BÖJTI GONDOLATOK KARÁCSONY ELŐTT Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust. Fil 3,20
Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Pál Az egyik atya mesélte Pál abbáról, hogy Felső-Egyiptomból származott, de Thébaiszban lakott, s hogy puszta kézzel megragadta a skorpiókat és a kígyókat, és kettészakította őket. A testvérek pedig leborultak előtte, és azt mondták: „Mondd meg nekünk, milyen munkát végeztél, hogy ezt a kegyelmet kaptad?” Azt mondta: „Bocsássatok meg nekem, atyák! Ha valaki megszerzi a tisztaságot, minden úgy a hatalma alá lesz vetve, mint Ádámnak, amikor még a paradicsomban volt, mielőtt áthágta a parancsot.” A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010