APAFI 2020
2016.augusztus 16., kedd

Az elmúlt évi zarándok élményeken felbuzdulva idén 2016. augusztus 6-án ismét útjára indult a Szigetszentmiklósi Görögkatolikus Egyházközség zarándok csapata. A 6 fős, időnként 9-10 személyesre is felszaporodó törzsgárdát útközben megszólító járó-kelők legtöbbször elkerekedett szemekkel hallgatják:

- Honnét jöttök?

- Szigetszentmiklósról.

Még nagyobb a megdöbbenés, amikor kiderül:

- Hová mentek? 

- Szigetszentmiklósra! 

A lelkes kis csapat ugyanis elhatározta, hogy a következő öt évben szeretné körbezarándokolni, s mindeközben körbeimádkozni gyönyörű kis hazánkat. A több mint 2000 km-es (2020 km-es) zarándoklatra, a már sokat megélt zarándokkereszten túl, az „Utolsó vacsora” ikonját is magukkal viszik, hiszen a célba érkezést a 2020-as esztendőre tervezik, ami hazánkban köztudottan az 52. Eucharisztikus Világkongresszus éve, s ez alkalomból szeretnék jómaguk, családjuk és Görögkatolikus Egyházunk szeretete, hűsége, lelkesedése és áldozatkészsége szimbólumaként, Ferenc pápának ajándékozni ezt a körbehordozott „Titkos vacsora” - ikont.

A zarándoklat első pihenő-és imahelye a csepeli görögkatolikus templom volt, ahol is nem csak saját élethivatásukért, családjukért, egyházukért, hazájukért, hanem a Keresztény Európáért is imádkoztak. Lélekemelő érzés volt mindezt ezen a helyen megtenni, hiszen itt található egy magyarországi, budapesti, ráadásul görögkatolikus templomkertben a 2003-ban felállított, Európa közepét jelölő Európa-kő is. Ezt követően a zarándoknap végállomása a fővárosban és környékén élő görögkatolikusok számára, hosszú évtizedeken keresztül mindent, vagy legalább is rendkívül sokat adó és jelentő Budapest-Rózsák terei görögkatolikus templom volt, ahol egy hétre elhelyezve a zarándokkeresztet és a zarándok ikont, hét nap elteltével tovább folytatták útjukat a csodálatos és mindenképpen tiszteletreméltóan sok áldozattal épült új gödöllői görögkatolikus templomhoz. A fiatal zarándokok innét folytatják útjukat Palotáson keresztül a Mátraverebély –Szentkúti Kegyhelyre, ahonnét a szeptember 17-én, a kegyhelyen rendezett Görögkatolikusok búcsúját és zarándoklatát követően folytatják további 9 napos útjukat az idei végállomás, Dámóc felé. A következő esztendőben tovább zarándokolnak Kisvárda – Nyíregyháza – Máriapócs – Debrecen – Berettyóújfalu - Gyula irányába. Az imádsággal, beszélgetésekkel, csendes napokkal, lelkigyakorlatos elmélkedésekkel gazdag öt éves zarándoklat célja a lelki gazdagodáson, töltekezésen túl az adománygyűjtés is, hiszen az útra kelők szeretnének segítséget kérni a szívüknek oly kedves Szigetszentmiklósi Árpád-házi Szent Piroska tiszteletére szentelt templomuk megmentéséhez, külső, belső felújításához, állagmegóvásához. Ez úton is szeretettel kérjük az útba eső egyházközségek és minden jóakaratú közösség lelkipásztorainak és lelkes híveinek imádságos, áldozatkész segítségét és szívesen fogadjuk az egy-egy napos csatlakozást, a kereszt és ikonhordozásban nyújtott segítséget. 

A zarándoklat idei útvonala: 

Szigetszentmiklós – Dámóc

1. éves szakasz 

1.nap 2016.08.06 szombat: Szigetszentmiklós- Csepel – Budapest  Rózsák-tere  

2.nap 2016. 08.13 szombat: Budapest, Rózsák-tere  -  Gödöllő                               

3.nap 2016.09.03 szombat: Gödöllő - Palotás                                                

4.nap 2016.09.10 szombat: Palotás - Mátraverebély - Szentkút                 

5. nap 2016.09.17 szombat Mátraverebély - Szentkút - Nádújfalu        

6.nap 2016.09.18 vasárnap Nádújfalu - Bekölce                                      

7.nap 2016.09.19 hétfő:  Bekölce – Tardona                                           

8. nap 2016.09.20.kedd:Tardona-Kazincbarcika–Sajószentpéter-Sajópálfala  

9.nap 2016.09.21 szerda.  Sajópálfala – Miskolc Búzatér – Felsőzsolca        

10. nap 2016.09.22 csütörtök: Felsőzsolca - Bekecs - Szerencs            

11.nap 2016.09.23. péntek: Szerencs - Sárospatak                                  

12.nap 2016. 09.24 szombat Sárospatak - Pácin                                        

13. nap 2016.09.25 vasárnap Pácin - Dámóc        

Imádságos szeretettel kérjük minden jóakaratú ember segítségét és bíztatását!      

Sz.G.E.