BÖJTI GONDOLATOK HÚSVÉT ELŐTT Mint emberszerető, életem vége előtt bocsásd meg minden bűnömet! Utrenye, I. óda
Álláshirdetés:Állásajánlat - tanulmányi előadót keres a Szent Atanáz Főiskola
 
Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Milésziosz (2.) Egy másik alkalommal, amikor két tanítványával együtt Perzsia vidékén lakott, kivonult a király két fia – édestestvérek –, hogy szokás szerint vadásszanak. Csapdát is állítottak nagy távolságra – vagy negyven mérföldre –, hogy ami a hálóba kerül, megfogják és lándzsával megöljék. Hát az öreg került a hálóba két tanítványával együtt. Amikor meglátták, hogy milyen szőrös és úgy néz ki, mint egy vadállat, megdöbbentek, és azt mondták neki: „Ember vagy, vagy szellem, mondd meg nekünk!” Így szólt hozzájuk: „Bűnös ember vagyok, és azért jöttem ki ide, hogy sirassam bűneimet. Jézust, a Krisztust, az élő Isten Fiát imádom.” Erre azt mondták neki: „Nincs más isten a napon, a tűzön és a vízen kívül”, amiket imádtak. „Hát gyere velünk, és áldozz nekik!” Így szólt hozzájuk: „Ezek teremtmények, és tévedésben vagytok. De kérlek, forduljatok el tőlük, és ismerjétek el az igaz Istent, aki mindezt teremtette!” Azt mondták neki: „Azt mondod igaz Istennek, akit elítéltek és keresztre feszítettek?” Erre így szólt az öreg: „Aki keresztre feszítette a bűnt és megölte a halált, őt mondom igaz Istennek.” A perzsák azonban elkezdték kínozni a két tanítvánnyal együtt, és arra kényszerítették, hogy mutassanak be áldozatot. Hosszú kínzások után végül lefejezték a két testvért, az öreget pedig több napon át kínozták. Végül vadászmódszerrel középre állították, s az egyik elölről, a másik pedig hátulról nyilazta. Ő erre azt mondta nekik: „Mivel egyetértettetek, és ártatlan vért ontotok, holnap ugyanebben az órában egy szempillantás alatt gyermektelenné lesz anyátok, meg lesz fosztva szeretetetektől, és saját nyilaitokkal ontjátok majd egymás vérét.” Nem törődtek azzal, amit mondott, hanem másnap vadászni mentek. És egy szarvas tűnt fel előttük. Lóra pattantak és utána vágtattak, hogy elejtsék, s amikor rányilatkoztak, egymás szívét lőtték át, amint megmondta nekik az öreg, amikor megátkozta őket. Meg is haltak. A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010