Kérdezzen bizalommal a lelkiatyától!


Biztonsági kérdés:
Mennyi egy meg tizenöt? (a választ számmal kell beírni)


küldés
eddigi válaszok
Római katolikus vallású vagyok, több római templomban láttam már adventi koszorút, nálunk is van. A gyertyákat vasárnaponként a papunk a hívek szeme láttára gyújtja meg. Görög katolikusoknál is hagyomány (ha lehet annak nevezni, nálunk rómaiaknál)?
Erről a kérdésről tavaly jelent meg a honlapunkon egy érdekes cikk Szabó Irén tollából (vagy billentyűzetéből). Abból megtudhattuk, hogy elsőként egy protestáns lelkész készített egy nagy koszorút, pontosabban egy szekérkerékre helyezett 40 szál gyertyát. (Ugyanis az eredeti karácsonyi készület a többi egyházban is korábban 40 napos volt.) Ennek lett a ma használatban lévő utódja a négy gyertyás koszorú. Bizonyos ideje öntudatos görög családok - néhol egyházközségek - nem négy, hanem hat gyertyás koszorút készítenek, hiszen nálunk a karácsonyi előkészület ma is 40 napos, azaz nagyjából hat hétig tart.
Kedves Lelkiatya!

Egyik válaszához szeretnék hozzászólni, illetve ezzel kapcsolatosan kérdezni:
Azt válaszolta: ?számtalan lelkigyakorlat kínálkozik. Lehet böngészni közöttük?.?
Mellyek ezek a lelkigyakorlatok, illetve hol lehet ezekről értesülni?
Azért kérdezem, mert sajnálattal vesszük észre, hogy az utóbbi időben nagyon kevés alkalom kínálkozik.
Nem éppen lelki hanem nagyon is gyakorlati tanács:
Az ujkatolikus.hu oldalon az Intézmények és szervezetek sorának a vége felé megtalálja a Lelkigyakorlatos házak - címszót. Erre kattintva egy sereg cím kerül elő. Ezek nem mindegyike közöl meghirdetett lelkigyakorlatokat, de a legtöbbjük igen. Bőven lehet válogatni. Meglepetésemre sajnos, a Máriapócsi Zarándok- és Lelkigyakorlatos házra kattintva a Szent Atanáz Főiskola honlapja jön be. De a mi házunk programjait viszont megtalálja a mi honlapunk linkjei között.
Kedves Lelkiatya!
A szent olajokról, ill. a szenteléük körüli szartartásokról szeretném Önt kérdezni. A latin szertartású katolikusoknál a püspök szenteli azokat általában Nagycsütörtök délelött vagy kb. ez idö tájt a székesegyházban, ekkor újítják meg az engedelmességi fogadalmukat az egyházmegyés papok is. Ez a görög-katolikusoknál hogy van? Válaszát köszönöm.
Több féle szent olaj van. A legtöbbet a pap szenteli meg egy adott szertartás keretén belül. Lítián azt az olajat, mellyel nagy ünnepeken a hívek homlokát megkenjük. Ezt miroválásnak hívjuk a görög és szláv myro (olaj) szó alapján. A keresztelés, betegek kenete, új ház megszentelése és még egyéb szertartásokon ott helyben áldja meg a pap az olajat arra a feladatra, amelyre éppen szánják. Nagycsütörtökön pedig nálunk is a püspök szenteli meg a szent műrót. (Nyilván ennek elnevezése is ugyanabból a szóból származik.) Ezt megkülönböztetett tisztelettel kezeljük. Ezt szoktuk bérmáláskor, oltárszenteléskor, papi temetéseken és még néhány, ritka szertartásunkon használni.
A Szent Jakab apostol Liturgiájával kapcsolatban ezt olvashattuk: "Tudomásom szerint egyelőre nincsen jóváhagyott magyar fordítása ennek a liturgiának." Ki adja meg a liturgikus szövegekhez a hozzájárulást? Nem elegendő az, hogy a magyar ortodox liturgikonban szerepel ez a szertartás és évente el is végzik? Vagy egy teljesen új forditást kellene készíteni? De az mitől lenne jobb vagy "görögkatolikusabb"? A Méneák köteteinél ha jól tudom, csak a püspök jóváhagyása szerepel.. és az ortodoxok is használják ezeket a kiadványokat. Nem lehet a kölcsönösség jegyében akár ezt a Liturgiát is átvenni tőlük? (Nem mintha a többi szertartást nem tőlük örököltük volna...)
Érdekes, hasonló kérdésre kellett nemrégen válaszolnom.
A liturgikus szövegek jóváhagyása a Keleti Kongregáció hatáskörébe tartozik. Mint ott is említettem, nem kell teljesen új fordítást használni, csak az egyházi jóváhagyást kell megszerezni. Egyébként is, a fordításoknál mindig figyelembe szokták venni a már meglévőket is. Igen örvendetes, hogy az ortodox testvérek is használják a Méneák köteteit, és Atanáz atya többi fordítását is. Ezeken valóban püspöki jóváhagyás van, ám csak magán használatra alkalmasak. Csaknem mindegyik kötetben ott van ez a megjegyzés. Imádkozni, természetesen szabad belőlük, s nagyon is hasznos és üdvös.
Talán helyesebb úgy fogalmazni, hogy nem az ortodox testvérektől örököltük a szertartásokat, hanem azok éppen úgy a miénk is, mint az övék. Liturgikus értelemben nem gyermekei, unokái vagyunk az ortodox egyháznak, hanem a katolikus egyházzal egyesült élő része.
Kedves Lelkiatya!
Az egyik előző levelében írta, hogy a Szt. Jakab liturgiának nincs hivatalos magyar fordítása. Én voltam egyszer ilyen liturgián itt Pesten a Petőfi téri ortodox templomban. Úgy tudom, hogy Dr. Berki Feríz atya ezt is lefordította magyarra. Kérdem én: miért nem lehet az ő fordítását használni? (Ő elég jól tudott görögül, Athénban tanult évekig, a felesége görög volt) Ehhez biztosan püspöki engedély kellene, szerintem fel lehetne használni, mert nem könnyű egy ilyen ősi szöveget átültetni magyar nyelvre. ) Mit gondol erről?
Válaszát előre is köszönöm! Mária
Kedves Mária!
Valóban föl lehet használni Feriz atya fordítását. Sőt, akár az egész szöveget is használhatnánk, hiszen erre buzdít a most megjelent Instrukció is, hogy nagyon üdvös, ha az ortodox testvérekkel közös szövegeket használunk. Azonban mégis meg kell szerezni az egyházi jóváhagyást ahhoz, hogy hivatalosan végezhessük. Tudok arról, hogy néhol már végezték görögkatolikusok is. Remélem, hamarosan eljön az az idő, hogy mi is végezhetjük hivatalosan is.
Kedves Lelkiatya!
Férjemmel görögkatolikus templomba kötöttem házasságot, mivel én az vagyok. Férjem református. Született egy kisfiúnk akit reformátusnak kereszteltünk, férjem után. Úgy egyeztünk meg, hogy ha lány gyermekünk lesz, az görögkatolikus lesz, a fiúgyermekünk református.
Egyik ismerősöm azt mondta, hogy így én nem járulhatok szentségekhez. Most egyháztanács tag vagyok, és erről is le kellene mondanom.
Szeretném megkérdezni, hogy az ismerősömnek igaza van-e? Járulhatok e így szentségekhez, vagy nem?
Válaszát előre is köszönöm!
Kedves Hölgyem!
Önnek valóban katolikus hitéből fakadó kötelessége, hogy a gyermekét hitben nevelje és a katolikus hittel megismertesse. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor annak megítélése, hogy ez mekkora bűn teljesen a belső fórumra (lelkiatyjával megbeszélésre) tartozik. Ezt senki külső ember nem tudja megítélni.
Természetesen a szentségektől emiatt nincs eltiltva, és egyháztanácstagként továbbra is szolgálja hűséggel az egyházközséget! Ez, ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy a fia olykor elkísérje a templomba, s ezáltal megismerkedjék a szentségekkel. Én tehát éppen az ellengkezőjét javaslom, mint az ismerőse, s azt tanácsolom, hogy menjen el minél gyakrabban a templomba, és gyónás és áldozás szentségében is minél gyakrabban részesüljön.
Kedves Lelkiatya!

És mikor és miért került oda az az orgona? A története is érdekelne. Köszönöm válaszát! Emma
Kedves Emma!
Sajnos, nem sokat sikerült megtudnom az orgona történetéről. A szakemberek szerint 1896-ban készült egy szegedi orgonaépítő mester, Soukenik János munkája.
Lelkiatya!
Arra lennék kíváncsi, hogy van-e olyan kitüntetése a Görög katolikus Egyháznak, melyet magán személyek kaphatnak meg valamilyen tevékenységükért? Az Egri Egyházmegyében pl Szent Gellért díjat ha jól tudom az egyházi iskolák pedagógusai közül kaphatják meg. Nagyon jónak tartanám díjazni a görög katolikus oktatási intézmények pedagógusait, vagy valamilyen karitatív tevékenységet végző testvérünket, vagy kiemelkedő adományozó természetes, jogi személyeket ...stb.
Két ilyen kitüntetésről tudok. Az egyházmegyében a Görögkatolikus Oktatásért és Nevelésért díj, az exarchátusban pedig Szent János díjnak mondjuk, mivel a Miskolci Exarchátusnak a védőszentje Keresztelő Szent János. (Az Eperjesi Egyházmegyének is az, s innen származhat ez az örökség.) Úgy tudom, évenként adják egy-egy arra érdemes pedagógusnak.
Kedves Lelkiatya!
Mit kell tennünk akkor ha a jelenlegi parochus érkezése óta (10 éve történt)nem használhatjuk községünkben a már 300 éve bevált tót-ruszin kevert nyelvet ájtatosságainkon és népénekként mert a pap mindig csak azt mondja, hogy magyar görög katolikus egyházban csak magyarul imádkozunk.Akkor kérdem én hol van az ősök, a ruszin ősök tisztelete? A Szent Efrém férfi karr miért énekelhet csodálatosan templomainkban más nyelveken? Bár az a karr meghívására tett javaslatunkat is elutasított az atya mert nem szivleli a kart. Lelkiatyám kérdem én miért kell magán és nem templomi ájtatosságainkon használni őseink és sokunk anyanyelvét miért nem használhatjuk szokásosan a templomban??
János
Kedves János!
Nehéz így felelni Önnek. Érdemes volna elbeszélgetni az illető atyával. Én is azon a véleményen vagyok, hogy nem kell félni attól, hogy olykor más nyelven is elhangozzék az imádság a liturgiánkon, ahogyan az történt Máriapócson is a szeptember 11-i ünnepségen. A külföldi atyák is elismeréssel szóltak erről. Még indokoltabb ez azokon a helyeken, ahol ősi szokás még - nyilván - az ószláv ének. Ma már egyáltalán nem kell félteni magyar identitásunkat ettől, sőt, gazdagságot jelent ezek ismerete. Tehát van példa arra is, hogy lehet használni szláv és görög szöveget a szertartásainkban, de hát tudom azt is, hogy nem mindenki egyformán szereti ezeket. Arra kérem, legalább összejöveteleiken, családi ünnepeiken ne feledjék el énekelni ezeket a szép régi énekeket.
Kedves Lelkiatya!

Havonta végzek gyentgyónást, és kicsit úgy érzem, hogy a gyóntató pap nem igazán figyel rám. Sokszor a vége mindig az, hogy 3 Miatyánk, 3 Üdvözlény. Miert van ez a felületesség?
Még egy kérdés: kiknek ajánlott lelkigyakorlat végézése? És milyen vezetőt válasszunk hozzá? Az általunk már jól ismert lelkiatyát? Vagy esetleg egy teljesen ismeretlen Atyát akár más városból is.
A lelkigyakorlat mindenkinek való, arra mindenki rászorul. Legjobb, ha évente több napot is, de legalább egyet vagy kettőt szánunk rá. Számtalan lelkigyakorlat kínálkozik. Lehet böngészni közöttük, és a legrokonszenvesebbet kiválasztani. Legjobb, ha nem a saját lelkiatyánk lelkigyakorlatára megyünk, hiszen ő egész éven át ellát tanácsaival, s ilyenkor érdemes más hangokat is hallani, más megközelítéssel is találkozni. Keleten a lelkigyakorlatnak ez a formája nem annyira ismert, az emberek többnyire ezt az évi feltöltődésüket a szerzetesek között találják meg azáltal, hogy valamelyik monostorban bekapcsolódnak az ő imádságaikba.
Ha a gyóntató atyától nem kapok túl nagy megértést és kellő tanácsokat, szabad keresni valaki mást. Ez nem föltétlen hűtlenség, inkább a lelkiélet és az Isten iránti buzgóságunkból fakad.

Kedves Lelkiatya!
Gyermekkorunk ota római katolikus vallásúak vagyunk a párommal. Több barátunk van, akik görög katolikus vallásuak, sokat beszélgettünk rola, de az Istenhitünkben az általunk követett értékrendekben semmilyen különbséget nem fedeztünk fel.
Párommal esküvő előtt állunk, de sajnos ő már 20 évvel ezelőtt egy rövid ideig házas volt és római katolikus templomban esküvője is volt. Számomra nagyon fontos az Isteni áldás a házasságunkra. Sokat gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne a legmegfelelőbb megoldást megtalálni, és egy ismerősünk ajánlotta, hogy lehetőség van görög katolikus hit szerint házasságot kötni. Felmerült bennünk a kérdés, hogy átkeresztelkesédre esetleg szükség van? vagy a katolikus vallás alapja azonos, tulajdonléppen miben áll a külünbözőség a római és görög katolikus vallás között?
Vőlegényem válása ellenére lehetőség van ujra templomi szertartás keretében házasságot kötni?
Köszönöm Válaszát!
Johanna
Kedves Johanna!
Valóban nagyon fontos az Isten áldása életünknek minden pontján, de egészen különleges módon az életreszóló döntéseinkben. A házasságkötéskor pedig nem csak egyszerűen áldást kapnak a döntésükre, hanem egybekelésükkor szentséggé válik a szerelmük, míg ez áldás nélkül bűnné válna. Ugye, milyen hatalmas különbség!
Az a tanácsom, hogy mihamarabb próbáljanak jogi úton vizsgálatot indítani, hogy összeházasodhatnak-e. Nagyon kérem - tudom, hatalmas ez a kérés! - enélkül ne házasodjanak össze, várják ki a választ. Arról van szó, hogy a párjának első házasságát meg kell vizsgálni. Ha rövid ideig volt házas - vélem, hogy elég fiatalon léphetett bele abba a kapcsolatba -, akkor nem kizárt, hogy elhamarkodott, felelőtlen, nem megfelelően előkészített házassági kísérlet volt. Ha jogi úton igazolható, hogy az a házasságkötés nem volt érvényes, akkor utána akadály nélkül, tiszta lelkiismerettel köthetnek boldog házasságot.
Ahogyan bevezető soraiban írta is, a görög és római katolikus egyház értékrendjében semmilyen különbséget nem lát, s ez természetes is, hiszen ugyanarról az egyházról van szó. Hangsúlybeli különbségek vannak csupán, de erről már korábban másoknak írtam, meg sokfelé olvasni róla. Miránk ugyanazok az házasságkötési törvények érvényesek, mint a római katolikusokra. Ez tehát, a házasságkötésük lehetősége szempontjából semmilyen megoldást nem jelent.
Amint említettem, egyetlen út, hogy a plébánosuknál megindítják ezt az eljárást, és ha megérkezik az Önöknek kedvező válasz, akkor összeházasodhatnak.
Addig pedig őrizzék meg a kapcsolatukat tisztán, testi egyesülés nélkül! Higgyék el, ez az Isten akaratát kereső várakozásuk - még ha nehéznek tűnik is - életüket még értékesebbé, még gazdagabbá teszi.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Tisztelt Lelkiatya!

Azt szeretném megkérdezni, hogy miért van a máriapócsi kegytemplomban orgona? És mikor játszottak rajta utoljára? Ugy tudom, hogy a görögöknél nincs hangszeres liturgia.

Üdvözlettel, Emma
Mert még nem vitték el. Nem kizárt, hogy kispap koromban én játszottam rajta utoljára. De az nagyon régen volt.
Kedves Atyákok!

Azt szeretném kérdezni, hogy mennyire és miért megalapozott azaz állítás hogy amikor Krisztus a kereszten volt másik két lator is mellette volt és hogy a jobb lator valóban azokat mondta, amiket és hol lehet ezt olvasni?

Köszönettel: Hitetlen fráter
Teljesen megalapozott, hiszen a Szentírás beszél róla. Mind a négy evangélium megemlíti: Mt 27,38.44; Mk 15,27.32; Jn 19,18, de legrészletesebben Szent Lukács evangélista számol be róla 23,32-33.39-43:
Két kivégzésre ítélt gonosztevőt is vittek vele. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról?. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: ?Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.? A másik rászólt: ?Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat.? Aztán hozzá fordult: ?Jézus, emlékezzél meg rólam, országodban.? Ezt válaszolta neki: ?Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben.?
Kedves Hitetlen Fráter Barátom! Elnézést kérek, ha ezek a számok értelmezhetetlennek tűnnek. Akik nap nap után olvassuk a Szentírást, gyakran használjuk ezt a rendszert. Ha nehézséget jelent, javaslom, keresse föl bármelyik paptársamat, és készségesen segítségére lesz Önnek.
KEDVES LELKIATYA!
EGY RÖVID KÉRDÉSEM LENNE: AZ EGYIK ELŐBBI KÉRDÉSBEN EMLÍTETT PÁSZTOR MIHÁLY ATYÁNAK FIA PÁSZTOR BAZIL ATYA, AKI ITT PESTEN A FŐ UTCÁBAN VOLT HOSSZÚ IDEIG PARÓKUS?
VÁLASZÁT ELŐRE IS KÖSZÖNÖM!
Úgy tudom, igen.
Kedves Lelkiatya!


Gorögkatolikus Dédapám, aki 1836-ban született Galíciában, Muszynka helységben, (jelenleg Lengyelország) szülei származásáról szeretnék adatokat megtudni. Dédapám keresztlevelét Tylicz parókián állították ki, mellyel rendelkezem.
Érdeklődöm, kihez fordulhatnák ez ügyben segítségért?
Válaszát érdeklődéssel várva
üdvözlettel:
Hormay Ákos
Kedves Hormay Ákos Úr! Sajnos mi ebben nem tudunk segítséget nyújtani. Az anyakönyvi föltárásokban a helyi parókusok tudnak közreműködni. Nincs más lehetőség, mint hogy megpróbálja fölvenni a kapcsolatot Tylicz parókusával, és onnan kér bővebb tájékoztatást. Egyébként ez egyáltalán nem lehetetlen, a parókusok - jó esetben - készséggel állnak rendelkezésre ilyen ügyekben. Sok sikert! Munkatársaim készsége révén azzal egészíthetem ki mindezt, hogy bár az érintett parókia anyakönyvi anyaga még nem, de a környezőké már megtalálható a következő címen: http://pilot.familysearch.org/recordsearch/start.html#p=waypoint&s=waypointsOnly&c=fs%3A1670491&w=0 Lehet, hogy itt is talál értékes adatokat. Továbbá a Püspöki Hivatal el tudja küldeni Önnek Dr. Hormay Mihály gyászjelentésének másolatát. Az eparchia@gorogkatolikus.hu címen érdeklődhet.
    ... 352 353 354 355 356 
357
  358 359 360 361 362 ...