Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Törpe János (14.) János abba mondta, hogy az egyik öreg elragadtatásában a következőket látta: Íme három szerzetes állt a tengeren túl, s szózat hallatszott a másik partról, mely így szólt hozzájuk: „Vegyetek tűzszárnyat, és jöjjetek hozzám!” Kettő vett is, és elszállt a másik partra, a harmadik azonban ott maradt, nagyon sírt és kiáltozott. Később ő is kapott szárnyat, de nem tűzből, hanem csak gyenge és erőtlen szárnyat. Nagy nehezen, hol a tengerbe süllyedve, hol felemelkedve, keservesen ért a túlsó partra. Így van ez ezzel a nemzedékkel is, mely, ha kap is szárnyat, az nem tűzből van, hanem igen gyenge és erőtlen. A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010