Kérdezzen bizalommal a lelkiatyától!


Biztonsági kérdés:
Mennyi négy meg húsz? (a választ számmal kell beírni)


küldés
eddigi válaszok
Kedves Lelkiatya!

Hol találok rítusváltáshoz szükséges elengedő nyilatkozat nyomtatványt és befogadó nyomtatványt amit tudok továbbítani az illetékes püspökökhöz.

Tisztelettel: Katalin
Nem létezik ilyen nyomtatvány. Éppen azért, mert ez a lépés általában nem tanácsolt, az Egyház szervezeti formában egyáltalán nem támogatja.
Kedves Lelkiatya

olvastam egy hírt, miszerint Szőregen a szerb ortodox papok találkozót szerveztek, amelyen elvégezték a "papi gyónást" és megbeszélést tartottak.

Mit jelent az, hogy papi gyónás? Külön szertartás ez, vagy csak meggyóntak egymásnak (de akkor miért kell bejelenteni?)
Nem tudom egészen pontosan, hogy az újságíró szóhasználata vezet félre bennünket, vagy valóban van erre kifejezett szakkifejezés a szerb ortodox egyházban. Ebben tájékozatlan vagyok.
Az bizonyos, hogy a papoknak is szükségük van a szentgyónás szentségére. Természetesen egy másik papnál gyónnak meg. Mivel ezen a találkozón több pap is volt jelen, elképzelhető, hogy némileg szervezett formában ezt az alkalmat használják föl arra, hogy Húsvét ünnepe előtt meggyónhassanak. Mivel ez alighanem hosszú időt vesz igénybe, ezért jelölhették meg külön is az esemény egyik fontos pontjaként.
Mit tanácsol lelkiatya, mit gondoljuk a homokosokról? Természetellenes, hiszen gyermekáldásra, fajfenntartásra képtelen kapcsolat, Isten nem erre a kapcsolatra teremtett bennünket. Betegség vagy perverzió?

Nem is zavarna, ha nem vonulnának fel évente, keresztényellenes jelszavakat feliratozva, rózsaszínű papi ruhában vagy éppen bikiniben riszálva hím valagukat. Lehet, hogy nem vagyok keresztény, de ezért nem tudom elfogadni őket, sőt gyűlölöm őket a tudatos provokációért.
A bűnt kell elítélni, nem a bűnöst. Gyanítom, hogy a legtöbb homoszexuális ember nem fogja föl, hogy amit tesz, az bűn Isten ellen, embertársai ellen és önmaga ellen. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a bűn akkor még súlyosabb, ha valaki hivalkodik is vele. Mégis azt mondom, nehéz, sőt, lehetetlen eldönteni, hogy az egyes embereknek a bűneikben mennyi a saját felelőssége. Jézus magatartását érdemes követni, aki a kereszten az őt megkínzókért így imádkozott: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
Kedves Lelkiatya!
Elvált görög katolikus vallású férfi vagyok, volt templomi esküvőnk is római katolikus templomban,mivel volt párom római katolikus volt. Két atyás szertaartás volt (görög és a római). Jelenlegi párom katolikus (neki ez lenne az első esküvője). Polgári esküvőnk volt. Azóta két szép fiú gyermekkel ajándékozott meg. Szeretném méltó képpen egyházi szertartás keretében rendezni házasságunkat. Megoldható ez a házasság rendezés (korábbi házasság érvénytelenítése) keretében,vagy akadályba ütközünk?
Köszönettel:
József
Kedves József!
Korábbi házasságot nem lehet érvényteleníteni. Megvizsgálni lehet, hogy érvényes volt-e. Attól nem függ, hogy hány pap volt jelen, sokkal inkább attól, hogy Önök, az akkor ifjú pár hogyan készült erre és milyen módon vettek részt a házasságkötésben. Ennek megvizsgálása az Egyházi Bíró feladata. Hozzá legegyszerűbben a parókuson, plébánoson lehet. Keresse fel bátran, és beszéljen vele erről a kérdésről.
Kedves Lelkiatya

Honnan ered és mit fejez ki azaz ábrázolásmód ahogy a kis angyalokat szokták ábrázolni? Ti. újjukat szájuk elé tartva?
Azt olvastam, hogy az ókori Egyiptomban Hórusz istent gyermekkorában éppen így ábrázolták.

Dénes
Igen, ez lehetséges, bár én nem ismerem az ókori egyiptomi istenek ikonográfiáját. Az biztos, hogy a korai kopt ikonokon is ismert ez a gesztus, a keresztény ikonográfiában - akárcsak ma is - a száj elé tartott ujj csendre, összeszedettségre inti a szemlélőt, titok feltárulkozására figyelmeztet. Szent Benedek is így tartja kezét a pannonhalmi főebédlő bejárata feletti freskón, a nyitott könyvében a regula első sora olvasható, amelyben figyelemere, koncentrációra inti a hallgatót.
Kedves Lelkiatya!

Tudna mondani olyan híres szentet vagy remetét, aki a 7. sz. -ban élt a kelet-római bir. területén?
Köszönöm szépen:)

Dénes
Néhányat a legismertebbek közül:
Hitvalló Szent Maximosz, Lépcsős Szent János, Damaszkuszi Szent János, Krétai Szent András.
Tisztelt Lelkiatya!

Görögkatolikus keresztény vagyok. Szeretnék szerzetesnek jelentkezni, és érdeklődni, hogy ennek mik a feltételei? Illetve erre az Isten hívja, vagy önszántából is elkötelezheti magát az ember?

Válaszát előre is köszönöm: Balázs
Kedves Balázs!
Szerzetessé lenni Isten hívása nélkül nem lehetséges. Ám sok esetben az a gondolat, vagy inkább a vágy, hogy valaki szerzetessé legyen, már elgondolkodtató, már lehet a hivatásnak kezdeti jele. Ugyanakkor talán minden mélyen gondolkodó keresztény ember szívében legalább egyszer megfordul a gondolat.
Érdemes megkeresni valamelyik püspök atyát, hogy közelebbi útmutatást kaphasson.
Kedves Lelkiatya! Azt szeretném kérdezni, hogy ön szerint melyik a legszebb görög nyelvű liturgikus ének? Lehet több is. Ha esetleg valamilyen fájlmegosztó oldalon megtudná mutani, hogy meghallgathassam, nagyon megköszönném!

Dénes
Sajnos ebben egyáltalán nem vagyok járatos. Röstellem, de sem a görög nyelvű énekekhez, sem a fájlmegosztó oldalakhoz nem értek. Ám íme, közzétettem, hátha valaki más tud segíteni. Ez esetben átvisszük a hozzászólásokat a Fórumra.
Kedves Lelkiatya!

Az ordodoxiában mióta vetik máshogy a keresztet és mióta van kettős kereszt? Melyik volt előbb a katolikus vagy az ortodox változat?

Dénes
Kedves Dénes! Kérdésére a Fórumon válaszoltam.
Kedves Lelkiatya!

Nagy vagy kis betűvel kell írni a S(s)átán nevét?

Dénes
A válaszom inkább lelki, nem nyelvtani.
Írjuk inkább kicsivel. Egyrészt, hogy semmi tiszteletet ne kapjon, ami egy emberi személynek is kijár, másrészt, mert a személyessége megkérdőjelezhető. Bár valós szellemi valóság, de a személy igazi érték, valamiképp az Isteni Személyesség földi képe. Ezzel semmiképp sem ruháznám föl az ellenséget, akinek (amelynek?) éppen ez a személytelenség és ennek terjesztése a célja.
Kedves Lelkiatya!

A görögkeletieknél régen (8-9. sz.-ig) alámerítéssel kereszteltek?
Igen. És azóta is.
Kedes Lelkiatya!

Engem görög katolikusnak kereszteltek, édesapám viszont római katolikus, így csak a római katolikusokhoz jártam. Most is római katolikus templomba járok.
Bevallásom szerint teljes mértékben római katolikusnak érzem magam, ezen szertartásokat ismerem, szeretem, vallom.
Milyen vallásúnak számítok most?
Ha az édesapám római katolikus, akkor én is az vagyok?
Esküdhetek római katolikus templomba, ha a vőlegényem nem katolikus?

Szeptemberben lesz az esküvőm, szeretnék templomi esküvőt római katolikus szertartás szerint.
Kérnem kell saját egyházmegyém püspökétől elengedő, illetve a másiktól befogadó engedélyt, vagy katolikusként esküdhetek római katolikus szertartás szerint?
Válaszát hálásan köszönöm,
Éva
Kedves Éva!
A vallása keresztény, első lépésben azonban a rítus tisztázása szükséges, amiben a keresztelési anyakönyv segít. Ha édesapja a bejegyzés szerint római rítusú, akkor Ön is az lett, akkor is, ha görög katolikus pap keresztelte. A megjegyzés rovatot is meg kell nézni, mert ebben az esetben valószínüleg nem bérmálták meg, amit házasságkötés előtt "pótolni" szoktunk, hiszen a Szentlélek kegyelmére a felnőtt hívőnek a szentségi házasságban különösen is szüksége van. Ha az édesapa görög rítusúként van bejegyezve, akkor a gyermek is az lett, kivéve, ha bejegyezték, hogy a szülők közös kérésének megfelelően az édesanya római rítusát kaphassa.
- Mindenképpen lehet templomi esküvőjük. Ha vőlegénye nem katolikus hanem protestáns (pld. református, evangélikus, azaz érvényes keresztelésben részesült) akkor az eskető pap feladata a püspöktől engedélyt kérni arra, hogy ezt a "vegyes házasságot" megáldhassa. Ha nincsen megkeresztelve a vőlegény, ebben az esetben szintén az eskető pap kérhet felmentést a "valláskülönbség" akadálya alól a püspöktől. Ekkor is érvényes házasság jön létre, de mivel az egyik fél nincs megkeresztelve az nem lesz szentségi házasság mindaddig, amíg a kereszteletlen fél meg nem keresztelkedik.
Minderről az eskető atya személyes megkereséskor készséggel ad felvilágosítást. Sok boldogságot!
Kedves Lelkiatya!

Van egy kis boltom, ahová néha betérnek görögkatolikus papok is. Nem derül ki, hogy papok, csak amikor az én görögkatolikusságomra hivatkozva próbálnak viccesen némi árengedményhez jutni. Én ezt szívesen meg is teszem, de elgondolkodtam. A papok miért nem járnak papi civilben, hogy mindenki láthassa papi mivoltukat? Nem vár el az ember reverendát, de legalább azt a kis fehér "nyakkendőt" (nem tudom a pontos nevét). Szerintem a papság nem egy vasárnap 1 órás szakma, hanem napi 24 órás hivatás, és el is várják, hogy úgy nézzunk rájuk, de ők maguk mint ha ezt szégyellenék. Miért csak akkor kell büszkén felvállalni, amikor anyagi előnyhöz lehet ezáltal jutni, vagy amikor a rendőr megállítja, stb?

A fiatalok csuklóin egyre több csotkit lehet látni, a papok csuklóin még véletlenül sincs. Ez nem elgondolkodtató?

A mai sokszínű világban, amikor az ember hirdeti magáról az öltözködésével, kitűzőkön keresztül a világnézeteit, akkor a kis fehér "nyakkendő" használata biztosan nem találna ellenérzésre, ha elrendelné a püspök - ami elvárható volna. Szerintem a hordása volna természetes, és ez a kicsavart állapot, hogy nem hordják. Tegyék rendbe a dolgokat, kérem! Tessék büszkén felvállani a hivatásukat! Higgyék el, még az ateistáktól is megkülönböztetett figyelmet, bizalmat fognak kapni!

Köszönöm előre is megtisztelő válaszát!
M.
Azt a gondolatot magam is üdvözlöm, hogy a papokon öltözetükben is látszódjék, hogy Isten emberei. Ma egyre nagyobb igény van arra, hogy ilyen módon is látható legyen az Egyház. A "kis fehér nyakkendő" hordását viszont én nem tartom erre elegendőnek. "Papi civil"-nek nevezzük, mely elnevezés önmagában is árulkodó, hiszen vagy pap, vagy civil, netán egyik sem. Azóta különösen is visszásnak érzem, amióta láttam anglikán lelkésznőkön is hasonló viseletet, még pedig egészen tarka változatban. Úgy tűnik, még ebből is lehet divatot csinálni. Az én álláspontom az, hogy a katolikus pap viselete a reverenda. Jó volna, ha minél többet hordanák. Ezzel sokat segíthetnének a hitükben bizonytalankodóknak. De láthatóan abban nem egyezik a véleményünk, hogy ezt milyen ruházatban tegyék. S valószínű, nem egy pap van, aki viszont azt tartja jónak, hogy amikor civilként van a polgári életben, akkor az öltözködésében sem akar kitűnni. Tartsuk tiszteletben ezt az álláspontot is. Ha viszont emiatt egyéni hasznot vagy előnyt akar szerezni, azt bármilyen ruházatban teszi, nem tartom illendőnek. A csotki viselésével kapcsolatban is eltér némiképp a véleményünk. Én is örülök, ha látom mások csuklóján, de néha félek, ez is válhat divattá. Szerintem csak akkor szabad hordani ezt a szent tárgyat, ha valóban hétköznap is használják, s ezért van kézügyben. Én láttam már papok csuklóján is, de még többről tudok, akik a zsebükben hordják.
Kedves Lelki Atya!

A rózsafüzér imádkozásával kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést.
Rózsafüzér imádkozásánál, hogy a helyénvaló? Abban az esetben ha mondjuk hétfőn kezdünk el imádkozni egy boldogságost, de az éjfél miatt átcsúszunk keddre mikor már fájdalmast kell, ilyenkor fejezzük be a megkezdett boldogságost vagy már újat kell kezdeni vagy a megkezdettet fájdalmassal folytatni? Köszönöm szépen a választ!

Dénes
Kedves Dénes!
A rózsafüzér titkai nem szigorúan vannak egy-egy naphoz kötve. Van olyan imádkozó, aki egyetlen nap elmondja mind a három csoportot. Van, aki hetenként váltogatja.
Fontosabb, hogy a megkezdett kört fejezze be. Ebben nem módosít semmit, hogy az óramutató már átlépett a 12-en vagy sem.
Tarthat-e görög katolikus paróchus "szentmisét" a római katolikus templomban? Érvényes-e ez a mise egy római katolikus hívőnek?
Csak olyan pap tarthat a sajátjától eltérő rítusban Liturgiát, akinek erre külön engedélye van. Magyarországon kevés ilyen pap van.
Az a hívő, aki olyan szentmisén vesz részt, amelyet a pap nem a saját rítusában celebrált - még ha nem megengedett módon is -, természetesen számára teljes értékű a Liturgia és az Eukharisztia.
    ... 355 356 357 358 359 
360
  361 362 363 364 365 ...