Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Anub (1.) János abba mesélte, hogy Anub abba, Poimén abba és többi testvérük, akik egy anyától születtek és szerzetesek lettek Szkétiszben, eltávoztak onnan, amikor a mazikok először megtámadták és elpusztították. Egy Terenuthisz nevű helyre érkeztek, s ott maradtak, amíg meg nem fontolták, hol lenne épületes lakniuk. Néhány napig itt maradtak egy régi [pogány] templomban. Anub abba azt mondta Poimén abbának: „Tégy nekem egy szívességet: te és testvéreid külön-külön gyakoroljátok a csöndességet, s ne találkozzunk egymással ezen a héten!” Poimén abba így szólt: „Ahogy akarod, úgy teszünk.” Így is tettek. Volt ott a templomban egy kőszobor. Az öreg Anub abba reggelente felkelt, és kövekkel megdobálta a szobor arcát, esténként pedig azt mondta neki: „Bocsáss meg!” És az egész hét úgy telt el, hogy így tett. Szombaton találkoztak egymással, és Poimén abba azt mondta Anub abbának: „Láttalak, abba, amint ezen a héten kővel dobáltad a szobor arcát, aztán meg leborulva bocsánatot kértél tőle. Hívő ember tehet-e ilyet?” Az öreg így válaszolt: „Miattatok cselekedtem így. Amikor láttátok, hogy kővel dobáltam a szobor arcát, vajon megszólalt vagy méregbe gurult?” Poimén abba azt mondta: „Nem.” „És, ismét, amikor bűnbánólag leborultam előtte, zavarba jött-e, vagy mondta-e: »Nem bocsátok meg«?” Poimén abba azt mondta: „Nem.” Erre azt mondta az öreg: „Mi tehát heten vagyunk testvérek. Ha azt akarjátok, hogy együtt maradjunk, legyünk olyanok, mint ez a szobor, amelyet akár bántanak, akár dicsőítenek, nem jön ki a sodrából. De ha nem akartok így viselkedni, íme, négy kapuja van a templomnak: mindegyiktek menjen arra, amerre akar!” Erre földre borultak, és ezt mondták Anub abbának: „Ahogy akarod, atya, úgy teszünk, s hallgatunk arra, amit mondasz nekünk!” Poimén abba: „Ezután mindig együtt maradtunk, s igyekeztünk úgy tenni, amint az öreg mondta nekünk. Egyikünket megtette gondnokká, s mindent megettünk, amit elénk tett. Lehetetlen volt, hogy egyikünk is így szóljon: »Hozz nekünk egyszer valami mást!«, vagy hogy: »Ezt nem akarjuk megenni!« S egész időnket csöndességben és békében töltöttük.” A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010