BÖJTI GONDOLATOK HÚSVÉT ELŐTT Viselj gondot rám, és üdvözíts, Uram! Utrenye, előverses szttihira
 
Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Milésziosz (1.) Amikor Milésziosz abba átutazóban volt valahol, látta, hogy az egyik szerzetest lefogta valaki, és gyilkossággal vádolta. Odament az öreg, és megkérdezte a testvért. Megtudva, hogy hamisan vádolják, így szólt ahhoz, aki letartóztatta: „Hol van, akit meggyilkoltak?” Megmutatták neki. Erre odament a meggyilkolthoz, és azt mondta, mindenki imádkozzék. Amikor pedig az Isten felé tárta ki karját, feltámadt a halott. Azt mondta neki mindenki füle hallatára: „Mondd meg nekünk, ki ölt meg!” Az így szólt: „Bementem a templomba, és pénzt adtam a papnak, ő pedig fölkelt és megfojtott, majd elcipelt, és bedobott az abba monostorába. De kérlek titeket, szerezzétek vissza a pénzt, és adjátok oda gyermekeimnek!” Ekkor így szólt hozzá az öreg: „Távozz, és aludj addig, amíg el nem jön az Úr, és fel nem támaszt!” A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010