Kérdezzen bizalommal a lelkiatyától!


Biztonsági kérdés:
Mennyi kettő meg kettő? (a választ számmal kell beírni)


küldés
eddigi válaszok
E szöveg helyére írhatja a lelkiatyának szánt kérdését...
Magyar allampolgar vagyok, gorogorszagban elek es van egy kisfiunk a parommal, szeretnenk osszehazasodni gorogorszagi templomban, de a papirokkal mar ket eve szenvedunk, en azt kerdeznem hogy ha megkeresztelkedek itt ortodoxnak , romai katolikus vagyok es meg vagyok keresztelve, tehat ha megkeresztelkedek ortodoxnak akkor mien papirra van szuksegem, vagy kernek e egyaltalan valamien papirt? vagy csAK EGYSZERUEN BEMEGYUNK A templomba es megeskuszunk? mert ez a gorog magyar torveny mar az agyamra megy,nemtudnak dullore jutni mi szukseges pontosan, kernek valamien hagai pecsetet amit nemtudom hol kell kikerni,kerem ha tud valaszoljon,nagyon koszonom es szep estet.
Attól tartok, hogy a papírokra hivatkozás inkább egy kis huzakodás. Ha fölkészültek a házasságra, akkor semmi akadálya, hogy összekössék az életüket. Ön katolikus ember, és fatális hiba volna újra keresztelkedést mímelni. Vannak Görögországban katolikusok is, igaz, nem sokan, de meg lehet találni őket. Tudomásom szerint főként Athénban vannak, de másutt is. Érdemes vállalni az áldozatot azért, hogy Egyházukat el nem hagyva Isten áldásával összekössék az életüket. Az említett hágai pecsétről egyáltalán nem tudok, s el sem tudom képzelni, hogy miféle irat is volna ez. Mindenképp találniok kell egy katolikus papot (görög vagy latin, mindegy), aki eligazítja Önöket, hogy mit kell tenni a házasságkötésük érdekében.
Tisztelt Lelkiatya!

Azt szeretném kérdezni, hogy Ön szerint, látva a nehézséget, amelyet Kelet és Nyugat közeledésében a Rómával egyesült keletiek jelentünk, nem lenne-e üdvösebb, ha visszatérnénk az anyaegyházainkba és ott munkálkodnánk tovább az egységen? Nem volt ilyen szándék az utóbbi időben Róma részéről, mely szerint az egységet előmozdítaná, ha a keleti katolikusok visszatérnének abba a közegbe, ahonnan kiszakadtak anno? Azt hiszem, amellett, hogy nagy áldozatot jelentene, nagyon nagy mértékben mozdítaná elő a kölcsönös bizalom légkörének kialakulását a Katolikus ás az Ortodox Egyház között.Hogy látja Atya ezt a kérdést?

Üdvözlettel:
Mihály
Kedves Mihály!
Nem hiszem, hogy mi, görögkatolikusok jelentenénk nehézséget Kelet és Nyugat közeledésében. Az jelent nehézséget, ha valaki a szembenállást, a távolságtartást, a meg nem értést a mi létünkkel magyarázza, vagy inkább palástolja. Isten kegyelméből létezünk. A két testvéregyház között vagyunk. Ezt lehet úgy is értelmezni, hogy egyikhez sem tartozunk, de lehet úgy is, hogy mind a kettőhöz. Én ez utóbbit vallom.
Ha az egységet szeretnénk előmozdítani, az nem lehetséges, hogy egyiket vagy másikat elhagyjuk. Ha a fölvetett javaslat szerint "visszatérnénk az anyaegyházba", akkor éppenúgy megtagadnánk a katolikus egyházhoz tartozásunkat, mint ha ellenkező irány felé: a "nyugati egyházhoz térve" elhagynánk ősi rítusunkat. Mindkét lépés szakítás és tagadás volna múltunkkal és jelenünkkel egyaránt. Meglátásom szerint ez nem lehet a jövő.
Szerintem abban áll az Isten akarata szerinti áldozat, hogy vállaljuk azt, amik vagyunk, és erőnk szerint megpróbáljuk a leghitelesebben megélni keleti rítusu katolikus hitünket.
Kedves lelkiatya!

Templomunkban a padokban Vaszulát népszerűsítő, az ő isteni "megajándékozottságát" dicsérő szórólapokat találtunk. Úgy gondolom, az ilyen csodákkal agitáló jámborkodás megtévesztheti, félrevezetheti a buzgóságra törekvő híveket.
Mit tart erről az egyház?
Köszönöm válaszát, tisztelettel:
görögkatolikus
Bizony, nem javasolt ezeket terjeszteni. Kivált görögkatolikus templomainkban nem. Róma nem hagyta jóvá ezek terjesztését. Az ellentétes híresztelésekkel szemben a Tanítóhivatal nem vonta vissza az "üzenetekben" megfogalmazott tételek elmarasztalását. Némileg Vassula Ryden jóindulatát és jámborságát jelzi, hogy kész volt kiigazítani azokat a mondatokat, melyek nem egyeztek meg az Egyház tanításával. E dicséretes jámborság azonban még inkább az "üzenetek" értékét minősíti.
Egyházunk tanítása sokkal gazdagabb és mélyebb, semhogy efféle magánüzenetek szerint alakítsuk az életünket és lelkiségünket.
Kedves Lekiatya!

Egyik válaszában annak a kérésnek tett eleget, hogy a pár kapcsolattal kapcsolatban könyveket ajánlott.Ne vegye tolakodásnak, hogy az Ön által ajánlottakon kívül - amelyek valóban nagyon jók- még egy pár, nemrég megjelent könyvet is említsek. Érdemes ezeket elolvasni, sok jó lelki tanáccsal szolgálnak és nagyon aktuálisak.

Badgy Emőke: Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Pál Ferenc: Függőségtől az intimitásig

Horváth Anikó Éva
Kedves Anikó!
Köszönöm szépen a kiegészítést. Az Ön által jelzett könyvek valóban értékesek és fiataloknak ajánlhatók. Ezért is teszem közzé a javaslatát.
Tisztelt Lelkiatya!

A görög katolikus szertartás szerint kötött házasság érvénytelenítéséről ugyan már találtam megválaszolt kérdést, mégis fontosnak tartanám felvázolni a bennünket érintő speciális körülményeket, hátha ezek ismeretében konkrétabb választ tud adni.

Római katolikus vallású választottam 11 évvel ezelőtt, mai szemmel nézve viszonylag fiatalon (24 évesen) és félárván ment hozzá görög katolikus férjéhez, azonban az elhamarkodott házasság alig egy év múlva a bíróságon végződött, legalábbis polgári vonalon. A házasfelek szándéka nem lehetett túl komoly, választottam elsősorban az egzisztenciális kényszert (építkezéshez járó támogatás), valamint édesanyja nem sokkal korábban történő elvesztését jelölte meg mint az őt e házasság kötelékébe terelő fő okokat. Gyermek e házasságból nem született, az elvált férj új házasságából azonban igen. Az elvált felek békés, jónak mondható viszonyban vannak egymással, vagyoni vitájuk nincsen. Én 37 éves, római katolikus vallású vagyok, sem egyházi, sem polgári házasságom nem volt eddig, de most úgy érzem, eljött az idő, hogy Isten színe előtt is kinyilvánítsam élethosszig tartó szándékomat. A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy korábbi élettársi kapcsolatomból két gyermek is született, akikről megfelelően gondoskodom.

Kérdezem a Tisztelt Lelkiatyát, hogy a fentiek ismeretében lehet-e erre esélyem?
Köszönettel: D'Artagnan
Messieur D'Artagnan!
Lovagiasan megfogalmazott kérdésére a következőt felelhetem.
A házassági érvénytelenítés esetén gyakori kérdés, hogy a megkötés után mennyi idővel váltak el. Ha nagyon hamar (az egy év mindenképpen annak számít), akkor erősen vélhető, hogy bizonyos feltételek közül egy vagy több (a másik fél megfelelő ismerete, a kellő házassági szándék, stb.) nem voltak meg. Természetesen csak a részletes vizsgálat és bírósági eljárás hozhatja felszínre az igazi okokat.
Javaslom, hogy plébánosán, vagy más áldozópapon keresztül mihamarabb keresse föl az egyházi bíróságot. Tudnia kell, hogy egy ilyen folyamat önmagában elég hosszadalmas, legalább egy évig, néha több évig is eltart. Addig pedig mindenképpen éljenek testi tisztaságban a választottjával, hogy valóban tiszta lélekkel készülhessenek Isten feleletére, hogy áldását adja-e az Önök kapcsolatára.
Kedves Lelkiatya!
Valójában mit takar a predesztináció és mi katolikusok ezt miért nem hisszük?
Köszönöm válaszát!
Egy fiú...

A predesztináció, vagy eleve elrendelés a protestáns egyházak egyik legismertebb ugyanakkor talán legvitatottabb vallási hittétele. Azt tanítja, hogy Isten a maga akarata szerint eleve meghatározta, hogy ki üdvözül azaz, hogy ki az aki végül a menyországban lehet majd, és kinek kell a pokolba kerülnie. Tudomásom szerint a mai protestáns teológusok jó része nem ilyen szélsőséges álláspontot képvisel ebben a kérdésben.
A katolikus teológia leginkább azért nem ismeri ezt el, hiszen ezzel az emberi szabadság mint Isten ajándéka válik szinte teljesen jelentéktelenné és jelentés nélkülivé. Márpedig ez a szabadság a mi hitünk szerint az emberi személy igen meghatározó eleme. A katolikus gondolkodás az emberi együttműködés (válasz, hit) lehetőségének szinte teljes kizárását látja ebben az elméletben.
Ugyanakkor kétségtelenül nagyon nehéz összeegyeztetni Isten mindenhatóságát az emberi szabadsággal. A katolikus teológián belül is többféle elképzelést fogalmaztak már meg, amelyek évszázadokon keresztül tartó vitákat is okoztak.
Valójában csak odaát fogjuk megtudni a megoldást. Meg azt is, hogy ki kerül az Isten Országába. A nagy értelmi kutatkodás helyett inkább igyekezzünk bejutni oda!
Kedves Lelkiatya! Egy elkeseredett lány vagyok. Volt egy barátom legalábbis azt hittem de most megtudtam, hogy valószínű egy másik lánnyal jár egy hónapja miközben azt mondta, hogy szeret. Rákérdeztem, és azt mondta, hogy csak átverés nekem, hogy megtanuljam őt értékelni, a lány elérhetetlen, nem tudom mi tévő legyek. El akartam zarándoklatra is menni a barátommal, de most azt mondta nem kell, hogy menjek, mindenféle magyarázatokat ad miért. Rákérdeztem, hogy azért mert van valaki más akivel megy, mondta nem, csak két barátjával akar menni. Nem tudom bízhatok-e ezek után benne. Nagyon össze vagyok törve, kérem segítsen.
Kedves Leányom!
Ne legyen elkeseredve. Igaz, arra figyelmeztetem, hogy ha valóban efféléket beszél ez a fiú, akkor semmiképp se bízzék benne. Ne tekintse barátjának, és ne is dédelgesse azt az álmot, hogy barátjaként zarándokolhat vele. Nemrég beszéltem valakinek az emberi természet ingatagságáról...
Nézze, úgy látszik, e szépnek tűnő barátságnak vége. Ne búslakodjék ezen. Induljon zarándokolni egyedül, vagy barátnőivel vagy más barátaival! Lehet, éppen jókor jött ez a szakítás, mert jobb is, hogy a zarándoklatra nagyobb nyitottsággal indul, nem pedig azzal a vággyal és reménnyel, hogy a kedves(nek hitt) barátjával több időt tölthet majd együtt. Zarándokoljon Istenre nyitott szívvel, bizakodó derűvel, és meg fogja tapasztalni, hogy Isten számtalan ajándékot tartogat még az Ön számára. Istenben bízzék, ne ebben a csélcsap legényben!
Kedves Lelkiatya!

Egész pontosan mit jelent az ha valaki lelki illetve szellemi sötétségben van?

Válaszát előre is köszönöm!
Amikor az ember híjával van az isteni szeretet megtapasztalásának. De egész pontosan aztért nem lehet megmondani, hogy mi is ez.
Az emberi természet ingatag, olyan, mint az időjárás. Egyébként függ is az időjárástól, hiszen mi is része vagyunk a teremtésnek. Van, hogy különösebb okot nem is találunk a lelkünk derűjére vagy borújára. Persze, legtöbbször azért van oka, csak mi nem látjuk, nem vesszük észre. A lelkiatya többnyire észreveszi, érdemes vele megbeszélni.
A szoros értelemben vett lelki vagy szellemi sötétségről való beszéd talán Keresztes Szent Jánosra vezethető vissza. De Avilai Szent Teréz, Kis Szent Teréz és mások is írtak le olyan lelki tapasztalatot, amikor a buzgó imádság ellenére sem érez a lélek vígasztalást, nem érzi az Isten szeretetének közelségét. Bizonyára van ilyen megpróbáltatás, melyet Isten olykor megenged azoknak, akik már igen előhaladtak a lelkiélet útján.
Ám azt veszem észre, hogy sokan igen hamar magukra értelmezik a szenteknek ezt a tapasztalását, holott legtöbbször arról van szó, hogy mi, gyalogkeresztények egyszerűen elhanyagoltuk az imádságot, vagy engedtünk elhatalmasodni valamely bűnt az életünkben. Ezeknek pedig természetes következménye, hogy távol érezzük magunktól az Urat. No, de azért, mert mi magunk távolodtunk el Tőle. Lehet akár ezt is lelki szárazságnak, sötétségnek nevezni, csak ne fogjuk a Jóistenre. Eddigi tapasztalataim alapján azt mondhatom, amikor valaki ilyet érez, ilyet tapasztal, akkor legjobb, ha magába száll, és megkeresi, hol hajlott el a krisztusi élettől, és oda visszatérve bűnbánatot tart. Ha pedig ez nem megy, a nehéz küzdelmet is fölajánlva kérni kell a Mindenhatót, hogy adjon kegyelmet ennek fölismerésére és a megtérés és bűnbánat édes érzésének megtapasztalatára.
Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Kedves Lelki Atya.
Korábban beteg voltam és nem tudtam semmit dolgozni.Hála a JÓ ISTENNEK annyira felépültem,hogy már tudok dolgozni de nem teljes értékü munkát.Betegségem ideje alatt elgondolkodtam a multamról és közben egy kép is kirajzolódott bennem a jövőről,hogy esetleg mit várhatok majd aszeretteimtől ha már nem fogom tudni magam el látni.Anyira nem voltam beteg,hogy a templomba ne tudtam volna elmenni.A betegségem ideje alatt kaptam több munka ajánlatot amit el tudnék végezni.De a munkahelyemre is vissza vártak,igaz voltak viták de végül meg oldódott igaz én voltam a vita miatt a felelős mert nem végeztem el maradéktalanul a feladatot amit rám biztak.
E kis kitérő után a tárgyra térek de csak burkoltan mert nem akarom,hogy meg ismerjenek. Felkináltak egy állást az egyháznál de a család hallani sem akar róla,a másik pedig az,hogy nem akarják,hogy a mukahelyről ki lépjek,a család viszont ezt szeretné.Nem tudom mit tegyek,már kérdeztem egy atyát ez ügyben de nem akarom a válaszát leirni.Azt szeretném még kérdezni,hogy a Lelki Atyától más módon lehet-e kérdezni és akkor részletesen le tudnám írni a gondom,vagy mit tegyek mert nem tudok egyedül dönteni.Kérem a JÓ ISTENT,hogy segítsen. Biztos,hogy szól hozzám csak az élet zürzavaros forgatagába nem mindig hallom meg mikor és mit üzen.
Nagyon szépen köszönöm a türelmét és kérem a JÓ ISTENT segítse meg a bölcs döntésekben.
Dicsőség Jézus Krisztusnak.
segitség
Kedves Istenszerető Testvérem!
Sejtem, hogy vonzónak találja az egyháznál felkínált állást, mégis azt javaslom, inkább őrizze meg a mostanit. Láthatóan ott is szeretik Önt, ha hiányosságai ellenére a betegsége után is visszahívták. Akkor szükséges elhagyni azt, ami van, hogyha valóban súlyos ok készteti erre. S vegye tekintetbe még azt a szempontot is, hogy Önnek van állása, és az egyház által felkínált helyre esetleg olyat vehetnek fel, akinek nincsen.
Persze, a tények mélyebb ismerete révén lehet, hogy mást mondanék, nem tudom.
A lelkiatya@gorogkatolikus.hu címre személyesen is írhat, az nem jelenik meg nyilvánosan.
Kedves lelkiatya!
Július van, sok papot elhelyeznek. Az atyák a körlevélből megtudják, melyik ismerősük hová került, de nekünk, világi híveknek nagyon sok fáradtságba tart utánanézni, kit hol keressünk.
Nem lehetne nyilvánossá tenni a papi helyezéseket?
A Magyar Kurir honlapján megtalálható:
Személyi változások a Hajdúdorogi Egyházmegyében;
Személyi változások a Miskolci Apostoli Exarchátusban.
Kedves Lelki atya!
Le tudná írni, hogyan jött létre Fülöp püspök atya vezetésével a motoros zarándoklat? Már voltak korábban motorosok és egy motorozó atya is, akik tudták, hogy Fülöp atya is szeret motorozni, fölkérték öt és ö igent mondott? A zarándoklat jó részét az atya szervezi, vagy van segítsége is?
Azért érdekelne ez lényegre töröen, de mégis részletesebben, mert mi is meg szeretnénk gyözni egy püspök atyát, aki tud is szeret is motorozni, hogy vezessen ö is zarándoklatot. Válaszát nagyon köszönöm.
Püspök Atya! Hogyan jött létre a motoros zarándoklat?
- Már két éve is volt ilyen. Akkor csak áldásomat adtam rá. Tavaly már meg is hívtak és egy remek motort adtak alám. Az idén már én kértem, hogy részt vehessek.
Korábban is motorozott?
- Igen, a szervezők tudták, hogy régen is szerettem motorozni. Kispap koromban, a szeminárium szervezte tanfolyamon szereztem meg a jogosítvány a motorra is. Igaz, saját motorom sosem volt, bármennyire is szerettem volna már kamasz koromtól fogva. Mégis mindig akadt járgány, amelyre rápattanhattam. Dámócon a kezdeti években Atanáz testvér motorját nyúztam.
Ki szervezi a zarándoklatot?
- A szervezésben semmi részem nincsen. Nincs más dolgom, mint hogy a nekem elhozott motorra ülve én is végigmotorozzam - és végigimádkozzam - az utat.
Hogyan lehetne meggyőzni más, motorozni szerető püspököt is, hogy vezessen ilyen zarándoklatot?
- Őt is meg kell erre kérni. Engem nem kellett sokáig győzködni.
Kedves Főtisztelendő Lelkiatya! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Nagy sajnálattal vettem észre, hogy a kérdésemre nem kaptam feleletet, pedig olyan nagy szükségem lett volna rá!
Nem szabad rá válaszolni?
Tartós testi-lelki betegségek esetében az otthon történő lelkiáldozásról, igekövetésről, Evangélium ill Bibliaolvasásról, a Mária Rádión szentmisék és szentliturgiák rendszeres hallgatásáról volt szó, annak fényében, hogy mindezekért a beteg hívő nem kerül-e a tisztítóhelyre, nem kárhozik-e el, nem kerül-e a pokolra.??
Lehet, hogy egy atyának nevetséges az én kérdésem, de nagyon gyötrődöm miatta, és nagyon vártam a válaszát!
Drága, kedves Lelkiatyám, kérem segítsen nekem!
Ismételten várom válaszát,
kéremszépen, hogy ne utasítson vissza, kérem legyen velem Isten nevében irgalmas! (Lk 6,36.)
Előre is nagy hálával, köszönettel, Tisztelettel és Szeretettel (Jn 13,34.) :
K.Bella
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség a magasságban Istennek!
Kedves Bella!
Elnézését kérem a késedelemért. Megismétlem és hangsúlyozom, a lelkiáldozás, a Szentírás olvasása vagy hallgatása mind üdvös és Istennek kedves cselekedet. Szó sincs arról, hogy emiatt bármi "büntetés" érné az embert.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Kedves Főtisztelendő Lelkiatya!

Alázatosan kérném segítségét! A róm.kat. szentmisében az átváltoztatás alatt, egészségi okok miatt térdeplés helyett szabad-e állni? Nem sértem-e vele a Jóistent??
Ugyancsak komoly egészségi okok miatt, érvényes-e az otthon végzett lelkiáldozás, bűnbánati ima, a szentmisék követése az Adoremusból, a mindennapi imádkozás, a rózsafűzér mondása, a szentmisék és szentliturgiák Mária Rádió-beli hallgatása, a Biblia rendszeres tanulmányozása?? - Nem kerülök-e miatta a pokolra, vagy a tisztítóhelyre, hogy már nem tudok aktívan részt venni az Egyház életében, és a szentségek vételében??
Hiányoznak az "igazi" szentségek, az Eucharisztia, de amikor itthol kommunikálok, beszélgetek Krisztussal, úgy érzem, velem van. Egész nap velem... Áldott legyen érte mindörökkön-örökké! Ámen.
Előre is köszönöm szépen válaszát!
Mély Tisztelettel és Szeretettel: K.Bella
Bármely testtartás kedves lehet a Jóistennek. Gondoljunk csak arra, hogy az ágyhoz kötött beteg fekve áldozik. Mégsem sért vele senkit és semmit. A római katolikusoknál a térdeplés a szokás, a görögkatolikusoknál az állás. Van tehát sokféle helyes ok, ha valaki nem térdel le az utolsó vacsora szavainál.
Nem is igen kérdezhetjük meg, hogy érvényes-e mindez. Az Istennek kedves, kegyelmet közvetít, alakítja a lelkünket. A lelki áldozás az Istennel való találkozás, lelki egyesülés az imádság közben. Erre sem lehet vonatkoztatni, hogy vajon érvényes-e vagy sem. Minden lelki buzgóságunkat szívesen veszi az Isten és bőséges kegyelemmel (isteni erővel) gazdagon viszonozza. A pokoltól nem kell, nem szabad félni. Isten hatalmasabb minden teremtményénél, Ő meg tud menteni minket.
Amit leír az imaéletéről, az teljesen hitelesnek tűnik. Valóban, az imádság során megtapasztaljuk az Isten közelségét és "azt gondoljuk, a mennyben vagyunk". Erre vonatkozik a felszólítás is: "szüntelenül imádkozzatok!" - vagyis állandóan Istenre figyeljünk, még ha ajkainkkal nem is fejezzük ki mindig ezt az állandó párbeszédet a végtelen Teremtővel.
Tisztelt Lelkiatya!

Az a kérdés jár gyakran a fejemben, hogy mi lenne, ha a történelem megint úgy hozná, hogy nem önszántunkból kellene a görögkatolikusoknak egy másik, egy erősebb Keresztény Egyházhoz tartozni, akkor ezt a vezetőink megint megtennék?
És ezt bizonyos idő elteltével a hívek nagy része el is fogadná?
Főleg az zavar az ilyen kérdésekben a legjobban, hogy mindenre megtaláljuk a választ Istenre hivatkozva.

Azért kérdezem ezt Öntől, mert szeretném ha a lelkem megnyugodna ebben a kérdésben.
De főleg az zavar az életben, hogy mindenre lehet találni választ
Az Ön kérdése egyrészt bölcseleti, másrészt történelmi.
Az utóbbi megközelítés is meglehetősen összetett. Semmiképp sem lehet az uniót leegyszerűséteni arra az érvre, hogy az egyházi vezetők pusztán az erősebb egyházhoz akartak tartozni, miként a fölvetése ezt sugallja. S azt sem lehet állítani - túlzottan leegyszerűsítve - hogy a vezetők léptek, a hívek meg lassan elfogadták. Hihetetlenül összetett módon egyszerre teológiai, történelmi, gazdasági, politikai, nemzeti és lélektani szempontok játszottak közre abban, ahogyan a mai görögkatolikus egyház kialakult. Nem is érdemes ennek részleteibe most belemélyedni. A szakértőinktől természetesen joggal várjuk és kérjük, hogy ne fáradjanak bele alaposan kikutatni ezt a bonyolult kérdéskört.
A bölcseleti szempontot tartom fontosabbnak.
Egyrészt igaz az, hogy valóban mindenre meg lehet találni a választ, másrészt éppen ellenkezőleg, talán sohasem mondhatnánk ilyet.
Ez utóbbival kezdem. Téves magatartás az, amely bizonyosságot vél, hogy mindenre tudja a megoldást, mindenre kész válasszal rendelkezik. Hiszen maga a Teremtő is kifürkészhetetlen, és a teremtménye is az. Nagyon csekély részletét tudjuk csak föltárni és megérteni annak, amit Ő alkotott. A keresztény hitünk is tele van titkokkal, az értelem számára megközelíthetetlen rejtélyekkel. A hit azonban ezeken túllát, csak az értelem nem képes követni.
Ugyanakkor mégis állítható az is, hogy mindenre van válasz. Persze, nem biztos, hogy mi azt ismerjük vagy megtaláljuk. Ám, ha az értelmünk nem is képes rá, a hitünkkel mégis rátekinthetünk ezekre az igazságokra. Sőt, a hitünk egészen az üdvösségig tud emelni, ahol már minden nyilvánvaló és értelmes lesz. A hittel képesek vagyunk látni a "másik oldal"-t is. Egy hasonlat szerint az életünk olyan, mint a szőnyeg fonákja, tele kusza szálakkal, csomóval, alig vehető ki a szőnyeg mintája. Ám, ha megfordítjuk, akkor egyszerre csak kirajzolódik minden minta, a szövetnek teljes szépsége. Erre képes a hit. S minél mélyebb valakinek a hite, annál inkább képes az Isten szemével látni a dolgokat, s belátni, hogy minden a helyén van, mindennek megvan a maga értelme.
Az a félrevezető és bosszantó, s vélem, hogy Önt is ez zavarja leginkább, ha igazi hit és belső lelki látás nélkül felszínesen rövdrezárjuk a kérdéseket, és rávágunk valami feleletet. Ez a magatartás inkább az első balgasághoz tartozik. Igenis, be kell látnunk, hogy nem tudunk mindent, nem tudunk mindent megmagyarázni. Az viszont a hit természetéhez tartozik, hogy ugyanakkor minden tudhatunk úgy fogadni, hogy az az Isten ajándéka.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt olvasok egy Kassai zarándoklatról.Kiknek,ki szervezi?Lehet-e jelentkezni,lehet-e az indulásről és a visszaérkezés időpontjáról ,valamint a programról megtudni valamit?
Marika
Orosz Atanáz püspök atya indítványozta ezt a gyalogos zarándoklatot Sárospatakról Kassára augusztus 22-26 között. Más püspökök is részt vesznek rajta. Hívek is csatlakozhatnak akár egy-egy napra is.
    ... 364 365 366 367 368 
369
  370 371 372 373 374 ...