BÖJTI GONDOLATOK KARÁCSONY ELŐTT Hallotta az Úr, és könyörült rajtam,
az Úr segítőm lett.
Sírásomat örömre fordítottad,
(…) és körülvettél örömmel.
Zsolt 30,11-12
 
Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Thébai Izsák (1.) Egyszer Thébai Izsák abba egy kolostorba ment, és látott egy bukott testvért, és elítélte. Amikor kiment a pusztaságba, eljött az Úr angyala, megállt kunyhója ajtajánál, és azt mondta: „Nem engedlek be!” Az könyörögve kérdezte: „Mi az, amiért nem engedsz be?” Az angyal így válaszolt neki: „az Isten küldött engem ezekkel a szavakkal: »Mondd meg neki: Hová parancsolod, hogy vessem a bukott testvért, akit elítéltél?«” Ő rögtön bűnbánatra gerjedt és így szólt: „Vétkeztem, bocsáss meg!” Az angyal azt mondta: „Kelj fel, az Isten megbocsátott neked. Ezután pedig őrizkedj attól, nehogy megítélj valakit, míg az Isten meg nem ítélte!” A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010