BÖJTI GONDOLATOK KARÁCSONY ELŐTT Boldognak kell mondanunk azt, akinek töredelmes szívvel, állandóan a mi Urunk, Jézus Krisztus áldott neve van az ajkán.
 
Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Poimén (60.) Ismét ő mondta: „A szegénység, a szorongattatás, a szűkölködés és a böjt a szerzetesi élet eszközei. Meg van ugyanis írva: Ha ott volna ez a három férfi: Noé, Jób és Dániel, élek én, mondja az Úr (Ez 14,14). Noé a vagyontalanság megtestesítője, Jób a lelki harccal járó küszködésé, Dániel pedig a megkülönböztetésé. Ha tehát ez a három cselekedet megvan az emberben, az Úr lakik benne.” A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010