Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Ábrahám (1.) Egy bizonyos öregről azt mondták, hogy ötven éven át sem kenyeret nem evett, sem bort nem ivott egykönnyen. És azt mondta: „Megöltem a paráznaságot, a kapzsiságot és a dicsvágyat.” Eljött hozzá Ábrahám abba, aki hallotta, hogy ezt mondta, és így szólt hozzá: „Te tetted ezt a kijelentést?” Ő azt mondta: „Igen.” Erre így szólt hozzá Ábrahám abba: „Íme, bemész a kunyhódba, és ott találsz a gyékényeden egy nőt. El tudod képzelni, hogy az nem nő?” Azt mondta: „Nem, de küzdök a gondolat ellen, nehogy megérintsem.” Erre Ábrahám abba azt mondta: „Íme, nem ölted meg a szenvedélyt, hanem él, csak meg van kötve. Máskor, amint sétálsz, köveket meg cserepeket pillantasz meg, köztük pedig aranyat. Képes-e az elméd arra, hogy ugyanúgy tekintsen erre, mint azokra?” Azt mondta: „Nem, de küzdök a gondolat ellen, nehogy felvegyem.” Erre azt mondta az öreg: „Íme, él a szenvedély, csak meg van kötve.” Majd ismét így szólt Ábrahám abba: „Íme, azt hallod két testvérről, hogy az egyik szeret téged, a másik viszont gyűlöl és rosszat terjeszt rólad. Ha eljönnek hozzád, mindkettővel szemben egyformán érzel-e?” Azt mondta: „Nem, de küzdök a gondolat ellen, s éppúgy jót teszek avval, aki gyűlöl, mint azzal, aki szeret.” Erre azt mondta neki Ábrahám abba: „Így hát élnek a szenvedélyek, csak megkötik őket a szentek.” A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010