Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Arszeniosz(29.) Dániel abba mesélte Arszeniosz abbáról, hogy egyszer egy magas rangú hivatalnok jött hozzá, s egy szenátor rokonának végrendeletét hozta neki, aki hatalmas örökséget hagyott rá. Ő elvette a végrendeletet és össze akarta tépni. Erre a hivatalnok a lábához borult és így szólt: „Könyörgök, ne tépd össze, mert fejemet veszik!” Arszeniosz abba azt mondta neki: „Én már korábban meghaltam, mint ő, ő viszont csak most halt meg.” És semmit el nem fogadva visszaküldte a végrendeletet. A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010