság, nem a politikai igazságtalanság, nem az ökológiai katasztrófa. Ezek mind csak tetteink következményei. Ezek ellen hiába harcolunk, ezek csak tünetek, bűnös életünk lenyomatai. Képzeljük csak el, mi történne, ha valami különleges csoda folytán sikerülne megszüntetni a szegénységet, a társadalmi igazságtalanságokat, a válságokat, ha megoldódna a megoldhatatlannak látszó ökológiai katasztrófa, de közben bűnösek maradunk! Miféle következménye lenne ennek? Mit érnénk a világ rendbehozatalával, ha a lelkünk kárát vallja, mi pedig az örök kárhozatra jutunk?

Testvéreim! A bűn ellen kell harcolnunk. Mindenekelőtt a saját bűneink ellen. Ez az igazi ellenség! Ez az, ami magával hoz minden szörnyű következményt, igazságtalanságot, válságot, katasztrófát. A bűnnek legyőzői kell, hogy legyünk. Ha szentté válunk, akkor tudjuk, hogyan forduljunk szegény testvéreinkhez, tudjuk, mit kell tennünk a jogtalanságot szenvedő embertársainkkal, látni fogjuk, mi a teendő egy-egy válsághelyzetben, a szentek nem pusztítják önző módon a világot. A bűneinket kell legyőznünk, hogy szentekké legyünk, és önmagunkon keresztül megszenteljük a világot.

Ezért fontos hinnünk, testvéreim, a győzelemben. Ezért fontos hinnünk a föltámadásban. Elengedhetetlenül fontos hinni abban, hogy Krisztus föltámadása az én föltámadásom is. Hinni abban, hogy a bűn nem uralkodik rajtam. Hogy bármennyire is bűnös vagyok, igen, erősebb az irgalom, erősebb a szeretet, erősebb az Isten, aki megbocsát, aki fölemel, aki bennünk él.

Ezzel a megfontolással kérdezem, drága testvéreim, hogy hiszünk-e a föltámadásban. Hisszük-e azt, hogy nem uralkodhat rajtunk a bűn? Hisszük-e azt, hogy a mai ünnep az egész világ megváltása. Éppen azért kell ebben hinnünk, mert a föltámadt Krisztus rajtunk keresztül akarja, és csak rajtunk keresztül tudja megszentelni a világot. Ezért kéri tőlünk ezt a hitet. Ezért erősít meg bennünket mindig, de különösen ezen az ünnepen, e csodálatos szertartásban, amikor százszor kimondatja velünk: hiszünk a föltámadásban, tudjuk, hogy Krisztus föltámadt.

Testvéreim! E lelkesítőnek szánt tanításomat nem a szokásos húsvéti köszöntéssel zárom. Nem kijelentem, hanem kérdezem, hogy hiszünk-e a föltámadásban. Aki hisz benne, aki hisz a föltámadt Jézus Krisztusban, az kérem, mondja rá a kérdésemre: valóban.

Föltámadt Krisztus? Valóban föltámadt!

VEZETŐ HÍREK
2020.01.26. - Hangos kiegészítés a szertartási utasításhoz

Egy hét a lelkek útján, Krisztus útján - útinapló egy szentföldi zarándoklatról

Felvételit hirdet a budapesti Szinaxis Diákotthon
 
AKTUÁLIS
Az Accord Quartet vendégszereplésével folytatódnak az új évben a Görög Zenei Esték

Emlékzarándoklat Máriapócsra

"Ujjongó örömmel örülök az úrban" Iz61,10 - februárban újra görögkatolikus farsangi bál
 
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
2020.01.26. - Hangos kiegészítés a szertartási utasításhoz

Egy hét a lelkek útján, Krisztus útján - útinapló egy szentföldi zarándoklatról

Felvételit hirdet a budapesti Szinaxis Diákotthon
 
AKTUÁLIS
Az Accord Quartet vendégszereplésével folytatódnak az új évben a Görög Zenei Esték

Emlékzarándoklat Máriapócsra

"Ujjongó örömmel örülök az úrban" Iz61,10 - februárban újra görögkatolikus farsangi bál
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Kántorok számára szerveznek lelkigyakorlatot
Kántorok számára szerveznek lelkigyakorlatot  class=
 
Jézus-ima lelkigyakorlat lesz Máriapócson
Jézus-ima lelkigyakorlat lesz Máriapócson class=
 
"Ujjongó örömmel örülök az úrban" Iz61,10 - februárb...
 
Emlékzarándoklat Máriapócsra
Emlékzarándoklat Máriapócsra  class=
 
Az Accord Quartet vendégszereplésével folytatódnak az ú...
Az Accord Quartet vendégszereplésével folytatódnak az ú... class=
 
A keresztények egysége - álom vagy valóság? - Szólj be...
A keresztények egysége - álom vagy valóság? - Szólj be... class=