Kérdezzen bizalommal a lelkiatyától!


Biztonsági kérdés:
Mennyi öt meg három? (a választ számmal kell beírni)


küldés
eddigi válaszok
Kedves Lelkiatya!

Szeretnék Öntől érdeklődeni,hogy hogyan tudnám felvenni a kapcsolatot
Kocsis Fülöp Püspök Úrral!?Nemolyan régen Rakaccán járt csak sajnos
nemtudtam találkozni vele és szeretnék tőle érdeklődeni.
Előre is köszönöm segítségét!

Köszönettel:L.Emese
Kedves Emese!
Bátran írjon az eparchia@gorogkatolikus.hu címre. Ha pedig bizalmas dolgot szeretne, akkor pedig ezen a címen megadják Önnek püspök atya közvetlen elérhetőségét.
Tisztelt Lelkiatya!

Kérem válaszolja meg, hogy miért igyekezett régebben Róma erősen tiltani a görögkatolikus liturgiában a magyar nyelvet? Talán ezzel a nemzetként is erősen a kelethez tartozó népeknél (románok, szerbek stb.) ill. ezek nem egyesült (ortodox) vallási elöljáróiknál akart ezzel népszerűséget szerezni?

Köszönöm.
Sokkal egyszerűbb ennek az oka. Abban az időben a római katolikus egyházban a szertartás nyelve a latin volt. Teljesen idegennek tűnt, hogy saját nyelven végezzék a liturgiát. Valójában mi is csak akkor kaptuk meg erre a teljes körű hivatalos engedélyt, amikor a Vatikáni Zsinat határozata alapján ez a latin rítusban is engedélyezetté vált.
Kedves Lelkiatya!
Külföldön élek már lassan 3 éve.
Előtte mélyen vallásos, gyakorló görög katolikus voltam, rendszeresen járultam szentségekhez.
Most olyan környezetben vagyok, ahol vallásosságomat gyakorolhatom, de nem a görög katolikus egyházban.
Ez nagyon hiányzik és mindig jó olvasni, hogy otthon mik történnek.
A gyónást viszont nem tudom megoldani.
Nincs a közelben magyar pap, idegen nyelven pedig képtelen vagyok gyónni.
Milyen megoldások lehetnek erre a mai modern világunkban?

Válaszát köszönve,
Balázs
Mai modern világunkban éppen olyan nehéz a gyónás, mint régen.
Az Egyház ugyanakkor megengedi a telefonon való gyónást, de csak végszükség esetén. Fontos és elengedhetetlen elem, hogy a két személy között közvetlen kapcsolat legyen. Ezért nem lehetséges például a levélben gyónás, és éppen így a világhálón keresztül sem. Kétségtelen a skype, az már olyan mint a telefon, de nem nagyon szeretnék ennek részleteibe bocsátkozni.
Az Ön esetében, ugyanis, szerintem nem végszükségről van szó. Ha már 3 éve kint él, akkor bizonyosan beszéli annak az országnak a nyelvét. Tisztában vagyok vele, hogy milyen nehéz idegen nyelven gyónni, de ha az ember fölkészül rá, esetleg le is írja, amit mondani akar, akkor mégsem olyan lehetetlen.
Azt tanácsolom tehát Önnek, hogy ha nincs lehetősége magyar papot fölkeresni, akkor vegye a fáradságot, és készüljön föl az idegen nyelvű gyónásra. Itt a Karácsony, semmiképp se halassza el! Rá egy hónappal a második már könnyebben fog menni...
Kedves Lelkiatya!A nőknek hogyha megvan a havijük mehetnek e templomba és
szabad e olyankor olvasni a bibliát?
Ez az időszak semmiképp sem korlátozza őket az Istennel való kapcsolattartásban. Csak az ószövetségi gondolkodásban jelentett tisztátalanságot ez az egyébként természetes biológiai jelenség. Sőt, épp az a tanácsom a húgaimnak, hogy ilyenkor még buzgóbban vegyék elő a Szentírást, ha tehetik, menjenek el a templomba. Már csak azért mondom ezt, mert az imádságra minden alkalmat meg kell ragadni.
Kedves Lelkiatya!

A keleti vallásokban a papnevelés során nagy hangsúlyt fektetnek a lexikális tudás elsajátítása mellett a test nevelésére, hiszen a testtel történő edzések a lelket is edzik, gondoljunk csak a böjtölésre, emelett kitartásra, alázatra nevel, amire szüksége volna a papjainknak. Mit gondol erről? A másik dolog pedig, hogy addig nem válhatnak pappá, amíg el nem érik azt a szellemi szintet, ami elvárható volna. Sajnos püspök urunk boldog-boldogtalant pappá szentel. Nem gondolom hogy IQ-tesztet kellene kitölteniük a szentelésre váró kispapoknak, de legalább egy komolyabb elbeszélgetést a lelki vezetőjével.
Amennyire én látom, éppen így gondolják az elöljárók is. A szemináriumban nagy hangsúlyt kap a test nevelése. Én is helyesnek tartom a kötelező sportot s emellett, természetesen, a böjt tanítását is. Hogy mikor érik el a megfelelő szintet, ezt nagyon nehéz megmondani. Amikor fölszentelik őket, akkor elérnek egy bizonyos szintre, de valószínű, ennél több is elvárható volna tőlük. Így volt ez az én esetemben is. Ugyanakkor találó a mondás: A jó pap holtig tanul. Sokat elárul még a szentelés szövege is: "Az isteni kegyelem, mely mindenkor orvosolja az erőtlenségeket, és pótolja a hiányokat, ezt az istenfélő N. szerpapot áldozópappá szenteli. Imádkozzunk tehát érte, hogy szálljon le reá a legszentebb Lélek kegyelme!" Tehát maga a Szentlélek orvosolja az erőtlenségeket és pótolja a hiányokat. Imádkozzunk tehát értük, hogy valóban leszálljon a Lélek, és tegye alkalmassá őket erre a nehéz de nagyon szép szolgálatra.
A Titok c. film lényege, hogy ha erősen akarunk valamit, akkor az beteljesül, ezt nevezik a filmben a vonzás törvényének is. Ezen csak nevettem, mert Jézus már 2 évezreddel korábban mondta, hogy csak kérni kell - vagy még azt sem - és kapunk. De Jézustól idézni manapság nevetséges sajnos...
A "vonzás törvénye" sajnos ennél sokkal veszedelmesebb tant rejt magában. Az un. EFT-technika módszerével próbál gyógyítani, lelkiállapotot javítani, szóval azt, amit általában ezek a buta szekták vagy vallási irányzatok kínálni próbálnak.
A kérés, a nagyon erős akarás még önmagában semmi. Nem vitatom, van lélektani ereje annak, ha valaki nagy meggyőződéssel vall egy tényt vagy egy igazságot. Kétségtelen, nagyobb sikere lesz, ha erősen bízik a tette eredményességében. De mindez semmi ahhoz képest, amit Jézus kínál, amire Ő tanít. Igaz, több helyütt is olvashatjuk a Szentírásban: "Kérjetek és adatik nektek..." Másutt ugyanezt mondva hangsúlyozza a lényeget: "Bármit kértek a nevemben?" A nagy hittel kérés, a hitbeli bizonyosság, az nem pusztán valami emberi elszántság. Jézus nevében kell kérni, ami azt jelenti, hogy úgy kérem, ahogy Ő, vagyis éppen úgy akarom én is az Atya akaratát, mint Ő. A lélektan csupán annyit tud kínálni, hogy ha valamit nagyon erősen hiszünk, akkor az meg is valósul. Az emberi akarat valóban hatalmas dolgokra képes. De itt még sehol sincs az Isten cselekvése. Márpedig semmi mást ne akarjunk, mint az Isten, mint amit Isten akar, mint amit Ő cselekszik. A nagy hit nem holmi varázslatot jelent, hanem nagy bizalmat az Istenben.
Mélyen tisztelt Lelkiatya!

A zsoltárokban olvassuk a következő szófordulatokat: hajtsd hozzám füledet, vedd füleidbe..., figyelmezzünk, stb. Miért vannak ezek így írva? Ezek valamiféle rossz szó szerinti tükörfordítás eredményei? Ezek nem régies alakok, magyar ember sohasem használta ezeket, ezek egyszerűen magyartalanok és értelmetlenek! Fiatalok számára még inkább visszataszítóak.

Köszönöm válaszát!
A zsoltárok szövegei nálunk legtöbbször az un. Káldy fordítást követik. Ez meglehetősen régies szöveg, az eredeti 1626-ban jelent meg, a legutolsó revíziója pedig 1934-ben. Tehát már ez is elavult. Néhol egészen szép és költői, de vannak hibák is benne, nem beszélve a ma már szinte érthetetlenül régies alakokról. A magyar görögkatolikus liturgikus fordítások javarészt ezt használták. Mindenképp felújításra szorul. Úgy tudom, folyamatban van az új zsoltárfordítás, amely már nem is a Vulgata, hanem a hozzánk még közelebb álló Szeptvaginta görög szöveg liturgikus kiadása alapján készül. Ugyanakkor vannak régies bár, de szép és nem föltétlenül érthetetlen szavak, melyeket kár volna kidobni. Szerintem ezek közé tartozik egyebek között a "figyelmezzünk" szó is.
Kedves Lelkiatya!
Az előző héten reggeli szentmise közben gyóntatás volt. Elégtételként olyan imát kaptam, amelyet nem tudtam pontosan kivülről, így nem tudtam elimádkozni a szentgyónást után azonnal, de szentáldozáshoz járultam. Amint hazaértem, megkerestem az imát és még aznap elimádkoztam. Az lenne a kérdésem, hogy bűnt követtem e el azzal, hogy így mentem áldozni?
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel: István
Kedves István!
Nagyon helyesen cselekedett, nem követett el bűnt. Tudása szerint elvégezte az elégtételt. Fontos volt, hogy részesüljön a szentáldozásban, jól tette, hogy odament. Utána pedig, lelkiismeretétől vezetve pontosabban is elvégezte az elégtételt. Ez érzékeny lelkiismeretre és készséges lelkületre vall.
Egyébként máskor is van olyan alkalom, hogy az ember nem tudja elvégezni azon mód az elégtételt, de attól még nyugodtan mehet áldozni. Később pedig, ahogy lehetősége engedi elvégzi a penitenciát amikor és ahogyan lehet.
Kedves lelki Atya!

Olyan sokat hallani, hogy házasságok mennek tönkre, évek óta jó házasságban élő párok, családok szakadnak szét...
És a keresztény családok sem kivételek! Ott is ugyanúgy megjelent a válás.
Mi a véleménye erről a görög katolikus egyháznak?
Ahogy olvasom Máté evangéliumát, nagyon kemény szavakkal írja le a házasságtörést.
Mi számít házasságtörésnek?
Miben más ma egy házasságtörés, mint 1000 évvel ezelőtt?
Ha adnak egy házasságra felmentést, attól az nem lesz bűn?

Köszönöm válaszát:
János
Kedves János!
Valóban nagyon sok házasságkötés megy tönkre, szakad szét. Sokkal több, mint akár csak néhány évtizeddel ezelőtt. Ennek egyik legfőbb oka nyilvánvalóan a kultúránk változása, az emberi gondolkodás eltávolodása a természetes, Isten adta rendtől, s még inkább az Evangéliumtól. Olykor erősen gyanakszom, hogy ez a szemléletváltozás bizonyos körök szándékos irányítása nyomán történik. A családtól megfosztott ember sokkal törékenyebb, kiszolgáltatottabb, irányíthatóbb.
Ez a támadás nem csak nem kíméli meg a keresztény családokat, hanem éppen ellenkezőleg, a fő célpontjainak tekinti. Mi, keresztény emberek éppúgy a világban élünk, és hordozzu annak minden baját, betegségét. Nagy baj, hogy a mi családjainkba, a mi gondolkodásunkba, a mi lelkünkbe is elér ez a romboló szemlélet.
Magam is szomorúan tapasztalom, hogy jószándékú fiatalok, sőt, idősebbek is, ha a házasságuk nehéz pontjához értek - mindegyikben van ilyen, nem is egy - akkor egyszerűen a válásra gondolnak, mint egyetlen megoldásra. Holott éppen az nem jelent semmiféle megoldást. Nehézség még az is, hogy éppen, mivel sokkal könnyebben és hamarabb gondolnak az emberek a válásra, ezért a házasság megkötése is sokszor felelőtlenebb, átgondolatlanabb, mint régebben volt.
Sokat rombol a házasság hűségén, hogy a fiatalok közül sokan nem szűzen kötnek házasságot, hanem hamarabb létesítenek testi kapcsolatot, minthogy azt a szentség áldottá tenné. Aki gyakran átugrik a kerítésen, ahová még nem szabad bemennie, az később, amikor már bent van, könnyebben kiugrál rajta.
A görögkatolikus egyház erről ugyanúgy gondolkodik, mint az egész katolikus egyház vagy az ortodox. Jézus tanítása világos: Ketten egy testté lesznek. Amit Isten összekötött, ember el ne válassza (Mk 10,8-9).
Jogi értelemben az a házasságtörés, ha a házasság kötelékében élő ember más személlyel szerelmi kapcsolatot tart, épít, ápol. Krisztus szava arra figyelmeztet, hogy már egyszerű tekintettel is elkövethet az ember házasságtörést (Mt 5,28).
Semmiben sem más a házasságtörés ma, mint régen volt. Hogy ma sokan megtévesztve másként gondolják, ez nem változtat semmit a tényen.
Nemrégen hosszabban írtam arról, hogy az Egyház mennyire védi a házassági köteléket. Nem ad alóla fölmentést - itt ki kell igazítanom a szavát -, hanem adott esetben megvizsgálja, hogy érvényesen volt-e megkötve. Mint mondtam, ma nagyon sokszor felelőtlenül kötik meg a házasságot, ezért sokkal több ma az érvénytelenül megkötött házasság, mint régebben.
DJK!

Kedves Lelkiatya!

Arról szeretném kikérni az atya véleményét hogy egyre jobban azt veszem észre hogya korosztályomban 16-20 éves korú "gyerekeknél" hogy a szeretlek szó kezdi elveszíteni a jelentését. Napi szintem akár 30-szor is mondják egymásnak akár barátok akár kapcsolatban vannak.

Erről mit gondol az atya helyes-e ez a használat?

A választ előre is köszönöm.
Sajnos ez a meglátás helyénvaló. Annyit kell hozzátennem, hogy nem csak az Ön korosztályánál érvényes. Nem is tudom, hogyan lehet orvosolni. Másokra nemigen tudunk hatni, hogy próbáljuk őket meggyőzni, használják kevesebbszer, vagy nagyobb odafigyeléssel. Amit tehetünk, az csupán saját körünkre vonatkozik. Ön és most már én is, és még esetleg, aki velünk együtt olvassa e sorokat, ezentúl megpróbálunk még jobban odafigyelni erre a legmélyebb tartalmú szavunkra. Törekszünk arra, hogy akkor használjuk, amikor a jelentése is igaz, s megpróbáljuk a tetteinket és az életünket is hozzáigazítani. Ez a javaslatom.
Kedves Lelkiatya! Miért nem válaszol minden kérdésre? Vannak, amik meg sem jelennek még érintőlegesen sem ezen az oldalon...
Ezen fölötte csodálkozom. Mint nemrégiben írtam, igyekszem minden kérdésre válaszolni, egyet sem hagyok ki. Ha nem kifejezetten lelki tartalmú kérdés vagy hozzászólás érkezik, akkor azt a fórumra továbbítjuk.
Az a kérésem, ha úgy érzi, hogy volt írás, amelyre semmilyen visszajelzés nem érkezett, azt küldje el újra. Remélem, nem vész el sehol az éterben. Köszönöm szépen.
Édesanyám nagybeteg volt a tisztelendő úr akkor engemet is megáldoztatott azt mondta aki ilyen nagybeteget ilyen szeretettel ápol azt feloldozza ,négy éve történt. Szeretném tudni,hogy ha gyónni szeretnék mit mondjak arra a kérdésre mikor gyónt utoljára? Köszönöm a válaszát.
Azt tanácsolom, hogy a legközelebbi szentgyónásában mondja ezt el ugyanígy. Utoljára ennél régebben gyónt, de a beteg mellett a szentáldozás alkalmával feloldozást kapott. Ugyanakkor amennyire lehetséges tárja föl mindazokat a bűnöket is, melyeket ez előtt a szentáldozás előtt a legutóbbi formális gyónása óta elkövetett. Remélem, sikerül mihamarabb letennie ezeket a terheit.
Dicsőség Jézus Krisztusnak
Kedves lelkiatya!
Többször olvastam már a házasság jogi rendezéséről.Mármint ha templomban köttetett,és végül több oknál fogva váláshoz vezetett.Az a kérdésem az lenne,hogy pontosan hogyan kell elinditani a házasság rendezését.Lányom is elvált,templomi esküvője volt.Lehet e erről egy kicsit részletesebben választ kapni arról,hogy hogyan zajlik,és kb.mennyi ideig tart,a másik felet is beidézik-e,helyileg hol történik a meghallgatás,ki az illetékes személy,aki meghallgatja a felet ,végül ki dönt?
A megkötött házasságot EGyházunk mindaddig érvényesnek tartja, amíg az ellenkezője egyházi bíróság előtt be nem bizonyosodik. Azt vizsgálja az egyházi bíróság, hogy annak idején a házasság megkötése érvényes volt-e vagy sem.
Az érvénytelenség megállapításáért folyó eljárást legegyszerűbben a saját parókuson (plébánoson) keresztül benyújtott keresetlevéllel lehet elindítani, melyet az illetékes egyházi bíróság helynökéhez juttatnak el. Ennek a személyes adatokon kívül, a kérelem mellett tanúk és bizonyítékok megjelölésével együtt tartalmaznia kell azon tényeket, melyek az érvénytelenség mellett szólnak.
A keresetlevél elfogadása után következik a tanúk meghallgatása. Ez történhet a bíróság székhelyén, vagy más alkalmas helyen (például a legközelebbi parókián, plébánián). Ekkor a megbízott ügyhallgató segít föltárni a házasságkötési kísérlet részleteit.
Ez után az első fokú bíróság, a kötelékvédő észrevételeit is meghallgatva hozza meg az első fokú ítéletet. Ha megállapítja a házasságkötés érvénytelenséget, akkor hivatalból a másod fokú fellebbviteli bírósághoz küldik az ügyet. Amennyiben itt megerősítik az ítéletet, akkor végrehajthatóvá válik az, vagyis kimondják a felek szabad állapotát, mivel megállapították, hogy annak idején a házasságkötés érvénytelen volt.
A per szereplői:
Felperes, aki a keresetlevél benyújtásával kezdeményezi az eljárást.
Alperes, értelemszerűen a másik fél. Az ő megidézése nélkül semmis az eljárás. Nyilatkozatot azonban tehet arról, hogy nem kíván tevőlegesen részt venni a perben.
Tanúk, akiket mindkét fél állíthat. Szavahihető emberek, akik közvetlen ismerettel rendelkeznek a felekről és házasságkötésük körülményeiről.
Ügyhallgató, aki elbeszélget a felekkel és a tanúkkal.
Kötelékvédő, aki szintén a bíróság kinevezett tagja. Kötelessége mindent előadni és kifejteni az adott ügyben, ami ésszerűen felhozható a házasság érvényessége mellett.
Három bíró (elnök, előadó-, szavazó bíró), akik az adott egyházi bíróság püspök által kinevezett tagjai. A perben keletkezett vallomásokat és egyéb bizonyítékokat értékelve, a bírók lelkükben megszületett erkölcsi bizonyosság alapján fogalmazzák meg ítéletüket.
A per időtartama az általános tapasztalatokat figyelembe véve kb. 1-1,5 év.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves Lelkiatya!Azt szeretném kérdezni,hogy mit gondol ön a vonzás törvényéról,a titokról.Lehet a ebben hinni?
Nagy butaság! Az u.n. meridián pontokon való kopogtatás által akar gyógyítani, meg a személyiségen alakítani. Sok öngyógyító módszerrel próbáltak már becsapni bennünket. Ez egyik igen primitív válfaja.
Hinni nem érdemes másban, csak egyedül az Élő Istenben. Minden eszmében lehet csalódni, Öbenne sohasem!
Miben különbözik a görög és a római katolikus hit?...
Semmiben. Ugyanazt a hitet valljuk, csak kicsit eltérő módon éljük meg az Isten tiszteletét.
    ... 365 366 367 368 369 
370
  371 372 373 374 375 ...