Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Epiphániosz (2.) Ugyancsak ő mesélte, hogy volt Alexandriában egy kocsihajtó, egy Mária nevű asszonynak a fia. Kocsiverseny közben lezuhant szekeréről, de nyomban felkelt, megelőzte azt, aki lelökte, és győzött. A tömeg felordított: „Mária Fia elesett, felkelt és győzött!” Miközben ezt hangoztatták, híre ment a nép között, mi történt Szerapisz szentélyével: a nagy Theophilosz oda ment, ledöntötte Szerapisz bálványszobrát, és hatalmába kerítette a templomot. A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010