BÖJTI GONDOLATOK KARÁCSONY ELŐTT Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Jóságotok legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel van! Fil 4,4-5
Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Paphnutiosz (4.) Volt egy testvér Paphnutiosz abbával együtt Szkétiszben. Megkísértette a paráznaság, ő pedig azt mondta: „Ha tíz asszonyt vennék is, akkor sem elégíteném ki vágyamat!” Az öreg biztatta: „Ne, testvér! Ez csak a démonok támadása.” De nem hallgatott rá, hanem elment Egyiptomba, és megnősült. Egy idő múlva történt, hogy az öreg felment Egyiptomba, s találkozott vele, amint kagylókkal teli kosarat cipelt. Az öreg nem ismerte fel, ő azonban azt mondta neki: „Én vagyok az a bizonyos tanítványod.” Amikor az öreg meglátta őt ebben a gyalázatban, elsírta magát és mondta: „Miért hagytad ott azt a tisztességet, s jöttél ebbe a gyalázatba? Különben tíz feleséget vettél?” Az nyögve mondta: „Bizony csak egyet, s azon fáradozom, hogyan lakassam jól kenyérrel!” Azt mondta neki az öreg: „Gyere ismét velünk!” Az így szólt: „Van még mód bűnbánatra, atya?” Azt mondta: „Van.” Erre mindent otthagyott, követte, s amikor megérkezett Szkétiszbe, a kísértésből tanulva kipróbált szerzetessé lett. A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010